Skip to main content

Çerez ve Gizlilik Politikası


GİRİŞ

1. ÖNEMLİ BİLGİLER VE BİZ KİMİZ

2. HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ VERİLER

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

6. ULUSLARARASI TRANSFERLER

7. VERİ GÜVENLİĞİ

8. VERİ SAKLAMA

9. YASAL HAKLARINIZ

10. TERİMLER SÖZLÜĞÜ

1. ÖNEMLİ BİLGİLER VE BİZ KİMİZ

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN AMACI

Bu gizlilik bildirimi; bültenimize kayıt olurken, ürün bilgisi talep ederken, bir ürün veya hizmet satın alırken veya bir yarışmaya katılırken ilgili web siteleri aracılığıyla girdiğiniz veya üçüncü taraflar aracılığıyla bizimle paylaştığınız her türlü kişisel veri de dahil olmak üzere, Autodata’nın, ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi kullanırken kişisel verilerinizi nasıl topladığı ve işlediği hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Autodata ürünleri veya hizmetleri çocuklara yönelik değildir ve kasıtlı olarak, çocuklarla ilgili veriler toplamıyoruz.

Verilerinizi nasıl ve neden kullandığımıza dair tam bilgi sahibi olmanız için, bu gizlilik bildirimiyle birlikte, sizinle ilgili kişisel verileri topladığımız veya işlediğimiz belirli durumlarda size verebileceğimiz diğer gizlilik bildirimlerini veya adil işleme bildirimlerini de okumanızı öneriyoruz. Bu gizlilik bildirimi, diğer bildirimleri tamamlayıcı nitelikte olup, bunları geçersiz kılma amacı taşımamaktadır.

DENETLEYİCİ

Şirket merkezi Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ adresinde bulunan, 01062717 şirket numaralı ve İngiltere ve Galler’de kayıtlı bir şirket olan Autodata Limited (bu gizlilik bildiriminde, toplu olarak, “Autodata”, “biz”, “bizi/bize” veya “bizim” olarak anılacaktır), denetleyici sıfatıyla, kişisel verilerinizden sorumludur.

Tarafımızdan, bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorularla ilgilenmek üzere bir veri gizliliği yöneticisi atanmıştır. Yasal haklarınızı kullanmaya yönelik talepler de dahil olmak üzere, bu gizlilik bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden veri gizliliği yöneticisiyle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tüm bilgiler:

Tüzel kişinin tam adı: Autodata Limited

E-posta adresi: GDPR@autodata-group.com

Posta adresi: Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ

Veri korumaya ilişkin konularla ilgili şikayetlerinizi, dilediğiniz zaman, Birleşik Krallık’taki düzenleyici kurum olan İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi’ne (ICO) (www.ico.org.uk) iletme hakkına sahipsinizdir. Ancak, ICO’ya başvurmadan önce, ilk etapta bizimle iletişime geçerek, bize söz konusu sorunu çözme fırsatı vermenizi rica ediyoruz.

GİZLİLİK BİLDİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİZİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ

Bu gizlilik bildirimi, muhtelif zamanlarda, tarafımızdan güncellenebilir. Bu sürüm en son 2019’un Ekim ayında güncellenmiştir ve bize ulaşarak eski sürümleri edinebilirsiniz. Gizlilik Bildiriminin en güncel sürümüne www.autodata-group.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bizimle olan ilişkiniz süresince kişisel verilerinizde değişiklik olması durumunda, lütfen bizi bilgilendiriniz.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

İlgili web sitelerimizin herhangi birinde, üçüncü tarafların web sitelerine, eklentilerine ve uygulamalarına yönlendiren linkler yer alabilir. Bu linklere tıklamak veya bu bağlantıları etkinleştirmek, üçüncü tarafların sizinle ilgili veri toplamalarına veya paylaşmalarına izin verebilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinin kontrolü ve yayınladıkları gizlilik beyanlarının sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Web sitemizden ayrıldığınızda, ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik bildirimini okumanızı öneriyoruz.

2. HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ VERİLER

Kişisel veriler veya kişisel bilgiler; bir kişi ile ilgili olan ve o kişiyi tanımlayan her türlü bilgiyi ifade eder. Bu bilgiler, kişisel kimliğin kaldırıldığı verileri içermez (anonim veriler).

Sizinle ilgili, aşağıda gösterildiği gibi farklı türlerde gruplara ayırdığımız kişisel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

Kimlik Verileri, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: ad soyad, kullanıcı adı veya benzer bir tanımlayıcı, unvan, doğum tarihi, cinsiyet.

