Skip to main content
oktober 8, 2015

Autodata når rekordnivå för årlig innehållsproduktion

Autodata har lagt till den största mängden nytt innehåll i sitt system i företagets 40-åriga historia, så att verkstäder kan ta på sig fler jobb för fler olika fordon. 

Den anförtrodda och världsledande leverantören av teknisk information har gjort över 36 000 uppdateringar för nya och befintliga fordon bara under 2015, vilket är den högsta årliga siffran sedan företaget grundades år 1975. Den nya online-plattformen lanserades 2014, och dess avancerade funktioner innebär också att informationen når verkstäderna betydligt snabbare än tidigare år. 

Autodatas system täcker för närvarande in 29 000 modeller från 80 tillverkare över hela världen. Här ingår tekniska specifikationer, detaljerade servicescheman, interaktiva komponentplaceringar, snabbsökning efter felkoder och interaktiva kopplingsscheman i färg. 

Förutom en markant utökning av utbudet som Autodatas abonnenter erbjuds – i synnerhet beträffande dieselavgasreningssystem och däcktrycksövervakningssystem (TPMS) – har den här milstolpen sin grund i kraftiga investeringar i ett antal nya moduler under de senaste tolv månaderna. 

Så här säger Mark Trepte, Content & Operations Director hos Autodata: ”Sedan januari har vi lagt till ny information för lyftlägesprocedurer och en snabbmodul för luftkonditioneringsservice. Detta i kombination med förbättringar av grafik och bilder samt interaktiva kopplingsscheman och säkringsdosor i färg har verkligen gjort det till ett hektiskt år.” 

Förutom att nya modeller och produktförbättringar tillkommit – vilket gör Autodatas senaste webbapplikation till den mest omfattande någonsin – så har man även lagt in ändringar som fordonstillverkare gjort på befintliga modeller. Dessa läggs snabbt till i webbapplikationen, med uppdateringar av servicescheman för i genomsnitt 600 modeller varje månad under 2015. 

Trepte tillägger: ”Det som gör det här särskilt tillfredsställande är att den ökande komplexiteten hos dagens fordon innebär att det krävs mer detaljerad information och tekniskt kunnande för att skapa innehållet jämfört med förr. Här kan vi tacka vårt stora team med skickliga tekniker, fordonselektriker, grafiska designers och översättare, vars expertis och engagemang utgör grunden för vad vi åstadkommit.”

Autodata har för närvarande 200 medarbetare, varav de flesta är direkt involverade i produktutvecklingen.

”Sedan januari har vi lagt till ny information för lyftlägesprocedurer och en snabbmodul för luftkonditioneringsservice. Detta i kombination med förbättringar av grafik och bilder samt interaktiva kopplingsscheman och säkringsdosor i färg har verkligen gjort det till ett hektiskt år.”

Mark Trepte, Content & Operations Director hos Autodata

Share this article: