Er du klar for våren?

08 / 02 / 2021

Marketing

Nå som våren nærmer seg, forventer vi at det vil bygge seg opp en rekke faktorer som potensielt kan føre til svært stor pågang av kjøretøy på verkstedene.

Vårmånedene i 2021 kan komme til å bli en svært viktig periode for verksteder, ettersom det hoper seg opp mange faktorer som vil føre til travle tider for mekanikere.

Data fra EU og EFTA viser at antallet nyregistreringer de siste 5 årene har vært på sitt høyeste i mars, april og mai. Siden vi kan forvente at årlig service, periodisk kjøretøykontroll og så videre vil inntreffe omkring et år etter bilen ble kjøpt, betyr det at vi kan se frem til stor aktivitet i disse månedene.

Disse dataene underbygger konklusjonene fra Autodatas rapport om kjøretøy med flest verkstedbesøk, som viser at mars var den mest populære måneden for service og reparasjoner av kjøretøy i 2018 og 2019. Dette gjenspeiles i hvor ofte mekanikere ser på spesifikasjonene og instruksjonene de trenger for å teste og utbedre et kjøretøy for å få det tilbake på veien.

I 2021 har vi dessuten en helt spesiell faktor i form av covid-19, som sannsynligvis vil ha innvirkning på servicebestillinger. Pandemien har tvunget myndighetene i mange land til å la bileiere utsette de lovpålagte kjøretøykontrollene utover normal frist, og disse utsatte testene og servicene vil sannsynligvis begynne å gjøre seg gjeldende i verkstedene i løpet av de neste månedene.

Nå som det er satt i gang vaksineringsprogrammer i stor skala over hele verden, ivrer myndighetene etter å lette på de strenge nedstengingstiltakene, få fart på økonomien og få folk tilbake på jobb på kontorene rundt omkring. Ettersom arbeidere fortsatt vegrer seg for å ta kollektivtransport, vil flere enn vanlig bli fristet til å kjøre til jobben. For de som har hjemmekontor og har hatt bilen stående så å si ubrukt i lange perioder, spesielt i vintermånedene, er det stor sannsynlighet for at det vil oppstå problemer med bilen, noe som krever verkstedbesøk og grundig sikkerhetskontroll.

Hjemlevering har vokst kraftig på grunn av pandemien. Autodata opplevde en økning på 19 % i forespørsler om servicedata om lette varebiler mellom første og tredje kvartal i 2020, i takt med økningen i tjenester innen levering av varer fra netthandel. Nå er det et år siden disse kjøretøyene var inne på verksted, og da er det snart tid for et nytt besøk.

For å hjelpe deg med forberedelsene har vi satt sammen en liste over viktige tiltak som du ifølge våre data kan regne med å måtte utføre i den travle tiden vi forventer når våren kommer.

Viktige servicetiltak for våren

Klimaanlegg
Biler som står parkert over lengre tid, tiltrekker seg fuktighet som kan føre til rust i klimaanleggets ventiler. Det er også stor sannsynlighet for at gummipakninger vil bli forringet i perioder uten jevnlig bruk. Autodatas klimaanleggmodul har systeminformasjon, layout og koblingsskjemaer som er til stor hjelp for teknikere ved service og reparasjoner.

Batteri
Under normale forhold bør biler kjøres minst en gang i uken for å unngå forringelse av batteriet. Kaldt vær kan bidra til ytterligere svekkelse av batteriets ytelse, og bruk av vanlige startkabler kan gi redusert levetid for batteriet på sikt. Vurder å tilby kunden tidlig utskifting av batteriet, spesielt hvis bilen har stått ubrukt over vinteren. Autodatas batterimodul inneholder informasjon om frakobling og tilkobling av batteriet, noe som er stadig viktigere nå som det er flere tilkoblede kjøretøy.

Frontrutens vindusviskere
I tillegg til rifter og hakk som oppstår gjennom bruk på frossent glass i vintermånedene, vil vindusviskerne sprekke og svekkes i kalde forhold. Viskerbladene bør skiftes ut minst en gang i året eller når bladene ikke lenger får god kontakt med frontrutens overflate.

Felger og dekk
Mange av dekkpumpene som er i handel, henter strøm fra bilens 12 V-system. Det betyr at det er fare for at bileiere som jobber hjemmefra ikke er påpasselige nok med dekktrykket av frykt for å tømme batteriet. Dette kan føre til økt slitasje på dekkene og til og med skade på dekkenes indre struktur. Det kan også utløse varsel fra dekktrykkovervåkingssystemet, noe som kan kreve tilbakestilling med diagnoseverktøy. Selv om lokale myndigheter i mange tilfeller har brukt nedstengningsperioden til å utbedre veiene, kan slaghull som har oppstått om vinteren også skade dekkene og føre til skjevheter i hjulopphenget. Kontroller at kundens dekk er trygge og at hjulstilingen er riktig. Autodatas egen modul for hjulinnstilling inneholder en grundig veiledning i tema som cambervinkel, bakkeklaring, dekk, og justeringsprosedyrer. Modulen for dekk og dekktrykksovervåkingssystem viser korrekt trykk for forskjellige dekkstørrelser og spesielle prosedyrer for tilbakestilling av dekkovervåkingssystemer.

Oppheng
Slaghull oppstår fordi vann som fryser til is, utvider seg og skaper sprekker i veidekket. Sprekkene utvides når kjøretøy kjører over dem. Etter hvert kan dette føre til skader på dekk, felger, fjærer og opphengskomponenter, i tillegg til skjev hjulstilling. Derfor er dette viktige kontrollområder når kjøretøyene leveres på verkstedet for vårservice. Kjøretøy som har vært lite brukt i nedstengningsperioden, kan også være utsatt for svikt i opphenget på grunn av sprekkdannelse og rust. Veihjelpleverandøren Green Flag minner om at man må være spesielt på vakt for dette i områder nær saltvann, som kan føre til betydelig svekkelse av fjærer hvis det oppstår sprekker i plastbelegget.

Autodata forsyner verksteder med de tekniske dataene de trenger for å utføre service, vedlikehold og reparasjoner på 99 % av kjøretøyene som er på veiene. Hvis du ikke allerede har installert Autodata, kan du få du den første måneden til redusert pris. Du finner mer informasjon på www.autodata-group.com.