İletişim Verileri, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları.

Finansal Veriler, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: banka hesabı ve ödeme kartı bilgileri

İşlem Verileri, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: ödeme belgesi, ya da size veya sizin tarafınızdan yapılan ödemelerle ilgili ayrıntılar ve bizden satın aldığınız ürün ve hizmetlere ilişkin diğer ayrıntılar.

Teknik Veriler, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: internet protokolü (IP) adresi, oturum açma bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, zaman dilimi ayarı ve konum, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu, ve bu web sitesine erişim sağlamak için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojiler.

Profil Verileri, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: kullanıcı adınız ve parolanız, tarafınızdan yapılan satın alımlar veya verilen siparişler, ilgi alanlarınız, tercihleriniz, geribildirimleriniz ve anket yanıtlarınız.

Kullanım Verileri, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınız ile ilgili bilgiler.

Pazarlama ve Haberleşme Verileri, genel olarak, uygulanabilir olduğu ölçüde şunları içerir: bizden ve bize bağlı üçüncü taraflardan pazarlama materyalleri alma konusundaki tercihleriniz, ve haberleşme tercihleriniz.

Bunlara ek olarak, bir aracın Araç Tescil İşareti (”VRM”) ve Şasi Numarası (”VIN”) bilgilerini de toplayabilir, kullanabilir, kaydedebilir veya transfer edebiliriz.

Ayrıca, herhangi bir amaçla, istatistiksel veya demografik veriler gibi Toplu Verileri de toplar, kullanır ve paylaşırız. Toplu Veriler, kişisel verilerinizden elde edilebilir, ancak bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi ortaya çıkarmadığından, yasalar nezdinde kişisel veri olarak kabul edilmez. Örneğin, belirli bir web sitesi özelliğine erişim sağlayan kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için Kullanım Verilerinizi toplayabiliriz. Bununla birlikte, eğer Toplu Verileri, doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayacak şekilde kişisel verilerinizle birleştirir veya ilişkilendirirsek, birleştirilen bu veriler, tarafımızdan, kişisel veri olarak sayılacak ve dolayısıyla bu gizlilik bildirimine uygun olarak kullanılacaktır.

Genel olarak, hakkınızda, Özel Kategorilere ait hiçbir Kişisel Veri toplamıyoruz (örneğin, ırk veya etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlığınız ve genetik ve biyometrik verileriniz ile ilgili bilgiler). Adli hüküm ve suçlar ile ilgili de hiçbir bilgi toplamıyoruz.

Bazı sınırlı durumlarda, kimlik doğrulama amacıyla sizden fotoğraflı kimlik belgeleri toplayabiliriz; böyle bir durumda, söz konusu kimlik bilgilerini işlemeden önce onayınızı isteyeceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİ SUNMAMANIZ HALİNDE

Yasa gereği, veya sizinle yaptığımız bir sözleşmenin hükümleri uyarınca, kişisel verileri toplamamız gerektiğinde, ve talep üzerine bu verileri sunmamanız halinde, (örneğin, size ürün veya hizmet sağlamak için) sizinle yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız sözleşmeyi uygulamayabiliriz.  Bu takdirde, bizden aldığınız bir ürünü veya hizmeti iptal etmemiz gerekebilir, ancak böyle bir durum söz konusu olduğunda, tarafımızdan size haber verilecektir.

3. VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?  

Sizden ve sizinle ilgili veri toplamak için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, farklı yöntemler kullanıyoruz:

Doğrudan etkileşimler. Kimlik, İletişim, Finansal, Profil, Pazarlama ve Haberleşme Verilerinizi ve VRM/VIN bilgilerinizi, gerekli formları doldurarak, ya da posta, telefon, e-posta aracılığıyla veya diğer yollarla bize yazarak veya bizimle iletişime geçerek tarafımıza iletebilirsiniz. Bu, aşağıdaki durumlarda sağladığınız kişisel verileri içerir:

– ürün veya hizmetlerimiz için başvuruda bulunurken, bunlarla ilgili soru sorarken/bilgi talep ederken, veya bunları satın alırken;

– web sitemiz üzerinden bir hesap oluştururken;

– hizmet veya yayınlarımıza abone olurken;

– pazarlama materyallerinin size gönderilmesini talep ederken;

