Vigtigheden af katalysatorer

08 / 02 / 2022

Marketing

Forståelsen af, hvordan katalysatorer fungerer, og hvordan man udfører fejlfinding og reparationer på disse utroligt nyttige – og banebrydende – komponenter er et must for enhver mekaniker. I denne måned giver vores team dig en dybdegående indsigt i katalysatorens virkemåde, levetid og de mest almindeligt forekommende fejl.

Hvordan fungerer en katalysator?

En katalysators primære funktion er at konvertere skadelige udledninger fra motoren såsom kulilte og diverse kvælstofoxider til mindre giftige gasser såsom kuldioxid og vanddamp via kraftfulde kemiske reaktioner.

En katalysator anvender katalysatorer i form af ædelmetal som platin, palladium og rhodium, som fungerer ved høje temperaturer og fremskynder kemiske reaktioner.

Disse katalysatorer er fordelt på indersiden af katalysatorens bikubestruktur, der tjener til at øge overfladearealet. Når udstødningsgasser skaber kontakt, igangsætter de en kemisk reaktion, der nedbryder skadelige gasser og konverterer dem til mindre giftige komponenter.

Antallet af katalysatorer i hvert køretøj varierer afhængigt af typen af køretøj og antallet af udstødningsrør.

Eksklusive biler bruger f.eks. to katalysatorer efter hinanden for at minimere skadelige udledninger, mens køretøjer med mere end ét udstødningsrør anvender adskillige parallelle katalysatorer – en for hvert udstødningsrør.

Når det er sagt, anvender de fleste køretøjer kun en enkelt katalysator i deres udstødningssystem.

Hvordan kan mekanikere spotte en defekt katalysator?

Disse komponenter holder som regel op til 10 år – og de fleste ejere af køretøjer får sandsynligvis aldrig brug for at reparere eller udskifte dem i køretøjets levetid.

Når det er sagt, kan katalysatorer blive beskadiget eller blive mindre effektive af flere årsager, herunder ineffektive luft/brændstofblandinger, defekte tændrør og lambdasonder samt forkert motortiming.

I de fleste af disse tilfælde overopheder katalysatoren og smelter den interne bikubestruktur, hvilket reducerer enhedens effektivitet.

Katalysatorer kan også blive helt eller delvist tilstoppede som følge af lækage af kølervæske og olie forårsaget af defekte pakninger, beskadigede ventilpakninger og slidte stempler.

I dag er der en række afslørende tegn på defekte katalysatorer, du kan holde øje med med henblik på at stille en mere effektiv og præcis diagnose.

Manglende acceleration

Motoren er afhængig af et effektivt udstødningsflow for at kunne fungere optimalt. Blokader i katalysatoren kan hæmme udstødningsflowet og dermed hæmme motorens ydeevne.

Højt brændstofforbrug

Højt brændstofforbrug er en bivirkning af dårlig acceleration: For at opnå bedre acceleration indsprøjter motoren mere brændstof ind i forbrændingskamrene end normalt, hvilket medfører en dårlig brændstoføkonomi.

Raslelyde

Mekanikere bemærker måske en raslelyd, når et givent køretøj står i tomgang, eller under kørsel som følge af en defekt katalysator. De løsnede metaldele fra bikubestruktur kan vandre ind i motoren via lydpotten, hvilket får motoren til at gå i stå.

Motorlampen tænder

De fleste moderne køretøjer er udstyret med lambdasonder, der overvåger katalysatorens effektivitet. Sensoren udløser tænding af motorlampen, hvis katalysatoren er beskadiget eller kører på et mindre optimalt niveau.

En lugt af rådne æg fra udstødningen

Benzin indeholder normalt spormængder af svovl, som omdannes til sulfid og lugter som rådne æg i forbindelse med forbrændingsprocessen. Katalysatorer kamuflerer lugten ved at omdanne sulfid til lugtfri svovldioxid. Defekte enheder er ikke i stand til at gennemføre denne omdannelsesproces.

Hvordan udbedrer man bedst problemer med katalysatorer?

Den bedste tilgang for mekanikere i forhold til at udbedre problemer med katalysatorer er at udskifte ældre enheder med nye. Når det er sagt, kan rengøring af en katalysator, der ikke er fysisk beskadiget, genoprette dens effektivitet.

Teknikere kan også rådgive deres kunder til at anvende blyfrit brændstof, hvilket forbedrer effektiviteten af den katalytiske proces.

Optimering af brugen af katalysatorer er afgørende i vores kamp mod klimaforandringer

Når vi taler om moderne køretøjer, spiller katalysatorer en afgørende rolle i at sikre, at køretøjerne overholder de fastsatte standarder for udledning og minimerer den miljømæssige påvirkning, som transportbranchen har på planeten.

I det lys er fejlfinding og reparation af katalysatorer en kompetence, mekanikere kan forbedre med henblik på at bidrage til at sikre, at branchen drives så bæredygtigt som muligt.