News

Forklaring av feilkoder (DTC)

Feilkoder, kanskje også kjent som DTC-er, brukes av bilteknikere til å identifisere problemer på kjøretøy, sånn at man...

Marketing 11 / 12 / 2019

Nytt i Autodata – oktober 2019

Som en del av Autodatas stadige utvikling for å holde tritt med behovene i moderne verksteder, kommer det månedlige...

Marketing 14 / 10 / 2019