– bir yarışma, promosyon veya ankete katılırken; veya

– geribildirimde bulunurken

Otomatik teknolojiler veya etkileşimler. İlgili web sitelerimizle etkileşim kurduğunuzda, ekipmanlarınız, tarayıcı faaliyetleriniz ve şablonlarınız ile ilgili Teknik Verileri, Kullanım ve Profil Verilerini otomatik olarak toplayabiliriz. Bu kişisel verileri, çerezler, sunucu günlükleri ve diğer benzer teknolojiler aracılığıyla toplayabiliriz. Çerezlerimizi kullanan diğer web sitelerini ziyaret etmeniz halinde de, sizinle ilgili Teknik Verileri, Kullanım ve Profil Verilerini alabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki çerez politikamızı okuyun.

Üçüncü taraflar veya kamuya açık kaynaklar. Aşağıda belirtildiği şekilde, üçüncü taraflardan ve kamuya açık kaynaklardan sizinle ilgili veriler toplayabiliriz:

– Aşağıdaki taraflardan Teknik Veriler, Profil veya Kullanım Verileri:

(a) Google gibi analiz hizmeti sağlayıcıları;

(b) reklam ağları; ve

(c) arama bilgileri sağlayıcıları.

– Teknik hizmet, ödeme ve teslimat hizmetleri sağlayıcılarından İletişim, Finansal ve İşlem Verileri.

– Veri brokerlerinden veya toplayıcılardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri.

– Kamuya açık kaynaklardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

Kişisel verilerinizi sadece yasaların izin verdiği ölçüde kullanıyoruz. Genel olarak, kişisel verilerinizi şu durumlarda kullanacağız:

Sizinle yapmak üzere olduğumuz veya yaptığımız sözleşmeyi uygulamamız gereken durumlarda.

Meşru menfaatlerimiz (veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri) açısından gerekli görüldüğü, ve sizin menfaat ve temel haklarınızın, bu meşru menfaatlere üstün gelmediği durumlarda.

Yasal veya mevzuat ile ilgili bir yükümlülüğe uymamız gereken durumlarda.

Genellikle, size e-posta veya sms yoluyla üçüncü taraf doğrudan pazarlama mesajlarının/materyallerinin gönderildiği durumlar dışında, kişisel verilerinizi işlemek için yasal çerçevede izne bağlı kalmıyoruz. Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve pazarlama materyalleri ile ilgili izninizi geri  çekme hakkınızı kullanabilirsiniz.

VERİLERİNİZİN KULLANIM AMAÇLARI  

Kişisel verilerinizi ve VRM/VIN bilgilerinizi nasıl kullanmayı planladığımızı ve bunu hangi yasal gerekçelere dayanarak yaptığımızı, aşağıda, tablo biçiminde açıkladık. Ayrıca, uygun olduğu yerlerde, meşru menfaatlerimizin neler olduğunu da belirttik.

