Skip to main content

Cookie- en Privacybeleid

INLEIDING

Autodata respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze producten, diensten, websites of anderszins gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

7. GEGEVENSBEVEILIGING

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

9. UW RECHTEN

10. WOORDENLIJST

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe Autodata uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van onze producten en/of diensten of anderszins, inclusief alle persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt via relevante websites wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, productinformatie aanvraagt, een product of dienst koopt, deelneemt aan een wedstrijd, of persoonsgegevens van u die aan ons zijn verstrekt via derden.

De Autodata-producten of -diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of billijke verwerkersverklaring die we kunnen geven bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u precies weet hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

CONTROLLER

Autodata Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met registratienummer 01062717 en waarvan het geregistreerde kantoor Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ is, is de controller en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als “Autodata”, “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring).

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van rechtspersoon: Autodata Limited

E-mailadres: GDPR@autodata-group.com

Postadres: Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We waarderen echter de kans om uw zorgen weg te nemen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING EN UW VERPLICHTING ONS OP DE HOOGTE TE BRENGEN

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2019 en eerdere versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen. De meest recente versie van de Privacyverklaring is te vinden op www.autodata-group.com.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

LINKS VAN DERDEN

Op elk van onze relevante websites kunnen links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de persoonlijke identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

Identiteitsgegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: naam, gebruikersnaam of soortgelijke ID, titel, geboortedatum, geslacht.

Contactgegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

Financiële gegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: bankrekening- en betaalkaartgegevens.

Transactiegegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: betalingsbewijs of details over betalingen aan en van u, en andere gegevens van producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.

Technische gegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, types en versies van browserinvoegtoepassingen, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Profielgegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

Gebruiksgegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

Marketing- en Communicatiegegevens omvatten in het algemeen, voor zover van toepassing: uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen, en uw communicatievoorkeuren.

Bovendien kunnen we het kenteken (VRM) en het voertuigidentificatienummer (VIN) van een voertuig verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor enig doel. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden in de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens verzamelen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kan identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen over het algemeen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we fotografische ID-documentatie van u verzamelen om de identiteit te verifiëren. Als we dit doen, zullen we om uw toestemming vragen voordat we dergelijke ID-gegevens verwerken.

ALS U PERSOONSGEGEVENS NIET VERSTREKT  

Wanneer we wettelijk gegevens moeten verzamelen, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we met u hebben of proberen aan te gaan niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we wellicht een product of dienst die u bij ons heeft annuleren, maar zullen we u op de hoogte stellen wanneer dat het geval is.

3. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?  

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:

Directe interacties. U kunt ons onder meer uw identiteits-, contact-, financiële, profiel-, marketing- en communicatiegegevens en VRM/VIN  geven door formulieren in te vullen of door te corresponderen of te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

– onze producten of diensten aanvraagt, naar informeert of koopt;

– een account op onze website aanmaakt;

– zich abonneert op onze dienst of publicaties;

– vraagt om marketingmateriaal naar u te verzenden;

– deelneemt aan een wedstrijd, promotie, enquête; of

– ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze relevante websites kunnen we automatisch technische, gebruiks- en profielgegevens verzamelen, onder andere over uw apparatuur, browse-acties en -patronen. We kunnen deze persoonsgegevens verzamelen met behulp van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook onder andere technische, gebruiks- en profielgegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie.

Beschikbare openbare bronnen of van derden. We kunnen gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:

– Technische, profiel- of gebruiksgegevens van de volgende partijen:

(a) analyse-aanbieders zoals Google;

(b) advertentienetwerken; en

(c) aanbieders van zoekinformatie.

– Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten.

– Identiteits- en contactgegevens van data brokers of aggregators.

– Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen.

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN  

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

Waar we het contract moeten uitvoeren dat we met u gaan aangaan of zijn aangegaan.

Waar dit nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten deze belangen niet overschrijven.

Waar we moeten voldoen aan een verplichting uit de wet- en regelgeving.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, anders dan voor het verzenden van direct marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail of sms. U heeft te allen tijde het recht om toestemming voor marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEN WAAROM WIJ UW GEGEVENS ZULLEN GEBRUIKEN  

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonsgegevens en VRM/VIN te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen we daarbij vertrouwen. We hebben ook vastgesteld wat, waar van toepassing, onze legitieme belangen zijn.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor meer dan één wettelijke grondslag, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien er meer dan één grondslag in de onderstaande tabel is vermeld.

