Polityka prywatności

WSTĘP

Autodata szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe, podczas gdy korzystają Państwo z naszych produktów, usług lub stron internetowych, jakie są Państwa prawa dotyczące prywatności oraz w jaki sposób jesteście Państwo chronieni prawem.

 1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY
 2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT
 3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE
 4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE
 5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 8. ZATRZYMYWANIE DANYCH
 9. PAŃSTWA PRAWA
 10. GLOSARIUSZ
 1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu informować, w jaki sposób Autodata zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, podczas gdy korzystają Państwo z naszych produktów i/lub usług bądź w innych okolicznościach. Obejmuje to wszelkie dane osobowe podane za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych podczas zapisywania się na nasz newsletter, wysyłania zapytań z prośbą o informacje o produktach, zakupu produktu lub usługi, brania udziału w konkursie oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez osoby trzecie.

Produkty i usługi Autodata nie są przeznaczone dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności łącznie z wszelkimi innymi oświadczeniami o ochronie prywatności lub o rzetelnym przetwarzaniu danych, które możemy wskazać w konkretnych przypadkach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, tak aby byli Państwo w pełni świadomi tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności uzupełnia pozostałe oświadczenia i nie ma na celu ich zastąpienie.

ADMINISTRATOR

Autodata Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01062717, z siedzibą pod adresem: Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe (zbiorczo określana w tym oświadczeniu o ochronie prywatności jako „Autodata”, „my”, „nas” lub „nasz”).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za nadzór nad sprawami związanymi z tym oświadczeniem o ochronie prywatności. W przypadku pytań o oświadczenie o ochronie prywatności, w tym zapytań dotyczących wykonania ustawowych praw przysługujących użytkownikom, prosimy o skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

DANE KONTAKTOWE

Nasze pełne dane:

Pełna nazwa podmiotu prawnego: Autodata Limited

Adres e-mail: GDPR@autodata-group.com

Adres pocztowy: Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ

Mają Państwo prawo do złożenia skargi w dowolnym czasie do biura ICO [ang. Information Commissioner’s Office], organu nadzorczego ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie (www.ico.org.uk). Prosimy jednak, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać sprawę, zanim zostanie ona przekazana do ICO.

ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I PAŃSTWA OBOWIĄZEK O POINFORMOWANIU NAS O ZMIANIE DANYCH

Oświadczenie o ochronie prywatności może być przez nas aktualizowane co pewien czas. Obecna wersja została ostatnio zaktualizowania w Październiku 2019 roku, a wcześniejsze wersje można uzyskać, kontaktując się z nami. Najbardziej aktualna wersja Oświadczenia o ochronie prywatności znajduje się na stronie www.autodata-group.com.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były poprawne i aktualne. Prosimy o powiadomienie nas w przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie w trakcie naszych relacji.

ODNOŚNIKI DO ZASOBÓW STRON TRZECICH

Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych odnośników lub aktywowanie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie Państwa danych osobowych. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. W przypadku opuszczenia naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

 1. DANE, KTÓRE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości tej osoby. Nie obejmują one danych, z których usunięto informacje o tożsamości (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane dotyczące tożsamości na ogół obejmują, w stosownym zakresie: imię i nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, datę urodzenia, płeć.

Dane kontaktowe na ogół obejmują, w stosownym zakresie: adres do faktury, adres do wysyłki, adres e-mail i numery telefonów.

Dane finansowe na ogół obejmują, w stosownym zakresie: numer konta bankowego i dane karty płatniczej.

Dane transakcji na ogół obejmują, w stosownym zakresie: dowód wpłaty, dane dotyczące płatności od i do klienta, inne dane dotyczące zakupionych od nas produktów i usług.

Dane techniczne na ogół obejmują, w stosownym zakresie: adres IP, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do przeglądania naszej strony internetowej.

Dane profilowe na ogół obejmują, w stosownym zakresie: nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub złożone zamówienia, zainteresowania i preferencje użytkownika, opinie zwrotne i odpowiedzi na ankiety.

Dane dotyczące użytkowania na ogół obejmują, w stosownym zakresie: informacje o sposobie użytkowania naszej strony internetowej, produktów i usług przez użytkownika.

Dane dotyczące marketingu i komunikacji na ogół obejmują, w stosownym zakresie: preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji handlowych od nas i stron trzecich oraz preferencje dotyczące sposobu komunikacji.