Kişisel verilerinizi – bu verileri hangi spesifik amaçla kullandığımıza bağlı olarak – birden fazla yasal gerekçeye dayanarak işleyebileceğimizi lütfen göz önünde bulundurun. Aşağıdaki tabloda birden fazla gerekçenin belirtildiği durumlarda, kişisel verilerinizi işlemek için hangi spesifik yasal gerekçeye dayandığımız konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Amaç/FaaliyetVeri türüBu verilerin işlenmesinde, meşru menfaat gerekçesini de kapsayan yasal dayanak
Sizi yeni bir müşteri olarak kaydetmek(a) Kimlik
(b) İletişim
Sizinle yapılan sözleşmenin ifası
Siparişinizi işleme almak ve teslim etmek ve/veya size, şunları içeren hizmetleri sağlamak: (a) Ödemeleri, ücretleri ve masrafları yönetmek (B) Tarafımıza olan borçları tahsil etmek(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Finansal
(d) İşlem
(e) Pazarlama ve Haberleşme(f) VRM, VIN
(a) Sizinle yapılan sözleşmenin ifası (b) Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (tarafımıza ödenmesi gereken borçları tahsil etmek için)
Sizinle olan ilişkimizi yönetmek: (a) Hükümlerimizde veya gizlilik politikamızda yapılan değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek (b) Sizden değerlendirme yapmanızı/geribildirimde bulunmanızı veya ankete katılmanızı istemek(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Profil
(d) Pazarlama ve Haberleşme
(a) Sizinle yapılan sözleşmenin ifası (b) Yasal bir yükümlülüğe uyma mecburiyeti (c) Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (kayıtlarımızı güncel tutmak ve müşterilerin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını araştırmak için)
Bir ödül çekilişine, yarışmaya katılmak veya bir anketi tamamlamak(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Profil
(d) Kullanım
(e) Pazarlama ve Haberleşme
(a) Sizinle yapılan sözleşmenin ifası (b) Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (müşterilerin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını araştırmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve işimizi büyütmek için)
İşimizi ve ilgili web sitelerini yönetmek ve korumak (sorun giderme, veri analizi, test, sistem bakımı, destek, raporlama ve veri barındırma dahil)(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Teknik(d) VRM, VIN
(a) Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (işimizi yürütmek, yönetim ve BT hizmetlerini ve ağ güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı önlemek için ve yeniden örgütlenme veya grup yeniden yapılandırma çalışmaları bağlamında) (b) Yasal bir yükümlülüğe uyma mecburiyeti
İlgili web sitesi içeriğini ve reklamları size sunmak ve size sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Profil
(d) Kullanım
(e) Pazarlama ve Haberleşme
(f) Teknik
Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (müşterilerin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını araştırmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, işimizi büyütmek ve pazarlama stratejimizi bildirmek için)
Web sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, pazarlama materyallerimizi, müşteri ilişkilerimizi ve deneyimlerimizi geliştirmek için veri analitiğinden yararlanmak(a) Teknik
(b) Kullanım(c) VRM, VIN
Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (ürün ve hizmetlerimize göre müşteri türlerini tanımlamak, web sitemizi güncel ve amacına uygun tutmak, işimizi geliştirmek ve pazarlama stratejimizi bildirmek için)
Ürün veya hizmetler hakkında ilginizi çekebilecek öneri ve tavsiyelerde bulunmak(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Teknik
(d) Kullanım
(e) Profil
Meşru menfaatlerimiz açısından gerekli (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve işimizi büyütmek için)
Dolandırıcılığı veya suçu önlemek ve bunları önleme ve tespit etme konusunda kamu yetkililerine (örn. polis) yardımcı olmak, ve dolandırıcılık önleme hizmetleri sağlamak(a) Kimlik
(b) İletişim
(c) Finansal
(d) İşlem
(e) Teknik
(f) Profil
(g) Kullanım(h) VRM, VIN
Meşru menfaatlerimiz ve üçüncü tarafların/kamu yetkililerinin meşru menfaatleri açısından gerekli (dolandırıcılığı veya suçu önlemek ve tespit etmek, ve masum tarafları dolandırıcılık veya suç mağduru olmaktan korumak için)

TARAFIMIZDAN SUNULAN PROMOSYON TEKLİFLERİ 

İsteyebileceğinizi veya ihtiyacınız olabileceğini veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz şeyler hakkında fikir edinmek için, Kimlik, İletişim, Teknik, Kullanım ve Profil Verilerinizi kullanabiliriz. Hangi ürünlerin, hizmetlerin ve tekliflerin sizin için uygun olabileceğine bu şekilde karar veriyoruz (buna pazarlama diyoruz).

Bizden bilgi talep ettiyseniz veya bizden ürün veya hizmet satın aldıysanız, ya da bir yarışmaya katılırken veya bir promosyon için kayıt olurken bize bilgilerinizi verdiyseniz, tarafımızdan size pazarlama materyalleri gönderilecektir (bu pazarlama materyallerini almaktan vazgeçmediğiniz/abonelikten çıkmadığınız sürece).

ÜÇÜNCÜ TARAF PAZARLAMA MATERYALLERİ    

Kişisel verilerinizi, pazarlama amacıyla Autodata şirketler grubu dışındaki herhangi bir şirketle paylaşmadan önce, açık izninizi alacağız.

İSTEĞE BAĞLI ABONELİKTEN ÇIKIŞ

Dilediğiniz zaman, bizden veya üçüncü taraflardan, size gönderilen herhangi bir pazarlama mesajındaki abonelikten çıkış linklerine tıklayarak veya bizimle iletişime geçerek, pazarlama mesajlarını göndermeyi durdurmamızı/durdurmalarını isteyebilirsiniz.

Bu pazarlama mesajlarını almaktan vazgeçtiğinizde/abonelikten çıktığınızda, bu durum, size ürün/hizmet sağlama, garanti kaydı, ürün/hizmet deneyimi, müşteri hizmetleri veya desteği veya diğer işlemler vs. gibi pazarlama dışı diğer amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlememizi etkilemeyecektir.

ÇEREZLER

Web sitelerimiz, belirli işlevlerin çalışmasını sağlamak ve kullanıcı analizleri yapmak için çerezleri kullanmaktadır. Sitemizi kullanarak, bu çerezleri cihazınıza uygulayabileceğimizi kabul edersiniz.

Çoğu web sitesi çerezleri uygulamaktadır; ve tarayıcılar, genellikle, en azından tek bir tarama oturumu süresince, çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek isterseniz, tarayıcı ayarlarınızı kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tarayıcınızın ‘yardım’ işlevinde, bu işlemin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

Bu web sitesinde her zaman çerezler kullanılmaktadır; ve yönetmelikte yapılan bir değişiklik kapsamında, tüm web sitelerinde, çerezlerin ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve ne gibi avantajlar sağladığı hakkında ek bilgi verilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu değişiklikler, halihazırda web sitemizi kullanma şeklinizi etkilemeyecektir.

Diğer web sitelerine yönlendiren linkler eklediğimizde, bu sitelerin kendi gizlilik ve çerez politikaları olduğunu ve gönderdiğiniz herhangi bir bilginin kullanımının bu politikalara tabi olacağını lütfen göz önünde bulundurun. Bu sitelerin gizlilik ile ilgili uygulamalarından sorumlu olmadığımız için, önce politikalarını okumanızı öneriyoruz.

“ÇEREZLER” NEDİR

Basitçe söylemek gerekirse, çerezler, web sitelerinin, her bir tarayıcıyı birbirinden ayırt etmesine yardımcı olmaktadır. Çerezler, bir web sitesi için tarayıcınız tarafından depolanan küçük veri parçalarıdır. Her sayfa yüklediğinde tarayıcınız, daha önce oluşturduğu çerezleri o sayfaya geri gönderir. Bu, bir web sitesinin etkileşimlerinizi birleştirmesini sağlar.

Çerezler web siteleri arasında paylaşılamaz ve her site, sadece kendi oluşturduğu çerezleri okuyabilir ve güncelleyebilir. Bununla birlikte, tek oturumda web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız diğer sitelere de bağlanabilir ve bu sitelerin her biri kendi çerezlerini oluşturabilir. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde oluşturulan çerezler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir çerez, herhangi bir kimseye bilgisayarınıza erişim yetkisi veremez ve sizden yeni bilgiler topladığımız anlamına gelmez. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, allaboutcookies.org. adresini ziyaret edebilirsiniz.

Birlikte çalıştığımız ve bu web sitesindeki linkler üzerinden kendi sitelerine yönlendirdiğimiz bazı üçüncü taraflar kendi çerez politikalarını uygulamaktadır ve çerez tercihlerinizi kendileriyle birlikte ayarlamanızı isteyebilirler.

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

Kullandığımız çerez türleri şu dört kategoriye ayrılmaktadır:

İşlevsel çerezler: bu çerezler, web sitelerimizde gezinmenizi ve bu sitelerde sunulan tüm seçenekleri kullanmanızı sağlar. Bu çerezler olmadan, web sitesi, olması gerektiği gibi çalışmazdı.

Analitik ve performans çerezleri: bu çerezler, web sitemizin, daha iyi performans sergilemek üzere çalışma şeklini geliştirmemize yardımcı olur. Bunlar, her bir sayfanın nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların en sık görüntülendiği ve herhangi bir hatanın rapor edilip edilmediği konusunda bize bilgi verir.

Özelleştirme çerezleri: bu çerezler, siteye girmiş olduğunuz temel bilgileri hatırlar, böylece web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bu bilgiler otomatik olarak doldurulur. Kişisel bilgileri çerezlerde saklamıyoruz.

Hedefleme çerezleri: bu çerezler, aradığınız şeyleri tespit ederek, tarayıcınızda gördüğünüz reklamların, size uygun ve faydalı olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki alan adları, sosyal medyadaki ve ücretli reklamlarımızın performansını izlemek üzere çerezler oluşturabilir. Bunların üzerine tıklayarak, uyguladıkları politikalar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

.facebook.com – Facebook

.twitter.com (ve t.co) – Twitter

.bing.com – Bing

doubleclick.net, google.com, google.co.uk. googleapis.com, googleleadservices.com – Google

Analitik ve performans hizmetleri için, aşağıdaki iş ortakları tarafından sunulan araçları kullanıyoruz:

Google Analytics – buraya tıklayarak daha fazlasını öğrenin

HotJar – buraya tıklayarak daha fazlasını öğrenin

HEDEFLEME ÇEREZLERİ

Pazarlama stratejimiz kapsamında, belirli reklamların size çok fazla gösterilmemesini sağlamak ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin türleri hakkında bilgi toplamak ve dolayısıyla bu sitelerin özel ilgi alanlarınıza uygun reklamlar göstermelerini sağlamak için çerezleri kullanan reklam ağlarıyla işbirliği yapıyoruz. Çevrimiçi reklam tercihlerinizi kontrol etmek için şu web sitesini kullanabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/tr/your-ad-choices.

AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Makul çerçevede, kişisel verilerinizi başka bir sebeple kullanmamız gerektiğini ve bu sebebin asıl amaca uygun olduğunu düşünmediğimiz sürece, bu verileri, sadece, toplama amacımıza uygun olarak kullanacağız. Yeni amaç doğrultusunda verileri işlemenin, asıl amaç ile nasıl uyumlu olduğuna dair bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Kişisel verilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmamız gerekirse, bunu size bildirecek ve bunun yasal dayanağını açıklayacağız.

Kişisel verilerinizi, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda, sizin bilginiz veya izniniz dışında, yukarıdaki kurallara uygun olarak işleme koyabileceğimizi lütfen göz önünde bulundurun.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi, yukarıda paragraf 4’teki tabloda belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıda belirtilen taraflarla paylaşmak zorunda kalabiliriz.

Terimler Sözlüğünde belirtildiği şekliyle Dahili Üçüncü Taraflar

Terimler Sözlüğünde belirtildiği şekliyle Harici Üçüncü Taraflar

Şirketimizin veya varlıklarımızın bir bölümünü, kendilerine satmayı, devretmeyi veya kendileriyle birleştirmeyi tercih edebileceğimiz üçüncü taraflar. Alternatif olarak, diğer işletmeleri satın almak veya onlarla birleşmek isteyebiliriz. Şirketimizde bir değişiklik olması durumunda, şirketin yeni sahipleri, kişisel verilerinizi, bu gizlilik bildiriminde belirtilen aynı şekilde kullanabilirler.

Tüm üçüncü tarafların, kişisel verilerinizin güvenliğine saygı göstermelerini ve bu verileri yasalara uygun bir şekilde işlemelerini şart koşuyoruz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına izin vermiyoruz; kişisel verilerinizi, ancak belirtilen amaçlara uygun olarak ve talimatlarımız doğrultusunda işlemelerine izin veriyoruz.

6. ULUSLARARASI TRANSFERLER

Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AEA) dışına transfer etmiyoruz.

7. VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizin yanlışlıkla kaybolmasını, kullanılmasını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini veya bu verilerinize yetkisiz bir şekilde erişim sağlanmasını önlemek için gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinize erişim yetkisini, bu verileri iş açısından öğrenmeleri gereken çalışanlar, temsilciler, yükleniciler ve diğer üçüncü taraflar ile sınırlandırıyoruz. Bunlar, kişisel verilerinizi sadece talimatlarımız doğrultusunda işleyeceklerdir ve gizlilik yükümlülüğüne tabidirler.

Herhangi bir şüpheli kişisel veri ihlalini ele almak için belirli prosedürler uyguluyoruz; ve yapılan bir ihlali, yasaların gerektirdiği durumlarda, size ve ilgili düzenleyici kuruma bildireceğiz.

8. VERİ SAKLAMA

KİŞİSEL VERİLERİMİ NE KADAR SÜREYLE KULLANACAKSINIZ?

Kişisel verilerinizi, sadece, herhangi bir yasal gerekliliği veya muhasebe veya raporlama ile ilgili gereklilikleri yerine getirme amacı da dahil olmak üzere, bu verileri toplamamızdaki amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece elimizde tutacağız.

Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlerken, kişisel verilerin miktarını, yapısını ve hassaslık durumunu; kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanabilecek olası zarar riskini; kişisel verilerinizi işlememizdeki amaçları ve bu amaçlara başka yollardan ulaşıp ulaşamayacağımızı; ve yürürlükteki yasal gereksinimleri göz önünde bulunduruyoruz.

Kişisel verilerinizin farklı saklama süreleriyle ilgili ayrıntılar, veri saklama politikamızda mevcut olup, bu politikayı bizimle iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

Daha spesifik olarak, ve yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, yasa uyarınca, vergi denetimi, finansal denetim ve kayıt tutma amacıyla, müşterilerimizle ilgili temel bilgileri (İletişim, Kimlik, Finansal ve İşlem Verileri dahil), bu kişilerle olan ilişkimiz sona erdikten sonra 7 yıl boyunca saklamamız gerekmektedir.

