Autodata-webbapplikationer

Vår ansedda webbapplikation är produkten som gäller för verkstäder över hela världen. Om du har ett större företag kan produkten behövas på ett flertal olika platser med många användare – även internationellt. Tillsammans kan vi utarbeta en lösning där abonnemang, kostnader och hantering sköts mycket effektivare.

Autodata-webbapplikationer

Sömlösa lösningar

Du kanske redan har ett eget system där kunder, personal eller samarbetspartners kan logga in. Om du vill att Autodata ska finnas med som resurs i det systemet kan vi tillhandahålla en länk så att inloggade användare inte behöver ytterligare inloggning för Autodata. Detta kan öka värdet betydligt för medlemskaps- och intranet-lösningar.

Sömlösa lösningar

Autodata integration

Vi har byggt våra system med hjälp av sofistikerad API-teknik. Enkelt uttryckt innebär detta att vi kan tillhandahålla Autodatas byggblock så du kan utveckla dina egna lösningar eller t.o.m. integrera Autodata i befintliga system.

Detta ger oräkneliga möjligheter att använda extremt varierande eller mycket specifika segment av våra data för lösningar av alla slag.

 

Autodata integration