Dodatkowo możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać numer tablicy rejestracyjnej pojazdu oraz numer identyfikacyjny pojazdu.

Ponadto zbieramy, wykorzystujemy i udostępniany dane zagregowane, takie jak dane statystyczne i demograficzne, do dowolnych celów. Dane zagregowane mogą być pochodnymi danych osobowych, ale nie są w świetle prawa uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają, w sposób bezpośredni ani pośredni, tożsamości osoby, której dotyczą. Na przykład możemy zagregować dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia procentu użytkowników korzystających z konkretnej funkcji strony internetowej. Niemniej jednak w przypadku połączenia danych zagregowanych z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą, będziemy traktować takie połączone dane jako dane osobowe i wykorzystywać je zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Zasadniczo nie zbieramy szczególnych kategorii danych osobowych (które obejmują pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, informacje dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia oraz dane biometryczne i genetyczne). Nie zbieramy też informacji o wyrokach skazujących i wykroczeniach.

W określonych, ograniczonych okolicznościach możemy zbierać dokumenty tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. W takim przypadku poprosimy o wyrażenie zgody przed przystąpieniem do przetwarzania takich danych.

W PRZYPADKU NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku gdy potrzebujemy zebrać dane osobowe na mocy prawa lub warunków zawartej z Państwem umowy i nie podadzą nam Państwo żądanych danych osobowych, wówczas możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy z Państwem zawrzeć (na przykład na dostawę towaru lub usług). W takim przypadku możemy anulować dany produkt lub usługę, jednak powiadomimy Państwa, jeśli dojdzie do takiej sytuacji.

 1. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE?  

Używamy różnych metod do zbierania danych od Państwa i na Państwa temat, w tym poprzez:

Bezpośredni kontakt. Mogą nam Państwo podać, między innymi, swoje dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, finansowe, profilowe oraz dane dotyczące marketingu i komunikacji,  a także numer tablicy rejestracyjnej pojazdu oraz numer identyfikacyjny pojazdu, poprzez wypełnienie formularzy lub kontaktując się z nami korespondencyjnie drogą pocztową, przez e-mail, telefonicznie lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podają Państwo w trakcie:

– przekazywania prośby o informację o produktach lub usługach oraz zamawiania lub zakupu produktów lub usług;

– zakładania konta na naszej stronie internetowej;

– zapisywania się do naszej usługi lub publikacji;

– przekazywania prośby o przesłanie materiałów marketingowych;

– brania udziału w konkursie, promocji lub ankiecie; lub

– udzielania nam opinii zwrotnej.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas Państwa interakcji na naszych stronach internetowych możemy automatycznie zbierać dane profilowe, techniczne i dotyczące użytkowania, między innymi o Państwa urządzeniu i sposobie przeglądania strony. Możemy zbierać te dane osobowe przy użyciu plików cookies, logów serwerowych i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane profilowe, techniczne i dotyczące użytkowania, między innymi, podczas Państwa wizyty na innych stronach internetowych stosujących nasze pliki cookies. Prosimy zapoznać się z naszą polityką plików cookies poniżej, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Strony trzecie i publicznie dostępne źródła Możemy otrzymywać dane na Państwa temat od różnych stron trzecich i z publicznie dostępnych źródeł opisanych poniżej:

– Dane techniczne, profilowe i dotyczące użytkowania od następujących podmiotów:

(a) dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google;

(b) sieci reklamowe; oraz

(c) dostawcy wyszukiwarek.

– Dane kontaktowe, finansowe i transakcji od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

– Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe od brokerów lub agregatorów danych.

– Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł.

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących okolicznościach:

Aby wykonać umowę, którą mamy zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem.

Gdy będzie to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osoby trzeciej), o ile Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne nad tymi interesami.

Aby wypełnić obowiązek prawny lub regulacyjny.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie osoby, której dane dotyczą, jako podstawie prawnej do przetwarzania jej danych osobowych do celów innych niż związane z wysyłaniem informacji osób trzecich do celów marketingu bezpośredniego poprzez wiadomości e-mail lub tekstowe. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na marketing w każdej chwili, kontaktując się z nami w tym celu.

CELE, DO KTÓRYCH UŻYWAMY DANE  

Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich planowanych sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych i numeru tablicy rejestracyjnej/numeru identyfikacyjnego pojazdu oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach zamieściliśmy również informacje na temat naszego uzasadnionego interesu.

