Introduktion av LiDAR-system - Ny Autodata-utbildnings modul - Varning

14 / 11 / 2022

Marketing

I takt med att tillverkar fortsätter att tänja på gränserna för fordonsautomatisering och går mot halvförarlösa och till och med helt förarlösa fordon krävs ytterligare sensorkapacitet för att se till att automatiserade system kan upptäcka, analysera och navigera i alla tänkbara trafiksituationer – oavsett hur komplexa de är. Det är här LiDAR kommer in i bilden.

Tekniken i sig är inte ny, men det är först på senare tid som LiDAR har tagits i bruk av bil tillverkare, eftersom sensorerna blir mer prisvärda och behovet av deras mycket exakta detektionsegenskaper ökar.

I det senaste tillägget till vår  Utbildningskurs om avancerade förarassistanssystem (ADAS) får du en introduktion till LiDAR-teknik (Ljusdetektering och avståndsmätning).

De ämnen som behandlas i den här utbildnings modulen är bland annat:

  • LiDAR-teknikens grundläggande funktionsprinciper
  • De olika typerna av LiDAR-sensorer som används inom fordonsindustrin
  • För- och nackdelar med olika varianter av LiDAR-sensorer

Eftersom den här tekniken blir allt vanligare är det viktigt att alla moderna mekaniker förstår hur dessa avancerade sensorer fungerar och är beredda att arbeta med dem.

Den här modulen är det senaste tillskottet till vårt växande bibliotek med över 350 tekniska utbildningsvideor som täcker följande nyckelområden:

Elsystem   |   Motor   |   Chassi   |   Drivlina   |   Förarassistans
HVAC   |   Diagnostik   |   Underhåll   |   Hybrid & Elektriskt fordon

Abonnenter som är berättigade kan börja använda den nya modulen genom att använda Utbildning-knappen på sitt Autodata-konto från och med den 19 Oktober. Lycka till med träningen!