Bazı uygun durumlarda, verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz: daha fazla bilgi için aşağıdaki “Verilerin Silinmesi Talebi” bölümüne bakınız.

Bazı durumlarda, araştırma, analiz veya istatistik amacıyla kişisel verilerinizi (artık sizinle ilişkilendirilmemesi için) anonimleştirebiliriz; böyle bir durumda, bu bilgileri, size önceden bildirimde bulunmaksızın, süresiz olarak kullanabiliriz.

9. YASAL HAKLARINIZ

Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizle ilgili olarak, veri koruma yasaları kapsamında haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarla ilgili daha ayrıntılı açıklama için lütfen aşağıdaki “Terimler Sözlüğü” bölümüne bakınız:

Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak;

Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek;

Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek;

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili kısıtlama talebinde bulunmak;

Kişisel verilerinizin aktarılmasını talep etmek;

İzni geri çekme hakkı.

Yukarıda bahsedilen haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin.

GENEL İTİBARİYLE ÜCRET GEREKLİ DEĞİLDİR

Kişisel verilerinize erişim sağlamak (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak için) herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir.  Ancak, açık bir şekilde yersiz, tekrarlayan veya aşırı taleplerde bulunmanız halinde, bunun için makul bir ücret uygulayabiliriz. Ayrıca, böyle bir durumda talebinizi yerine getirmeyi reddedebiliriz.

SİZDEN İSTEYEBİLECEKLERİMİZ

Kimliğinizi doğrulamamıza ve kişisel verilerinize erişim (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanma) hakkınızı kullanmanızı sağlamamıza yardımcı olması için, sizden belirli bilgileri talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerin, bu verileri alma hakkı bulunmayan hiçbir kişiyle paylaşılmamasını sağlamak için alınan bir güvenlik önlemidir. Ayrıca, yanıtımızı hızlandırma talebiniz ile ilgili olarak, daha fazla bilgi istemek üzere sizinle iletişime geçebiliriz.

YANITLAMA SÜRESİ SINIRI

Tüm yasal taleplere, bir ay içerisinde yanıt vermeye çalışıyoruz. Eğer talebiniz fazlasıyla karmaşık bir talep ise veya çok sayıda talepte bulunduysanız, yanıt vermemiz bazen bir aydan daha uzun sürebilir.  Böyle bir durumda, bunu size bildirecek ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

10. TERİMLER SÖZLÜĞÜ

YASAL DAYANAK

Meşru Menfaat; size ve pazara en iyi hizmeti/ürünü ve en iyi ve en güvenilir deneyimi sunmamızı sağlaması için, şirketimizin, işimizi yürütme ve yönetme konusundaki çıkarlarını ifade eder. Kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işleme koymadan önce, sizin üzerinizdeki ve haklarınız üzerindeki (gerek olumlu gerek olumsuz) olası tüm etkileri dikkate aldığımızdan ve bunlar arasında bir denge sağladığımızdan emin oluyoruz. Kişisel verilerinizi, (izninizi almadığımız ya da yasalar gerektirmediği veya izin vermediği sürece) sizin üzerinizdeki etkinin bizim menfaatlerimize üstün geldiği faaliyetler için kullanmıyoruz. Bizimle iletişime geçerek, meşru menfaatlerimizi, belirli faaliyetlerle ilgili olarak üzerinizdeki olası herhangi bir etkiye karşı nasıl değerlendirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Sözleşmenin İfası; verilerinizi işlemenin, taraf olduğunuz bir sözleşmenin uygulanmasını veya söz konusu sözleşmeyi imzalamadan önce talebiniz üzerine girişimde bulunulmasını zorunlu kılması anlamına gelir.

Yasal veya mevzuat ile ilgili bir yükümlülüğe uymak; kişisel verilerinizi işlemenin, tabi olduğumuz yasal veya mevzuat ile ilgili bir yükümlülüğe uyulmasını zorunlu kılması anlamına gelir.

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

Dahili Üçüncü Taraflar

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) bulunan, BT ve sistem yönetimi hizmetleri sunan ve bilgi raporlama işlerini üstlenen, ortak denetleyiciler veya işlemciler olarak görev yapan, Autodata Group bünyesindeki diğer şirketler.

