Att förstå vikten av katalytiska avgasrenare

08 / 02 / 2022

Marketing

En god insikt i hur katalytiska avgasrenare fungerar och hur du felsöker och reparerar dessa otroligt användbara – och banbrytande – komponenter är ett måste för bilmekaniker. Den här månaden gör vårt team en djupdykning i den katalytiska avgasrenaren, med en översikt över drift, livslängd och vanliga fel.

Hur fungerar katalytiska avgasrenare?

Den katalytiska avgasrenarens huvudsakliga funktion är att omvandla skadliga avgasutsläpp, som kolmonoxid och olika kväveoxider, till mindre giftiga gaser, som koldioxid och vattenånga, med hjälp av kraftfulla kemiska reaktioner.

Katalytiska avgasrenare använder katalysatorer – ädelmetaller som platina, palladium och rodium – som verkar vid höga temperaturer och påskyndar kemiska reaktioner.

Dessa katalysatorer sitter som en beläggning på den katalytiska avgasrenarens kärna. Kärnans konstruktion liknar en bikaka, vilket gör den belagda ytan större. När avgaserna når beläggningen utlöses en kemisk reaktion som bryter ner de skadliga gaserna och omvandlar dem till mindre giftiga ämnen.

Antalet katalytiska avgasrenare i en bil varierar beroende på fordonstyp och antalet avgasrör.

Exempelvis använder högpresterande bilar två katalytiska avgasrenare i serie för att minimera mängden skadliga avgaser, medan bilar med fler än ett avgasrör använder flera avgasrenare parallellt – en för varje avgasrör.

Avgassystemet på de flesta bilar har dock endast en katalytisk avgasrenare.

Vilka är tecknen på att det är fel på den katalytiska avgasrenaren?

De här komponenterna håller vanligtvis upp till tio år – och de flesta bilägare behöver aldrig reparera eller ersätta sina katalytiska avgasrenare.

Katalytiska avgasrenare kan dock skadas eller bli mindre effektiva av flera anledningar, inklusive ineffektiva luft-/bränsleblandningar, defekta tändstift eller lambdasonder och felaktig tändtidpunkt.

I de flesta av dessa fall överhettas den katalytiska avgasrenaren så att den invändiga bikakekonstruktionen börjar smälta och effektiviteten minskar.

Katalytiska avgasrenare kan också bli helt eller delvis igensatta av frostskyddsmedel eller olja, som läckt som resultat av defekt packning, skadade ventiltätningar eller slitna kolvar.

Det finns ett antal typiska tecken på defekta katalytiska avgasrenare att hålla ögonen öppna för och som kan bidra till en effektivare och korrektare diagnos.

Försämrad acceleration

Motorn är beroende av ett effektivt flöde av avgaser för att fungera optimalt. Blockeringar i den katalytiska avgasrenaren kan begränsa avgasflödet och därmed försämra motorns prestanda.

Hög bränsleförbrukning

Hög bränsleförbrukning orsakas av dålig acceleration — för att förbättra accelerationen sprutar motorn in mer bränsle i kolvarna än normalt, vilket leder till dålig bränsleeffektivitet.

Skramlande ljud

Ett skramlande ljud när bilen går på tomgång eller körs kan vara tecken på en trasig katalysator. Metallbitar som har lossnat från bikakekonstruktionen kan komma in i motorn via ljuddämparen och göra att bilen stannar.

Motorvarningslampan tänds

De flesta moderna bilar har lambdasonder som övervakar den katalytiska avgasrenarens effektivitet. Om den katalytiska avgasrenaren skadas, eller inte fungerar optimalt, aktiveras motorvarningslampan av sonden.

Bilavgaserna luktar som ruttna ägg

Bensin innehåller normalt spårmängder svavel. Under förbränningen omvandlas svavlet till sulfid, vilket luktar som ruttna ägg. Katalytiska avgasrenare döljer lukten genom att omvandla sulfiden till luktlös svaveldioxid, men om avgasrenaren är defekt klarar den inte att omvandla sulfiden.

Vad är det bästa sättet att lösa problem med katalytiska avgasrenare?

Det bästa en bilmekaniker kan göra för att lösa problem med katalytiska avgasrenare är att byta ut äldre enheter mot nya. Om den katalytiska avgasrenaren inte har några fysiska skador kan dock även rengöring återställa effektiviteten.

Det är också en bra idé att råda kunden att använda blyfri bensin, eftersom detta gör katalyseringen effektivare.

Optimal användning av katalytiska avgasrenare är en nödvändighet i vår kamp mot klimatförändring.

I moderna fordon spelar katalytiska avgasrenare en kritisk roll när det gäller att se till att bilar uppfyller gällande utsläppsnormer och att transportbranschens effekter på miljön minimeras.

Felsökning och reparation av katalytiska avgasrenare är en kompetens som bilmekaniker kan förbättra för att se till att verksamheten inom branschen är så hållbar som möjligt.