Hva betyr drivstoffjustering?

23 / 11 / 2020

Marketing

OBD-II (andre generasjons standard for kjøretøydiagnose) ble introdusert i 1996, og spesifiserer parametere for diagnoseporter sammen med et standardisert format for feilkoder (DTC-er). Hvis motorstyreenheten (ECM) for eksempel registrerer feiltenning, må den loggføre det i form av en P-kode (P for powertrain/drivlinje). En P0301 betyr at ECM har registrert feiltenning som den tror kommer fra sylinder 1. Dette innebærer at en feilkodeleser skal være i stand til å lese av alle kjøretøycomputere som følger standarden, innenfor rimelighetens grenser.

OBD-II-standarden innførte også begrepene kortsiktig og langsiktig drivstoffjustering.

Denne måneden tar Autodatas ingeniører for seg drivstoffjusteringer, inkludert hva de er, hva de betyr og hvordan man finner dem.

Den kortsiktige drivstoffjusteringens formål er enten å legge til eller trekke fra drivstoff basert på hvordan motoren går. Langsiktig drivstoffjustering legger til eller trekker fra drivstoff basert på en trend som ECM ser.

Hvis det jevnt over er +10 % på kort sikt, vil ECM føre dette over til lang sikt mens kort sikt tilbakestilles til 0 %. Ikke alle kjøretøy fungerer på denne måten. For eksempel legger visse Toyota-modeller umiddelbart til langsiktig justering.

Hva betyr drivstoffjustering?
Hvis du ser en positiv drivstoffjustering (kort eller lang), har ECM fastslått at motoren manglet drivstoff basert på avlesinger fra fremre lambdasonde (forkatalysator), eller føleren for blandingsforhold for drivstoff/luft.

Dette innebærer en mager drivstoffjustering. Hvis justeringen derimot er negativ, trekker ECM fra drivstoff. Dette kalles fet drivstoffjustering.

ECM forsøker generelt å opprettholde det støkiometriske blandingsforholdet mellom drivstoff og luft – teoretisk 14,7 deler luft per 1 del drivstoff, selv om kjøretøy i praksis typisk viser en magrere tendens. Dette tallet gjenspeiler spesifikt blandingen ved 0 meter over havet og vil endre seg med høyden over havet. I enkelte tilfeller vil ECM ta sikte på en blanding som er så mager som 22:1.

Hvor finner jeg drivstoffjusteringene?
Et av de vanligste problemene når man arbeider med drivstoffjustering, er at bilprodusentene har gitt drivstoffjusteringene forskjellige navn. Teknikere kan feilaktig tolke det som at feilkodeleseren deres ikke dekker drivstoffjustering eller at ECM-en ikke registrerer dem.

Veiledningen nedenfor viser eksempler på ikke-standardisert terminologi som brukes av forskjellige produsenter.

Produsent Kortsiktig justering Langsiktig justering Merknader
Subaru A/F Correction A/F Learn
Honda ST FT LT FT Bruker desimaler der 0,90 er –10 % og 1,10 er +10 %
Nissan Kombinert verdi «Alpha» Kombinert verdi «Alpha» Bruker desimaler der 100 er +0 %

Drivstoffjustering kontra lambda
Europeiske kjøretøy kan vise en lambdaverdi. Lambda 1,00 tilsvarer et blandingsforhold mellom drivstoff og luft på 14,7/1. Lavere avlesinger betyr mindre luft per drivstoffenhet (dvs. fet.) Høyere avlesinger betyr mer luft per drivstoff eller med andre ord mager. Dette er forvirrende siden det er motsatt i forhold til drivstoffjustering! For å se tradisjonell kort- og langsiktig drivstoffjustering på et kjøretøy som bruker ikke-standardiserte verdier eller lambdaverdier, gå til generisk avlesing av OBD uten å spesifisere produsent.

Sjekk feilkoder for drivstoffjustering på en enkel måte med Autodata Diagnostic & Repair
Autodatas modul for sjekk av feilkoder omfatter defekter og reparasjoner tilknyttet drivstoffjustering, inkludert hurtigoppslag av komponentplassering og koblingsskjemaer forbundet med ECM, lambdasonder m.m. Søk etter koden eller nøkkelord for problemet for å finne reparasjoner som er godkjent av originalprodusenten.

For mer informasjon eller for å prøve Autodatas komplette Diagnostic & Repair-løsning i dag, besøk www.autodata-group.com.