Należy zauważyć, że przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na więcej niż jednej podstawie prawnej w zależności od konkretnego celu, do którego wykorzystujemy dane. Prosimy o skontaktowanie się z nami,aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych podstaw prawnych, na mocy których przetwarzamy Państwa dane osobowe w sytuacji, gdy w tabeli poniżej wskazano więcej niż jedną podstawę prawną.

 

Cel/Działenie Rodzaj danych Podstawa prawna do przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Zarejestrowanie nowego klienta (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe Wykonanie umowy z użytkownikiem
Obsługa i dostarczenie zamówienia i/lub świadczenie usług, w tym: (a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami (b) Pobieranie i ściąganie należności (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Finansowe (d) Transakcji (e) Dotyczące marketingu i komunikacji

(f) Tablica rejestracyjna pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu

(a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (ściąganie długów)
Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, co obejmuje: (a) Informowanie użytkownika o zmianach w naszej polityce prywatności (b) Proszenie użytkownika o opinię lub wypełnienie ankiety (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Dotyczące marketingu i komunikacji (a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (c) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (utrzymywanie aktualnych informacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Umożliwienie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Dotyczące użytkowania (e) Dotyczące marketingu i komunikacji (a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby móc je rozwijać i rozszerzać naszą działalność)
Zarządzanie naszą działalnością i odpowiednimi stronami internetowymi oraz ich chronienie (w tym rozwiązywanie problemów, analizowanie danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Techniczne

(d) Tablica rejestracyjna pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu

(a) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności, świadczenie usług informatycznych i administracyjnych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w ramach reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy) (b) Konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego
Dostarczanie użytkownikowi trafnych treści i reklam na stronie internetowej oraz pomiar i analiza skuteczności reklam prezentowanych użytkownikowi (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Dotyczące użytkowania (e) Dotyczące marketingu i komunikacji (f) Techniczne Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby móc je rozwijać, rozszerzać naszą działalność i opracowywać naszą strategię marketingową)
Korzystanie z analityki danych, aby ulepszać naszą stronę internetową, produkty/usługi, marketing, relacje z klientami i doświadczenia klientów (a) Techniczne (b) Dotyczące użytkowania

(c) Tablica rejestracyjna pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu

Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (określenie typów klientów dla naszych produktów i usług, utrzymywanie aktualnych i trafnych treści na stronie internetowej, rozwijanie naszej działalności oraz opracowywanie naszej strategii marketingowej)
Przekazywanie użytkownikowi sugestii i rekomendacji na temat towarów lub usług, które mogą go interesować (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Techniczne (d) Dotyczące użytkowania (e) Profilowe Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (rozwijanie naszych produktów/usług oraz naszej działalności)
Pomaganie organom publicznym (takim jak policja) w zapobieganiu i zwalczaniu oszustw i przestępstw, a także świadczenie usług zapobiegania oszustwom (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Finansowe (d) Transakcji (e) Techniczne (f) Profilowe (g) Dotyczące użytkowania

(h) Tablica rejestracyjna pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu

Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów stron trzecich/organów publicznych (zapobieganie i zwalczanie oszustw i przestępstw, chronienie niewinnych osób przed padnięciem ofiarą oszustwa lub przestępstwa)

OFERTY PROMOCYJNE OTRZYMYWANE OD NAS

Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania i profilowe w celu sformułowania opinii o Państwa ewentualnych życzeniach, potrzebach lub zainteresowaniach. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Będą Państwo otrzymywać od nas korespondencję marketingową, jeśli poprosili nas Państwo o informacje, kupili od nas towary lub usługi lub podali nam swoje dane w momencie zapisywania się na konkurs lub promocję, o ile w żadnym z powyższych przypadków nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania korespondencji marketingowej.

MARKETING STRON TRZECICH  

Poprosimy Państwa o wyraźne wyrażenie zgody, zanim udostępnimy Państwa dane osobowe jakiejkolwiek firmie spoza grupy Autodata do celów marketingowych.

REZYGNACJA

Mogą Państwo w dowolnej chwili poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie przesyłania korespondencji marketingowej poprzez użycie linka rezygnacji zawartego w każdej wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Rezygnacja z otrzymywania korespondencji marketingowej nie ma wpływu na nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów innych niż marketingowe, takich jak dostarczanie produktu/usługi, rejestrowanie gwarancji, optymalizacja doświadczeń związanych z użytkowaniem produktu/usługi, obsługa lub wsparcie klienta oraz inne transakcje itp.

