COVID-19s påverkan på fordonseftermarknaden

17 / 08 / 2020

Marketing

COVID-19s fortsatta effekter på fordonsindustrin är ett allomfattande och världsomspännande problem. Ett flertal verksamheter har övergått till distansarbete där så är möjligt för att ytterligare värna om sina anställdas hälsa och säkerhet. Av de som nu börjar pendla in till kontoret igen väljer många att använda den egna bilen framför kollektivtrafiken.

Efter att verkstadsbranschen en längre tid lidit av minskad arbetsvolym till följd av kraftigt reducerad bilpendling och inställda semesterplaner, är detta ett positivt tecken för fordonseftermarknaden. Allteftersom fordonsägares kör- och levnadsvanor fortsätter att förändras finns risken att verkstäder som ännu inte börjat anpassa sina affärsmodeller redan hamnat avsevärt på efterkälken.

På Solera-webbinariet “COVID-19: What’s Now and What’s Next” (“COVID-19: Vad händer nu och vad händer härnäst”) i april berättade Soleras chef för internationell verksamhet utanför Nordamerika, David Shepherd, att branschen stod inför helt nya utmaningar som mycket få verksamheter varit redo för. “I Storbritannien har arbetsvolymerna minskat med 70 procent. I andra delar av Europa är minskningen 80 eller 90 procent,” sa han.

I Storbritannien förlängdes besiktningsperioden med sex månader för alla bilar vars senaste datum för besiktning skulle passerats den 30 mars eller senare. Detta gjorde det mindre viktigt för fordonsägare att boka in bilen för kontroll på verkstaden. En del verkstäder och verksamheter inom förvaltning av fordonsparker har dock sett en uppgång i hemleverans av dessa tjänster.

Solera Autodata har spårat den internationella fordonsrelaterade statistiken under COVID-19-perioden via sin onlinebaserade tekniska datalösning Autodata, som används av fler än 85 000 bilverkstäder i 132 länder.

Verkstädernas arbetsvolymer började minska internationellt den andra veckan i februari. Globalt sett var den andra veckan i april den minst aktiva veckan för verkstäder. Antalet aktiva användare som sökte på tekniska uppgifter hade då minskat med 44 procent sedan den första veckan i februari. Under samma tidsperiod minskade kontoanvändningen överlag med 38 procent – något som tyder på att större verkstäder med flera användare skickat hem personal eller infört ett system med arbetsskift.

De länder som påverkats mest inkluderar Nya Zeeland, Sydafrika, Spanien och Frankrike, som samtliga sett verkstadsaktiviteten minska med mer än 50 procent.

Land Minskning från 3 februari till 6 april
Nya Zeeland 80 %
Sydafrika 68 %
Spanien 59 %
Frankrike* 52 %
Irland 44 %
Norge 44 %
Belgien 43 %
Storbritannien* 42 %
Sverige 33 %
Grekland 33 %

*Utomeuropeiska territorier inte inberäknade

Den sammanlagda tiden som verkstäder tillbringade online med att ansluta till tekniska uppgifter föll även dramatiskt från början av krisen. Mest tid för sökningar på tekniska uppgifter för reparationer loggades under den andra veckan i februari. Vid den andra veckan i april hade söktiden minskat med 61 procent. Branschen har dock sedan dess sett denna siffra stiga igen, till nästan samma nivå som före COVID-19. Den andra veckan i juni är jämförbar med början av februari vad gäller den tid verkstäder tillbringade med att söka på kopplingsscheman, servicescheman och annan onlinebaserad Autodata-information.

Samtidigt som han är optimistisk över den uppåtgående trenden avråder Autodatas produktchef, Michael Landless, från att data tolkas som att verkstäderna upplever en fullständig återhämtning.

“Ökningen kan bero på att verkstäder ställs inför mer komplexa tekniska problem, som ett resultat av att fordon varit stillastående eller underutnyttjade under nedstängningen.”

Den aktiva användningen av Autodata har överlag återhämtat sig till nära 98 % av den totala användningen innan krisen, varav sidvisningar ligger på 94 %. Nya Autodata-användare svarar för en del av uppgången, då allt fler verkstäder utforskar onlineverktyg för att hjälpa dem anpassa sin verksamhet till en “ny normalitet”.

“Jag har arbetat i den här industrin en lång tid, och jag har alltid varit stolt över att vara del av den – och i det här ögonblicket är jag stoltare än någonsin över industrin,” sa Shepherd. “Varje dag ser vi olika exempel på hur kollegor från hela industrin går samman – försäkringsbolag i nära samarbete med verkstäder, verkstäder som samarbetar med bildelsleverantörer. Nyckeln är öppen, kontaktlös, beröringsfri, digital kommunikation. Jag tror att vi kommer att se en accelererande digitalisering och den måste börja med eftermarknaden.”

Autodata har fortsatt med förbättringarna av sin onlineprodukt; sedan början av nedstängningen har 427 nya fordonsvarianter lagts till och 10 245 uppdateringar av tekniska uppgifter genomförts för personbilar, transportbilar och motorcyklar.

Under marknadens fortsatta anpassning till det nya normala kan du förlita dig på att Autodata förser dig med den officiella information och det professionella stöd som din verkstad behöver.