APLIKACJE INTERNETOWE

Ciesząca się powszechnym zaufaniem w branży aplikacja internetowa jest idealnym produktem dla warsztatów na całym świecie. W ramach dużej firmy może być konieczne dostarczenie tego produktu do wielu odrębnych oddziałów zatrudniających szereg użytkowników, czasem znajdujących się w różnych krajach. Możemy pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania, które znacząco usprawni procedurę wyboru abonamentów, ich bieżące utrzymanie oraz optymalizację kosztów.

APLIKACJE INTERNETOWE

HARMONIJNIE ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA

Być może posiadasz już własny system, do którego logują się klienci, pracownicy lub partnerzy. Jeśli chcesz w ramach tego systemu udostępniać aplikację Autodata, pomożemy Ci utworzyć link, dzięki któremu zalogowani użytkownicy nie będą musieli posiadać dodatkowego loginu do programu Autodata. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne w przypadku systemów członkowskich oraz intranetu.

HARMONIJNIE ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA

INTEGROWANIE PROGRAMU AUTODATA

Nasze programy zostały opracowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii API. Oznacza to, że możemy Ci udostępnić elementy składowe oprogramowania Autodata, które umożliwiają opracowanie własnych rozwiązań, a nawet zintegrowanie aplikacji Autodata z już istniejącymi systemami.

Otwiera to niezliczone możliwości wykorzystywania niezwykle zróżnicowanych lub bardzo specyficznych segmentów naszych danych do opracowywania różnego rodzaju rozwiązań.

Dowiedz się, jak zintegrować oprogramowanie Autodata.

Integrowanie programu Autodata

INTEGROWANIE PROGRAMU AUTODATA