PLIKI COOKIES

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia pewnych funkcji i analizowania aktywności użytkowników. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie tych plików cookies na swoim urządzeniu.

Większość stron internetowych stosuje pliki cookies, a przeglądarki są zazwyczaj skonfigurowane, by akceptować pliki cookies co najmniej na czas trwania pojedynczej sesji. Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia plików cookies, może zrobić to z poziomu ustawień przeglądarki. Funkcja pomocy w przeglądarce wyjaśni, jak tego dokonać.

Zawsze korzystaliśmy z plików cookies na naszej stronie internetowej, a w związku ze zmianami w ustawodawstwie wszystkie strony internetowe są teraz zobowiązane podawać dodatkowe informacje zawierające wyjaśnienie, czym są pliki cookies, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie niosą ze sobą korzyści. Zmiany te nie wpłyną na sposób korzystania z naszej strony internetowej.

Tam, gdzie nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych, należy mieć na uwadze, że strony te mają własną politykę prywatności i plików cookies, których zasady będą obejmować przesyłane do tych stron informacje. Zalecamy zapoznać się z regulaminem tych stron internetowych, ponieważ nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stron trzecich w zakresie prywatności.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Najprościej rzecz biorąc, pliki cookies pomagają stronom internetowym odróżnić od siebie przeglądarki internetowe różnych użytkowników. Pliki cookies to małe fragmenty danych, które przeglądarka użytkownika zapisuje dla danej strony. Za każdym razem po załadowaniu strony przeglądarka przesyła tej stronie informacje zapisane wcześniej w plikach cookies. Pozwala to stronie internetowej na powiązanie ze sobą różnych czynności użytkownika.

Pliki cookies nie mogą być udostępniane innym stronom internetowym, a każda strona może odczytywać i aktualizować tylko te pliki cookies, które sama utworzyła. Niemniej jednak podczas odwiedzin na pojedynczej stronie przeglądarka internetowa użytkownika może łączyć się z innymi stronami, a każda z nich może zapisywać własne pliki cookies. Więcej informacji na temat zapisywanych plików cookies znajduje się na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies nie mogą dać nikomu dostępu do komputera użytkownika oraz nie oznaczają, że zbieramy od użytkownika nowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapraszamy do odwiedzenia strony allaboutcookies.org.

Na naszej stronie zamieszczamy odnośniki do witryn stron trzecich, z którymi pracujemy. Niektóre z nich posiadają własne polityki plików cookies i mogą poprosić użytkownika o ustalenie swoich preferencji.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?

Używane przez nas pliki cookies dzielą się na cztery kategorie:

Funkcjonalne pliki cookies: te pliki pozwalają na poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystanie z jej wszystkich funkcji. Bez nich strona nie może działać tak, jak powinna.

Analityczne i wydajnościowe pliki cookies: te pliki pomagają nam ulepszać działanie naszej strony internetowej, poprawiając jej wydajność. Informują nas, w jaki sposób użytkownicy korzystają z każdej strony, które strony są najczęściej odwiedzane i czy wystąpiły jakieś błędy.

Personalizacyjne pliki cookies: te pliki zapamiętują podstawowe informacje, jakie użytkownik wprowadził na stronie, a więc przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie nie będzie trzeba wpisywać ich ponownie. W plikach cookies nie przechowuje się danych osobowych.

Pliki cookies do targetowania: te pliki pomagają nam zapewnić, żeby wyświetlane reklamy były trafne i przydatne dla użytkownika, ponieważ wykryły, czego on poszukuje.

Podczas odwiedzin na naszej stronie następujące domeny mogą zapisywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, aby śledzić działanie naszych mediów społecznościowych i płatnych reklam. Więcej informacji na temat ich polityki można uzyskać, klikając ich nazwę

.facebook.com – Facebook

.twitter.com (i t.co) – Twitter

.bing.com – Bing

doubleclick.net, google.com, google.pl. googleapis.com, googleleadservices.com – Google

Korzystamy z narzędzi oferowanych przez następujących partnerów do analityki i sprawdzania wydajności:

Google Analytics – więcej informacji tutaj

HotJar – więcej informacji tutaj

PLIKI COOKIES DO TARGETOWANIA

W ramach prowadzonego przez nas marketingu współpracujemy z sieciami reklamowymi, które korzystają z plików cookies, aby zapewnić, że poszczególne reklamy nie są wyświetlane użytkownikowi zbyt wiele razy, oraz aby zbierać informacje o odwiedzanych przez użytkownika stronach w celu wyświetlenia reklam dopasowanych do jego zainteresowań. Na następującej stronie internetowej można zmienić preferencje dotyczące wyświetlanych reklam: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

ZMIANA CELU

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów, w których zostały zebrane, chyba że możemy zasadnie uznać, że potrzebujemy tych danych z innego powodu, a powód ten jest zgodny z oryginalnym celem ich zebrania. Jeśli życzą sobie Państwo wyjaśnienia, w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest kompatybilne z oryginalnym celem, prosimy się z nami skontaktować.

Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania danych osobowych do niepowiązanego celu, powiadomimy osobę, której dane dotyczą, i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to zezwala.

Prosimy mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych może odbywać się bez wiedzy lub zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z powyższymi zasadami, w przypadkach gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 1. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Może zajść konieczność udostępnienia Państwa danych osobowych podmiotom wymienionym poniżej do celów określonych w tabeli zawartej w punkcie 4.

Wewnętrzne strony trzecie w rozumieniu Glosariusza.

Zewnętrzne strony trzecie w rozumieniu Glosariusza.

Osoby trzecie, którym możemy sprzedać lub przekazać część naszej działalności lub aktywów, bądź z którymi możemy połączyć tę część naszej działalności lub aktywów. Możemy też ubiegać się o przejęcie innych firm lub fuzję z nimi. Jeśli w naszej firmie dojdzie do zmiany, wówczas nowi właściciele będą mogli wykorzystywać dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Od wszystkich osób trzecich wymagamy przestrzegania bezpieczeństwa danych osobowych oraz postępowania z nimi zgodnie z prawem. Nie pozwalamy naszym usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do określonego celu oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Jesteśmy częścią globalnej grupy kapitałowej która działa jako Solera. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione z administratorem danych, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Indie, Meksyk, Mauritius, Macedonia Północna i Białoruś.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych, nieautoryzowanemu dostępowi do nich oraz nieupoważnionemu wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu danych. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tylko do tych pracowników, agentów, podwykonawców i innych osób trzecich, które wymagają dostępu do tych danych ze względu na pełnione przez siebie funkcje. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy wydamy takie instrukcje, i są objęci obowiązkiem zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia danych osobowych, i powiadomimy o tym fakcie osoby, których dane dotyczą, oraz właściwy organ nadzorczy, gdy zobowiązuje nas do tego prawo.

 1. ZATRZYMYWANIE DANYCH

JAK D‎ŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą zatrzymywane tak długo, jak to będzie potrzebne do celów, w których zostały zebrane, co obejmuje wypełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby ustalić właściwy okres zatrzymywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z ich nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia, cele, w jakich je przetwarzamy, czy możemy wypełnić te cele w inny sposób, oraz obowiązujące wymogi prawne.

Szczegóły dotyczące okresów zatrzymywania poszczególnych danych osobowych zostały opisane w naszej polityce zatrzymywania danych, o którą można poprosić, kontaktując się z nami.

Dokładniej rzecz ujmując i bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego zapisu, prawo zobowiązuje nas do przechowywania podstawowych informacji o naszych klientach (w tym danych kontaktowych, dotyczących tożsamości, finansowych i transakcji) przez 7 lat, odkąd zaprzestali oni być klientami, do celów podatkowych, audytów finansowych i prowadzenia ewidencji.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Żądanie usunięcia danych”.

W pewnych okolicznościach możemy dokonać anonimizacji danych osobowych (tak aby nie można ich było powiązać z osobą, której dotyczą) w celu prowadzenia badań, analiz lub statystyk. W takich przypadkach możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez dalszego informowania o tym osoby, której dotyczą dane.

 1. PAŃSTWA PRAWA

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu pewne prawa na mocy przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się ze Glosariuszem, aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw.

Żądanie dostępu do danych osobowych;

Żądanie sprostowania danych osobowych;

Żądanie usunięcia danych osobowych;

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Żądanie przeniesienia danych osobowych;

Prawo do wycofania zgody.

 Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA OPŁATA

Za uzyskanie dostępu do Państwa danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw) nie jest zazwyczaj wymagana opłata. Możemy jednak obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą, jeśli Państwa żądania są wyraźnie bezpodstawne, powtarzające się lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy też odmówić spełnienia żądania.