Doel/ActiviteitSoort gegevensRechtmatige basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren(a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren en/of diensten aan u te leveren, waaronder:(a) Beheren van betalingen, vergoedingen en kosten(b) Innen en terugvorderen van aan ons verschuldigde bedragen(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Marketing en Communicatie(f) VRM, VIN
(a) Uitvoering van een contract met u(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)
Voor relatiebeheer met u, waaronder:(a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid(b) U te vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie bij te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête in te vullen(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Usage
(e) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Om onze zakelijke en relevante websites te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch(d) VRM, VIN
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud en advertenties te bezorgen en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u aanbieden(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Usage
(e) Marketing en Communicatie
(f) Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te informeren)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren(a) Technisch
(b) Profiel(c) VRM, VIN
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, onze website actueel en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Ter ondersteuning van overheidsinstanties (zoals de politie) bij het voorkomen en aanhouden van fraude of criminaliteit, en om fraudepreventiediensten te bieden(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Technisch
(f) Profiel
(h) Gebruik
(i) VRM, VIN
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden/overheidsinstanties (om fraude of criminaliteit te voorkomen en aan te houden en om onschuldige partijen te beschermen tegen fraude of criminaliteit)

PROMOTIONELE AANBIEDINGEN VAN ONS  

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u mogelijk wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt van ons marketingcommunicatie als u informatie van ons heeft opgevraagd of goederen of diensten van ons heeft gekocht of als u ons uw gegevens heeft verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en u zich in niet heeft afgemeld om die marketing te ontvangen.

MARKETING VAN DERDEN  

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming voor aanmelding hebben voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met bedrijven buiten de Autodata-bedrijvengroep.

AFMELDEN 

U kunt ons of derden op elk gewenst moment vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door op de afmeld-links te klikken die u in ieder naar u verzonden marketingbericht kunt vinden of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, heeft dit geen invloed op onze verwerking van uw persoonsgegevens voor andere niet-marketingdoeleinden, zoals het leveren van een product/service aan u, garantieregistratie, product-/service-ervaring, klantenservice of ondersteuning, andere transacties, etc.

COOKIES

Onze websites gebruiken cookies om bepaalde functies mogelijk te maken, en voor gebruikersanalyses. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we deze cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

De meeste websites plaatsen cookies, en browsers zijn meestal ingesteld om cookies te accepteren, tenminste voor de duur van een enkele browsersessie. Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen met behulp van uw browserinstellingen. De Help-functie van uw browser toont u hoe u dit kunt doen.

We hebben altijd cookies op deze website gebruikt en als onderdeel van een wetswijziging moeten alle websites nu aanvullende informatie verstrekken over wat cookies zijn, hoe ze worden gebruikt en welke voordelen ze bieden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de manier waarop u onze website momenteel gebruikt.

Wanneer we links naar andere websites opnemen, moet u er rekening mee houden dat deze hun eigen privacy- en cookiebeleid hebben dat van toepassing is op het gebruik van alle informatie die u verstrekt. We raden u aan hun beleid te lezen, aangezien wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor hun privacy-uitoefening.

WAT ZIJN “COOKIES”

Simpel gezegd, cookies helpen websites om afzonderlijke browsers van elkaar te onderscheiden. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die voor een website door uw browser worden opgeslagen. Telkens wanneer een pagina wordt geladen, stuurt uw browser die pagina de eerder geplaatste cookies terug. Hiermee kan een website uw interacties met elkaar verbinden.

Cookies kunnen niet worden gedeeld tussen websites en elke website kan alleen de cookies lezen en bijwerken die deze zelf heeft geplaatst. Wanneer u onze website bezoekt, kan uw browser echter verbinding maken met andere websites, en elk van deze kan eigen cookies plaatsen. U kunt meer te weten komen over de geplaatste cookies bij bezoek aan onze websites.

Een cookie kan niemand toegang geven tot uw computer en betekent niet dat we nieuwe informatie van u verzamelen. Als u meer informatie over cookies wilt, kunt u dit vinden op allaboutcookies.org.

Sommige derde partijen waar we mee werken en naar linken via deze website hebben hun eigen cookiebeleid en kunnen u vragen om uw cookievoorkeuren bij hen in te stellen.

WELKE COOKIES PLAATSEN WIJ?

De soorten cookies die we gebruiken zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Functionele cookies: met deze cookies kunt u onze websites bezoeken en al hun mogelijkheden gebruiken. Zonder deze zou de website niet naar behoren werken.

