Înțelegerea importanței convertoarelor catalitice

08 / 02 / 2022

Marketing

Înțelegerea modului în care funcționează convertoarele catalitice și cum se depanează și se remediază aceste componente incredibil de utile – și inovatoare – reprezintă o abilitate obligatorie pe care trebuie să o posede mecanicii specializați pe motoare. În această lună, echipa noastră oferă perspective aprofundate privind funcționarea, durata de utilizare și cele mai comune defecțiuni ale convertorului catalitic.

Cum funcționează convertoarele catalitice?

Funcția principală a unui convertor catalitic este transformarea emisiilor nocive ale motorului, cum ar fi monoxidul de carbon și diverși oxizi de azot, în gaze mai puțin toxice, cum ar fi dioxidul de carbon și vaporii de apă, prin reacții chimice puternice.

Convertoarele catalitice folosesc catalizatori – metale prețioase precum platina, paladiul și rodiul – care funcționează la o temperatură ridicată și accelerează reacțiile chimice.

Acești catalizatori sunt integrați în interiorul structurii de tip fagure a convertorului catalitic pentru a-i crește suprafața. Când gazele de eșapament intră în contact, ele inițiază o reacție chimică pentru a descompune gazele dăunătoare și a le transforma în compuși mai puțin toxici.

Numărul de convertoare catalitice utilizate în fiecare vehicul variază în funcție de tipul de vehicul și de numărul de țevi de eșapament.

Mașinile de ultimă generație, de exemplu, folosesc două convertoare catalitice în succesiune pentru a minimiza emisiile nocive, în timp ce vehiculele cu mai mult de o țeavă de eșapament folosesc mai multe convertoare în paralel – câte unul pentru fiecare țeavă de eșapament.

Acestea fiind spuse, majoritatea vehiculelor folosesc doar un singur convertor catalitic în sistemul lor de evacuare.

Cum detectează mecanicii specializați pe motoare un convertor catalitic defect?

Aceste componente au, în general, o viață utilă de până la 10 ani – și majoritatea proprietarilor de vehicule s-ar putea să nu fie nevoiți să-și repare sau să-și înlocuiască unitățile pe durata de utilizare.

Acestea fiind spuse, convertoarele catalitice se pot deteriora sau își pot pierde eficiența din mai multe motive, inclusiv amestecuri ineficiente de aer/combustibil, bujii și senzori de oxigen cu defecțiuni și sincronizarea incorectă a motorului.

În cele mai multe dintre aceste cazuri, unitățile convertoare se supraîncălzesc și topesc structura internă de fagure, reducându-și eficiența operațională.

Convertoarele catalitice se pot și înfunda complet sau parțial din cauza antigelului și a scurgerilor de ulei cauzate de garnituri cu scăpări, etanșări deteriorate ale supapelor și pistoane uzate.

Astăzi, există câteva indicii de defectare a convertoarelor catalitice la care puteți fi atenți, pentru un diagnostic mai eficient și mai precis.

Accelerație defectuoasă

Motorul depinde de fluxul eficient de gaze de eșapament pentru a funcționa la un nivel optim. Blocajele din convertorul catalitic pot restricționa fluxul de gaze de eșapament, afectând performanța motorului.

Consum mare de combustibil

Consumul mare de combustibil este un efect secundar al accelerației slabe – pentru a obține o accelerație mai mare, motorul injectează mai mult combustibil în pistoane decât de obicei, ceea ce duce la reducerea eficienței în consum.

Bătăi

S-ar putea ca mecanicii să audă o bătaie la motor când un anumit vehicul este în ralanti sau este condus cu un convertor catalitic defect. Piesele metalice dislocate ale structurii de tip fagure pot intra în motor prin toba de eșapament, provocând calarea motorului.

Martorul „verificați motorul” se aprinde

Majoritatea vehiculelor moderne conțin senzori de oxigen care monitorizează eficiența convertorului catalitic. Senzorul va aprinde martorul „verificați motorul” dacă convertorul catalitic este deteriorat sau funcționează sub nivelul optim.

Miros de ouă stricate în gazele de eșapament

În mod normal, benzina conține urme de sulf, care se transformă în sulfură în timpul procesului de ardere și are un miros de ou stricat. Convertoarele catalitice maschează acest miros prin transformarea sulfurii în dioxid de sulf inodor. Unitățile defecte nu pot realiza corect procesul de conversie.

Care este cea mai bună modalitate de a remedia problemele legate de convertoarele catalitice?

Pentru mecanicii specializați pe motoare, cea mai bună soluție pentru remedierea problemelor legate de convertoarele catalitice este înlocuirea unităților mai vechi cu altele noi. Acestea fiind spuse, dacă un convertor catalitic nu este deteriorat fizic, curățarea unității îi poate restabili eficiența.

De asemenea, tehnicienii își pot sfătui clienții să folosească combustibili fără plumb, care îmbunătățesc eficacitatea procesului de cataliză.

Optimizarea modului în care sunt utilizate convertizoarele catalitice este crucială în lupta noastră împotriva schimbărilor climatice

În cazul vehiculelor moderne, convertoarele catalitice joacă un rol esențial în asigurarea conformității vehiculelor cu standardele de emisie și în minimizarea impactului de mediu pe care industria transporturilor îl are asupra planetei.

Ca atare, depanarea și repararea convertoarelor catalitice este o abilitate pe care un mecanic specializat în motoare o poate îmbunătăți pentru a-și aduce contribuția la modul în care industria auto poate să funcționeze cât mai sustenabil posibil.