Grundläggande fordonsteknik: Luftfjädringssystemets komponenter

09 / 09 / 2021

Marketing

För bara lite mer än tio år sedan blev luftfjädringssystemet norm för kommersiellt producerade fordon. Nu är allt från motorcyklar och terrängfordon till kundanpassade och högpresterande bilar försedda med luftfjädringssystem.

I den här artikeln går Autodata igenom luftfjädringssystemets grunder och tittar på hur komponenterna har utvecklats över tid.

Luftfjädringssystemet ersätter traditionella stötdämpare och luftfjädrar. Luftfjädrar är enkelt sett bälgar i styv gummi eller plast som fyllts med luft för att imitera konventionella stålfjädrar. I kombination med en kompressor, sensorer och elektronik har de dock förmågan att snabbt anpassa sig efter förändringar i last och riktning på ett helt annat sätt än traditionella mekaniska system.

De senaste årens snabba och omfattande teknologiska utveckling har medfört att luftfjädringssystemet inte längre är otympligt, långsamt och inexakt.

I samband med övergången från att uteslutande ha använts i lastbilar till mer omfattande användning i personbilar utvecklades luftfjädringssystemet till snabb, precisionsbaserad och elektroniskt avancerad teknologi.

Vilka typer av luftbälgar används i luftfjädringssystemet och vilka funktioner har de?

Idén bakom luftfjädringssystemet är enkel — bälgar med komprimerad luft ersätter de mekaniska stålfjädrar som används i konventionella stötdämpningssystem.

En kompressor reglerar luften i luftbälgarna till korrekt höjd och tryck via kontrollventiler. Traditionellt användes externa kompressorer, medan tillverkarna av moderna fordon föredrar inbyggda kompressorer.

På senare år har den elektronik som används för luftfjädringssystemet förbättrats markant, med resultat att mycket exakta justeringar kan göras av luftbälgarnas tryck och höjd. Luftbälgarna tillverkas av en blandning av gummi och polyuretan; ett material som är motståndskraftigt mot nötning från skräp och sand, och har överlägsen strukturell integritet och lufttäthet.

Samtliga fordonstekniska utbildningar går igenom de olika egenskaperna hos de tre huvudsakliga luftbälgstyperna som används idag. Dessa omfattar:
Midjebälgen, som namnet antyder, är formad ungefär som ett timglas med en “midja”. Designen ger luftbälgen ökad flexibilitet i sidled.
• Den koniska luftbälgen kan passas in i trängre utrymmen och är mer anpassningsbar vad gäller körhöjd.
Rullbälgen används för mycket specifika syften. De enda skillnaderna mellan den här designen och den konformade versionen är körhöjd och fjäderkontroll. Vilken typ som är bättre beror helt på kraven för det specifika fordonet.

Vilka andra komponenter ingår i dessa system?
Utöver luftbälgarna innehåller luftfjädringssystemet ytterligare ett antal nyckelkomponenter, som alla behandlas ingående som del av fordonsteknisk utbildning.

Solenoider kontrollerar mängden luft i bälgarna genom att styra luftventilernas öppning och stängning. Solenoider finns dock bara i moderna luftfjädringssystem som kontrolleras elektroniskt.

Ventilerna är luftfjädringssystemets “slussar”. De isolerar och riktar den komprimerade luftens flöde.

Slangarna är oftast tillverkade av samma gummi- och polyuretanmaterial som luftbälgarna. De leder den komprimerade luften in i bälgarna. Istället för slangar används ibland stålrör.

Moderna luftfjädringssystem inkluderar även en inbyggd kompressor. Detta är en elektrisk pump som för in komprimerad luft i bälgarna. Den sitter vanligtvis monterad antingen på fordonets chassiram eller i bagageutrymmet.

Kompressorn drar in luft utifrån, komprimerar luften och för in den i luftbälgarna.

Eftersom fuktig luft i ett slutet system kan medföra problem inkluderar kompressorsystemet även en tork som absorberar så mycket som möjligt av fukten innan luften pumpas in i luftbälgarna.

Då fordonssystem blir alltmer komplexa är tillgång till omfattande tekniska uppgifter absolut nödvändigt för bilverkstäder. Autodatas verkstadsapplikation innehåller teknisk information om 34 000 modeller från 142 tillverkare, inklusive servicescheman, kopplingsscheman, översikt av motorrum med mera. För mer information eller för att prova Autodata idag, besöker du www.autodata-group.com.