Katalysatoren – en viktig komponent

08 / 02 / 2022

Marketing

Å forstå hvordan katalysatorer virker og hvordan man kan feilsøke og reparere disse ekstremt nyttige – og banebrytende – komponentene, er obligatorisk kunnskap for alle bilmekanikere. Denne måneden tar teamet vårt en nærmere kikk på hvordan katalysatorer fungerer, hvor lenge de varer og vanlige feil som kan oppstå.

Hvordan fungerer katalysatorer?

Den viktigste funksjonen til en katalysator er å omdanne skadelige utslipp fra motoren som karbonmonoksid og forskjellige nitrogenoksider til mindre giftige gasser som karbondioksid og vanndamp gjennom kjemiske reaksjoner.

Katalysatorer i biler bruker kjemiske stoffer som også heter katalysatorer – edelmetaller som platina, palladium og rhodium – som fungerer i høy temperatur og øker farten på kjemiske reaksjoner.

Disse katalysatorene påføres som et belegg i en bikakestruktur inne i bilens katalysator som gir større overflateareal. Når eksosgasser kommer i kontakt med belegget, settes det i gang en kjemisk reaksjon som bryter ned skadelige gasser og omdanner dem til mindre giftige former.

Antallet katalysatorer som brukes i de forskjellige kjøretøyene, vil variere etter hvilken type kjøretøy det er snakk om og hvor mange eksosrør de er utstyrt med.

Biler i toppsegmentet bruker for eksempel to katalysatorer montert i serie for å minimere de skadelige utslippene, mens biler med mer enn ett utgående eksosrør bruker flere katalysatorer parallelt – ett for hvert eksosrør.

De fleste kjøretøyene har bare en enkelt katalysator i eksossystemet.

Hvordan kan mekanikere oppdage feil i katalysatoren?

Disse komponentene varer generelt opptil 10 år, og de fleste kjøretøyeiere trenger aldri reparere eller skifte ut katalysatoren i løpet av bilens levetid.

Katalysatorer kan imidlertid bli skadet eller mindre effektive av flere grunner, inkludert ineffektiv blanding av luft og drivstoff, dårlige tennplugger og oksygensensorer, og feil ventilstyring i motoren.

I de fleste av disse tilfellene overopphetes katalysatoren slik at den innvendige bikakestrukturen smelter og blir mindre effektiv.

Katalysatorer kan også bli helt eller delvis tilstoppet på grunn av lekkasje av frostvæske eller olje gjennom dårlige pakninger, skadde ventiltetninger og slitte stempler.

I dag er det visse karakteristiske tegn på katalysatorfeil som du kan holde utkikk etter for å kunne stille diagnose mer effektivt og nøyaktig.

Manglende akselerasjon

Motoren er avhengig av at eksosgassene strømmer effektivt for å fungere optimalt. Hvis katalysatoren blir tilstoppet, kan det hindre strømmen av eksosgasser og dermed svekke motorens ytelse

Høyt drivstofforbruk

Høyt drivstofforbruk er en bivirkning av dårlig akselerasjon. For å oppnå mer akselerasjon, sprøyter motoren mer drivstoff enn vanlig inn i stemplene, noe som gir dårlig drivstoffeffektivitet.

Raslelyder

Mekanikere kan høre en raslelyd når kjøretøyet går på tomgang eller kjører, og denne raslelyden kan skyldes en ødelagt katalysator. Løse metalldeler i bikakestrukturen kan komme inn i motoren gjennom lyddemperen.

Varsellampen for motorfeil tennes

De fleste moderne kjøretøy har oksygensensorer som overvåker effektiviteten til katalysatoren. Sensoren vil utløse varsellampen for motorfeil hvis katalysatoren blir skadet eller fungerer på lavere nivå en optimalt.

Eksosgassen lukter råtne egg

Bensin inneholder vanligvis spor av svovel, som blir til den illeluktende gassen hydrogensulfid under forbrenningsprosessen. Katalysatorer maskerer denne lukten ved å omdanne hydrogensulfid til luktfritt svoveldioksid. Ved feil i katalysatoren skjer ikke denne prosessen.

Hvilken metode er best for å utbedre katalysatorproblemer?

Den beste metoden for å utbedre katalysatorproblemer, er å skifte ut eldre enheter med nye. Eventuelt kan en katalysator uten fysiske skader rengjøres slik at den blir normalt effektiv igjen.

Teknikere kan også anbefale kundene om å bruke blyfri bensin for å gjøre katalyseprosessen mer effektiv.

Å optimere katalysatorenes funksjon er et svært viktig virkemiddel i kampen mot klimaendringer.

I moderne kjøretøy er katalysatorer svært viktige for å sikre at kjøretøyet oppfyller utslippsstandardene og minimere transportnæringens miljøpåvirkning.

Derfor er feilsøking og reparasjon av katalysatorer en ferdighet som mekanikere kan forbedre for å bidra til at næringen driver på en så bærekraftig måte som mulig.