Analytische en prestatiecookies: deze helpen ons bij de verbetering van de manier waarop onze website werkt voor het verhogen van de prestaties. Ze vertellen ons hoe elke pagina wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bekeken en of er fouten worden gemeld.

Maatwerkcookies: deze cookies onthouden basisinformatie die u op de website heeft ingevoerd, dus de volgende keer dat u onze website bezoekt, is dat er allemaal nog voor u. We slaan geen persoonlijke informatie op in cookies.

Advertentiecookies: deze cookies zorgen ervoor dat advertenties die u in uw browser ziet relevant en nuttig voor u zijn, omdat de cookie heeft gedetecteerd waarnaar u op zoek bent.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen de volgende domeinen cookies plaatsen om de prestaties van onze sociale media en betaalde advertenties bij te houden. U kunt meer te weten komen over hun beleid door op hun naam te klikken:

.facebook.com – Facebook

.twitter.com (and t.co) – Twitter

.bing.com – Bing

doubleclick.net, google.com, google.co.uk. googleapis.com, googleleadservices.com – Google

We vertrouwen op de tools van de volgende partners voor analyse en prestaties:

Google Analytics – lees hier meer

HotJar – lees hier meer

ADVERTENTIECOOKIES 

Als onderdeel van onze marketing werken we samen met advertentienetwerken die cookies gebruiken zodat bepaalde advertenties niet te vaak aan u worden getoond en om informatie te verzamelen over de soorten websites die u bezoekt. Hierdoor kunnen ze u advertenties tonen die relevant zijn voor uw specifieke interesses. U kunt de volgende website gebruiken om uw online advertentievoorkeuren in te stellen: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

VERANDERING VAN DOEL  

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden overeenstemmend is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel overeenstemmend is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte en leggen we de wettelijke basis uit die ons in staat stelt dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, of waar dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

  1. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die worden vermeld in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

  1. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN  

We dragen uw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  1. GEGEVENSBEVEILIGING  

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden ingezien, gewijzigd of bekendgemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om dit te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens om te gaan en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

  1. BEWAREN VAN GEGEVENS  

HOE LANG GEBRUIKT U MIJN PERSOONSGEGEVENS?  

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken volgens de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons gegevensbewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

Meer specifiek, en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, moeten we bij wet basisinformatie over onze klanten (inclusief Contact-, Identiteits-, Financiële en Transactiegegevens) bewaren gedurende 7 jaar nadat deze ophouden klanten te zijn voor belasting, financiële controle en archiefdoeleinden behouden.

In sommige toepasselijke omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Verzoek om verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek, analyse of statistische doeleinden, waardoor we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

  1. UW RECHTEN  

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wet gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zie de onderstaande Woordenlijst voor een meer gedetailleerde uitleg over deze rechten:

Als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens.

MEESTAL KOSTENLOOS  

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

WAT WIJ VAN U NODIG HEBBEN  

We moeten mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben deze te ontvangen. Om onze reactie te bespoedigen kunnen we ook contact met u opnemen om u meer informatie te vragen betreffende uw verzoek.

TIJDSLIMIET OM TE REAGEREN  

We proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval lichten wij u hierover in en houden we u op de hoogte.

  1. WOORDENLIJST  

RECHTMATIGE BASIS  

Legitieme belangen betekent het belang van ons bedrijf voor het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, zodat wij u en de markt de beste service/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten overwegen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreven door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen op mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van Contract betekent het verwerken van uw gegevens waar nodig voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract afsluit.

Naleving van een verplichting uit de wet- en regelgeving betekent het verwerken van uw persoonsgegevens waar nodig om te voldoen aan een verplichting uit de wet- en regelgeving waaraan wij onderworpen zijn.

DERDEN  

Interne Derde Partijen  

Andere bedrijven in de Autodata Group, die optreden als gezamenlijke controllers of verwerkers en die zijn gevestigd in de EER en IT- en systeembeheerdiensten verlenen en informatierapportages uitvoeren.

 Externe Derde Partijen  

UW RECHTEN  

U heeft het recht om:

Toegang te verzoeken tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een ‘verzoek om toegang tot gegevens’). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.

 Correctie te verzoeken van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

 Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonsgegevens moeten wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek om verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek worden meegedeeld.

Bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

Beperking te verzoeken van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (d) u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben voor gebruik ervan.

Overdracht te verzoeken van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming voor gebruik heeft gegeven of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Toestemming op elk moment in te trekken wanneer we toestemming hadden om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. We zullen u melden als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.