Harici Üçüncü Taraflar

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) bulunan, BT ve sistem yönetimi hizmetleri sunan, işlemciler olarak görev yapan hizmet sağlayıcılar.

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) bulunan ve danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe hizmetleri veren avukatlar, bankacılar, denetçiler ve sigortacılar da dahil olmak üzere, işlemciler veya ortak denetleyiciler olarak görev yapan profesyonel danışmanlar.

Birleşik Krallık’ta bulunan ve belirli şartlarda, veri işleme, finans veya işlem faaliyetlerinin kendilerine raporlanması gereken, işlemciler veya ortak denetleyiciler olarak görev yapan, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), düzenleyici kuruluşlar ve diğer yetkili makamlar.

Birleşik Krallık’ta bulunan ve belirli şartlarda, suçu veya dolandırıcılığı önlemek veya tespit etmek için kişisel verilere ihtiyaç duyan, ortak denetçiler olarak görev yapan, polis/emniyet gibi kamu otoriteleri.

YASAL HAKLARINIZ

Şunları yapma hakkına sahipsinizdir:

Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak (yaygın olarak bilinen tabirle, “veri sahibi erişim talebi”). Bu hak, sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin birer kopyasını almanıza ve bu verileri yasalara uygun olarak işleyip işlemediğimizi kontrol etmenize olanak tanır.

Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etmek. Bu hak, sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz eksik veya yanlış verileri düzelttirmenize olanak tanır; bununla birlikte, bize sağladığınız bu yeni verilerin doğru olup olmadığını teyit etmemiz gerekebilir.

Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek. Bu hak, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmemiz için geçerli bir neden bulunmadığında, bu verileri silmemizi veya kaldırmamızı talep etmenize olanak tanır.  Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandığınızda (aşağıya bakınız), bilgilerinizi hukuka aykırı bir şekilde işleme koyduğumuzda veya yerel yasalar uyarınca kişisel verilerinizi silmemiz gerektiğinde, bu kişisel verilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkına da sahipsinizdir.  Buna karşın; talepte bulunduğunuz zaman, mevcut ise, size bildirilecek olan belirli yasal gerekçelerden dolayı, verilerinizin silinmesiyle ilgili talebinizi her zaman yerine getiremeyeceğimizi lütfen göz önünde bulundurun.

Meşru bir menfaate (veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerine) istinat ettiğimizde, ve temel hak ve özgürlüklerinizi olumsuz etkilediğini düşündüğünüz ve kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmenize gerekçe teşkil eden özel bir durum olduğunda, bu kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmek. Ayrıca, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlediğimiz durumlarda da itirazda bulunma hakkına sahipsinizdir. Bazı durumlarda, bilgilerinizi işleme koymak için, hak ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan ikna edici meşru gerekçelere sahip olduğumuzu ispatlayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili kısıtlama talebinde bulunmak. Bu hak, kişisel verilerinizin işlenmesini, şu durumlarda, askıya almamızı talep etmenize olanak tanır: (a) verilerin doğruluğunu kanıtlamamızı istediğinizde; (b) verileri hukuka aykırı bir şekilde kullandığımızda fakat bu verileri silmemizi istemediğinizde; (c) verileri artık talep etmiyor olsak bile, kanıt göstermek, hak talebinde bulunmak veya savunma yapmak adına bu verilere ihtiyaç duyduğunuz için bu verileri elimizde tutmaya devam etmemizi istediğinizde; veya (d) verilerinizi kullanmamıza itiraz ettiğinizde fakat bu verileri kullanmak için geçerli yasal gerekçelerimiz olup olmadığını teyit etmemiz gerektiğinde.

Kişisel verilerinizin size veya üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etmek. Kişisel verilerinizi, size veya uygun gördüğünüz üçüncü bir tarafa, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde aktaracağız.  Bu hakkın, sadece, başlangıçta kullanmamıza izin verdiğiniz otomatik bilgiler için geçerli olduğunu veya sizinle sözleşme yapmak için bu bilgileri kullandığımız durumlar için geçerli olduğunu lütfen göz önünde bulundurun.

Kişisel verilerinizi işlemek için izne tabi olduğumuz durumlarda, dilediğiniz zaman izninizi geri çekmek. Ancak, bu durum, izninizi geri çekmeden önce yapılan herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir. İzninizi geri çekmeniz halinde, size belirli ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. İzninizi geri çektiğiniz zaman, böyle bir durum olup olmadığını size bildireceğiz.