CZEGO MOŻEMY OD PAŃSTWA POTRZEBOWAĆ

Możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o konkretne informacje, aby móc ustalić Państwa tożsamość i wykonać Państwa prawo do dostępu do swoich danych osobowych (lub inne przysługujące Państwu prawa). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są ujawniane żadnej osobie, która nie ma do nich prawa dostępu. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić o dodatkowe informacje w związku z przesłanym żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

LIMIT CZASU NA ODPOWIEDŹ

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami, jeśli wniosek jest wyjątkowo złożony lub przesłano ich kilka, może nam to zająć dłużej niż miesiąc. W takich przypadkach powiadomimy Państwa o tym i będziemy informować na bieżąco o statusie przesłanego wniosku.

 1. GLOSARIUSZ

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu działalności i zarządzaniu nią tak, aby oferować klientom i rynkowi najlepsze usługi/produkty oraz najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenie użytkowe. Zanim przystąpimy do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, uwzględniamy i równoważymy potencjalny wpływ (pozytywny i negatywny), jaki może to mieć na osobę, której dotyczą dane, i na jej prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą, ma charakter nadrzędny nad naszymi interesami (chyba, że mamy na to zgodę osoby, której dane dotyczą, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób dokonujemy oceny naszego uzasadnionego interesu w stosunku do potencjalnego wpływu na osoby, których dotyczą dane, w odniesieniu do poszczególnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, w której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na życzenie użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Wypełnienie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to konieczne do wypełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

STRONY TRZECIE

Wewnętrzne strony trzecie

Inne spółki należące do Grupy Solera, które pełnią rolę współadministratora lub podmiotu przetwarzającego i które świadczą usługi w zakresie administracji systemami informatycznymi i informatycznymi oraz raportowania informacji.

Zewnętrzne strony trzecie

Dostawcy usług działający w charakterze podmiotu przetwarzającego, którzy świadczą usługi w zakresie administracji systemami informatycznymi i systemami.

Profesjonalni doradcy działający jako podmiot przetwarzający lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.

Organy regulacyjne i inne organy działające w charakterze podmiotu przetwarzającego lub współadministratora, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania działań, finansów lub transakcji związanych z przetwarzaniem.

Organy publiczne, takie jak policja, działające jako współkontroler, które w pewnych okolicznościach wymagają dostępu do danych osobowych, aby zapobiec przestępstwu lub oszustwu, lub aby ująć przestępcę.

PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych (zazwyczaj określane „wnioskiem o dostęp do danych osoby, której dotyczą”). Pozwala to Państwu na uzyskanie kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądania sprostowania danych osobowych, które przechowujemy. Pozwala to Państwu na sprostowanie niepełnych lub niedokładnych danych będących w naszym posiadaniu. Może jednak zajść konieczność zweryfikowania przekazanych nam nowych danych.

Żądania usunięcia danych osobowych. Pozwala to Państwu zwrócić się do nas z prośbą o skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych, gdy nie mamy dobrego powodu, aby dalej je przetwarzać. Mają również Państwo prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych w przypadku, gdy wcześniej pomyślnie skorzystali Państwo ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej), gdy zaistniało prawdopodobieństwo, że przetworzyliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych, aby spełnić wymogi lokalnego prawa. Prosimy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądania usunięcia danych z konkretnych powodów prawnych, o których w stosownym przypadku poinformujemy Państwa w momencie otrzymania żądania.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dokonujemy go w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w związku z Państwa szczególną sytuacją chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie, gdyż w Państwa odczuciu ma to wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy, aby przetwarzać Państwa dane, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pozwala to Państwu wystąpić do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach: (a) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy wykorzystywanie przez nas danych jest bezprawne, ale nie chcą ich Państwo usunąć; (c) gdy chcą Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, ponieważ są one Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania.

Żądania przekazania danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej. Przekażemy dane osobowe Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Należy zauważyć, że to prawo dotyczy tylko zautomatyzowanych danych, w odniesieniu do których udzielili nam Państwo pierwotnie zgody na wykorzystanie, lub gdy korzystaliśmy z tych danych w celu wykonania umowy z Państwem.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub usług. W takiej sytuacji powiadomimy o tym Państwa w chwili wycofywania zgody.