Skip to main content
september 25, 2023

Omarmen van de elektrische revolutie: navigeren door veranderingen in de auto-industrie

De anticipatie rond de elektrische revolutie heeft geen enkele sector van de auto-industrie onberoerd gelaten. Voor distributeurs van kleine onderdelen tot de gigantische autofabrikanten zullen de gevolgen van de transformatie naar verwachting verstrekkend zijn. En een groot aantal factoren zullen aan deze transformatie bijdragen.

In februari 2023 keurde het Europees Parlement een nieuwe wet goed die de verkoop van zowel benzine- als dieselauto’s vanaf het jaar 2035 verbiedt. Dit zorgde voor een schokgolf in de industrie. Dit verbod bedreigt niet alleen de verkoop, maar versnelt ook de inzet van de Europese Unie om de klimaatverandering te bestrijden. Hierdoor wordt de snelle overgang naar elektrische auto’s gestimuleerd, ondanks het feit dat er de afgelopen jaren al strengere emissienormen zijn ingevoerd. De stimulansen voor het accepteren van elektrische auto’s door consumenten en de focus van de industrie op duurzaamheid zullen waarschijnlijk toenemen.

Een van de landen die het meest door deze verschuiving wordt getroffen, is Duitsland, dat op het gebied van voertuigen op fossiele brandstoffen de grootste verdienende natie is. Duitsland heeft echter een overeenkomst met de Europese Commissie gesloten om klimaatneutrale e-fuel voertuigen te produceren die na de deadline van 2035 te koop zijn. De Europese Unie zet zich in voor een aanzienlijk vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen door transport tegen het jaar 2050 en is een groot voorstander van elektrische auto’s geworden. Aangezien auto’s alleen al in de EU verantwoordelijk zijn voor 15% van de CO2-uitstoot, is het geen verrassing dat de EU autofabrikanten wil stimuleren om de koolstofemissies van nieuwe voertuigen tot 100% te verminderen. Niet alle landen omarmen dit verbod en sommige landen proberen het tempo van de Europese wetgeving te vertragen om de overgang effectiever te kunnen beheren.

In maart van dit jaar verhoogde een alliantie onder leiding van Duitsland en Frankrijk de druk op Brussel door het aanvechten van de EU-wetgeving die veranderingen eiste. Andere landen hebben zich bij deze alliantie aangesloten en roepen op tot het afzwakken van de nieuwe wetgeving. De Italiaanse minister van Economische Zaken heeft zijn onvrede geuit, met het argument dat een gedwongen overstap naar elektrische voertuigen de Europese auto-industrie zou schaden en chinese fabrikanten ten goede zou komen. Het voorgestelde verbod gaat al over 12 jaar in. De auto-industrie heeft dus slechts 144 maanden om zich aan te passen aan de opgelegde uitdagingen.

Wat betekent dit dan voor de bredere auto-industrie? Technici zullen nieuwe vaardigheden en kennis moeten verwerven met betrekking tot elektrische aandrijflijnen, hoogspanningssystemen, accutechnologie en gespecialiseerde diagnose-apparatuur.  Er is aanvullende training en opleiding nodig voor de aanpassing aan de voortdurende technologische ontwikkeling van elektrische voertuigen. Hoewel elektrische auto’s over het algemeen minder onderhoud nodig hebben dan hun tegenhangers met verbrandingsmotor, zullen monteurs een verschuiving ervaren in zowel onderhoud als reparaties. Ze hebben gespecialiseerde gereedschappen en apparatuur nodig om veilig met hoogspanningssystemen om te gaan, evenals diagnose-apparatuur en accuservicetools. Vaardigheid in het omgaan met zowel elektrische als traditionele voertuigen zal, in combinatie met hoogwaardige service-, onderhouds- en reparatie-informatie van fabrikanten, cruciaal zijn tijdens de overgangsperiode.

Bovendien blijft de populariteit van elektrische auto’s stijgen en zullen fabrikanten zwaar investeren in de productie van elektrische voertuigen. Deze verschuiving in de vraag zal van invloed zijn op de toeleveringsketen van de auto-industrie en gaan onderdelenleveranciers zich concentreren op onderdelen voor elektrische voertuigen. Innovaties in de accutechnologie zijn gericht op het aanpakken van problemen zoals twijfels over het rijbereik en hoge aankoopkosten van voertuigen, terwijl verbeteringen in laadtijd en uitbreiding van de infrastructuur gericht zijn op het bieden van een handiger laadnetwerk.

Hoewel de uitdagingen rond de capaciteit van het elektriciteitsnet, de laadcapaciteiten, de prestaties onder extreme weersomstandigheden, zeldzame aardmetalen en het afvoeren van accu’s blijven bestaan, wordt geprobeerd door lopend onderzoek en ontwikkelingen deze zorgen weg te nemen en het besluitvormingsproces voor consumenten te vereenvoudigen. Voor werkplaatsen vormt geleidelijke voorbereiding de sleutel, omdat elektrische voertuigen een gemeenschappelijk kenmerk worden. Aanpassing aan het veranderende landschap houdt in dat u op de hoogte blijft van de nieuwste technologie, investeert in training en de vaardigheden van het personeel uitbreidt.

Kortom, de overgang naar elektrische auto’s zal geleidelijk verlopen, maar de aanwezigheid van traditionele voertuigen zal blijven bestaan. Werkplaatsen moeten de ontwikkelingen in de auto-industrie omarmen door zich voor te bereiden op de toenemende aanwezigheid van elektrische voertuigen. Door op de hoogte en proactief te blijven, kan de auto-industrie deze revolutie met succes doorstaan.

© 2023 Silvano Onofrio

Share this article: