Elbiler tvinger frem endringer i svimlende fart

22 / 12 / 2022

Marketing

Klimaet er i endring, og denne endringen er allerede merkbar på alle felter i livene våre, fra hva vi spiser til hvor vi reiser på ferie og hvordan vi kjører. Med Parisavtalen om klimapolitikk som alvorstungt bakteppe har vi forpliktet oss til å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader Celsius og å nå netto nullutslipp innen 2050, hvilket betyr at vi også må belage oss på endringer.

På verdensbasis står transport for omkring 25 % av alle CO2-utslipp, så overgangen til avkarboniserte transportløsninger er reell og presserende hvis vi skal oppfylle klimaforpliktelsene våre.  Mange mener at overgangen til elektrisk mobilitet er veien å gå, at overgangen er uunngåelig, og at den allerede skyter fart.  I dag nærmer vi oss et vippepunkt i stor fart: Elbiler har solgt bedre enn dieselbiler i det siste, og vil nå sitt høyeste nivå noensinne i 2022 med ca. 13 % av det totale bilsalget på verdensbasis.  Ifølge beregninger vil det være mellom 8 og 11 millioner elbiler på britiske veier innen 2030, med andre ord hver fjerde bil. På verdensbasis er tallet 230 millioner biler, og endringen vil gå raskere og raskere. Land over hele verden bruker lovgivning til å stimulere endringen. For eksempel vil mange land forby salg av biler med forbrenningsmotor innen 2030, med unntak av hybrider som oppfyller strenge utslippskrav, som vil være tilgjengelige til 2035.  Det betyr at alle nye biler vil gå på alternativt drivstoff om snaue 13 år.

Flere elbilmodeller enn noen gang

Alle bilprodusenter utvikler elbilutvalget sitt, og det går fort. Det finnes hele 5 ganger flere elbilmodeller i 2022 enn det gjorde i 2015.  Og dette gjelder ikke bare personbiler. Det gjelder alle kjøretøy fra 2 tonns varebiler til semitrailere på 40 tonn.  Det som er viktig å forstå, er at ikke alle elbiler er like. Det finnes ikke noen universalløsning.  Noen utvikler løsninger med en elektrisk motor montert i hvert av hjulene. Andre har en mer konvensjonell tilnærming der en enkelt motor drives av fremdriftsbatteripakken. Dagens batterier vil også utvikle seg raskt. Forbedringer av batteriteknologien vil for eksempel hjelpe produsentene å oppnå kortere ladetider.  Ladeinfrastrukturen vil også ha stor innvirkning på utviklingen. Det eneste som er konstant, er endringene, så det er svært viktig at alle som driver med reparasjoner eller service på kjøretøy, er forberedt.

Trusler og muligheter for reparasjonsverksteder

Uansett om du driver med reparasjoner eller service, blir du nødt til å jobbe på nye måter. Husk at med elbiler er det slutt på oljeskift, tennplugger, drivstoffiltre, clutcher og eksos. Vedlikehold vil i stedet dreie seg om luftfiltre, klimaanlegg, bremsevæske og bremseklosser, selv om sistnevnte kan vare dobbelt så lenge på elbiler som på vanlige biler med forbrenningsmotor. Det vil komme til å være utfordrende å forstå elbiler og gjøre dem til en fortjenestemulighet i ettermarkedet.  Reparasjonsverksteder og teknikere som tar imot endringene med åpne armer, vil oppleve gode tider. Andre vil ha stadig færre kjøretøy å jobbe med, og dermed færre muligheter til å oppnå fortjeneste. 

Enorm mangel på ferdigheter

Realiteten er at de aller fleste av dagens teknikere ikke er kvalifisert til å arbeide på elbiler. Det britiske bilindustriinstituttet IMI antar at bare 3 % av teknikerne er fullt kvalifisert til å vedlikeholde og reparere elbiler, noe som innebærer en enorm mangel på ferdigheter.  Kjøretøyprodusenter står på alt de kan for å lære opp teknikerne sine, men i ettermarkedet er det begrenset tilgang til informasjon av høy kvalitet innen diagnose og opplæring.  

Autodata med verdens første løsning

For å støtte kundene sine gjennom komplekse endringer bruker Autodata erfaring fra over 50 års virksomhet til å introdusere ubegrenset tilgang til opplærings- og diagnosevideoer på selskapets egen plattform som standard.  Med over 60 timer og 350 videoer med innhold som dekker forståelse, diagnose og reparasjon av nye kjøretøyteknologier fra ADAS til hybrider, helelektriske biler og tilkoblede kjøretøy.  Dette videomateriellet om diagnose er alltid tilgjengelig, og er et svært nyttig referanseverktøy for teknikere som vil sjekke reparasjonene sine i sanntid opp mot et fyldig bibliotek av kjøretøyinformasjon fra originalprodusentene. Brukerne benytter vår stadig voksende samling av videoer – laget av eksperter for eksperter – som spesifikk hjelp til å minimere avbrudd og forsinkelser samtidig som de maksimerer produktiviteten og teknikernes faglige utvikling.  

Innholdet er allerede tilgjengelig på engelsk, fransk og spansk, og versjoner på andre språk er underveis. Videoen du vil ha, for kjøretøyet du er interessert i, er aldri mer enn et klikk unna.  Det gjør Autodata til en pålitelig partner for reparasjonsverksteder som vil forberede bedriften sin på morgendagens elbilutfordring.