Skip to main content
november 23, 2020

Wat betekenen brandstofafstellingen?

OBD-II (de tweede generatie van normen voor diagnostiek aan boord) werd in 1996 geïntroduceerd, waarbij parameters voor diagnostische connectors werden gespecificeerd, samen met een gestandaardiseerd formaat voor diagnostische storingscodes (DTC‘s). Als bijvoorbeeld de motorregelmodule (ECM) een ontstekingsfout detecteert, dan moet deze worden vastgelegd in de vorm van een code “P” (powertrain – aandrijflijn). Een P0301 betekent dat de ECM een ontstekingsfout heeft gedetecteerd, waarvan wordt gedacht dat deze afkomstig is van cilinder 1. De conclusie, naar redelijkheid, was dat een diagnostisch apparaat in staat zou moeten zijn om elke boordcomputer van conforme voertuigen te doorzoeken.

De OBD-II-norm introduceerde ook brandstofafstelling voor de korte en lange termijn.

Deze maand worden door de technici van Autodata brandstofafstellingen geanalyseerd, inclusief wat deze zijn, wat ze betekenen en hoe ze kunnen worden gevonden.

Het doel van de korte termijn brandstofafstelling is om brandstof toe te voegen of te onttrekken op basis van hoe de motor draait. Lange termijn brandstofafstelling voegt brandstof toe of onttrekt deze op basis van een tendens die de ECM ziet.

Als er consistent +10% is van de korte termijn, dan brengt de ECM dit over naar de lange termijn en wordt de waarde naar 0% hersteld. Niet alle voertuigen volgen deze stroom. Sommige modellen van Toyota voegen dit bijvoorbeeld onmiddellijk toe aan de afstelling voor de lange termijn.

Wat betekenen brandstofafstellingen?
Als u een positieve brandstofafstelling ziet (kort of lang), dan heeft de ECM besloten dat de motor brandstof tekort kwam op basis van uitlezingen van de voorste zuurstofsensor (vóór de katalysator) of de sensor voor lucht-/brandstofverhouding.

Dit zou een arme brandstofafstelling zijn. Als de afstelling echter negatief is, dan onttrekt de ECM brandstof. Dit wordt een rijke brandstofafstelling genoemd.

De ECM probeert in het algemeen om de stoichiometrische lucht-/brandstofverhouding aan te houden – theoretisch 14,7 delen lucht en één deel brandstof, ook al neigen voertuigen in werkelijkheid meestal naar armer. Dit getal reflecteert specifiek het mengsel op zeeniveau en wijzigt met de hoogte. De ECM kan in sommige gevallen een arm mengsel van wel 22:1 afgeven.

Hoe kan ik de brandstofafstellingen vinden?
Een van de meest voorkomende kwesties bij pogingen om brandstofafstellingen te gebruiken, is dat verschillende autofabrikanten hun brandstofafstelling verschillende benamingen geven. Technici kunnen ten onrechte aannemen dat hun scanner de brandstofafstellingen niet dekt of dat de ECM deze niet vastlegt.

De onderstaande leidraad dekt voorbeelden van enkele van de niet-standaard termen die worden gebruikt door verschillende fabrikanten.

FabrikantAfstelling voor korte termijnAfstelling voor lange termijnOpmerkingen
SubaruA/F CorrectionA/F Learn
HondaST FTLT FTGebruikt decimalen waarbij 0,90 overeenkomt met -10% en 1,10 overeenkomt met +10%
NissanGecombineerde waarde ‘alfa’Gecombineerde waarde ‘alfa’Gebruikt decimalen waarbij 100 overeenkomt met +0%

brandstofafstelling versus lambda
Voertuigen van Europese makelij kunnen een lambda-waarde weergeven. Lambda 1,00 geeft een lucht-/brandstofverhouding aan van 14,7/1. Lagere uitlezingen betekenen een kleinere hoeveelheid lucht per eenheid brandstof (d.w.z. rijk). Hogere uitlezingen betekenen meer lucht per brandstof; met andere woorden: arm, wat verwarrend genoeg het tegenovergestelde is van brandstofafstelling! Open de OBD generiek, zonder een fabrikant te specificeren, om traditionele brandstofafstellingen voor korte en lange termijn te zien bij een voertuig dat niet-standaard- of lambda-waarden gebruikt.

Zoek de storingscodes van de brandstofafstelling gemakkelijk op met Diagnostic & Repair van Autodata
De module voor het opzoeken van storingscodes van Autodata bevat storingen en oplossingen met betrekking tot brandstofafstellingen, inclusief het in één oogopslag lokaliseren van componenten en elektrische schema’s met betrekking tot de ECM, zuurstofsensoren en meer. Zoek naar de code of sleutelwoorden van de storing om door OEM‘s geverifieerde oplossingen te vinden.

Bezoek www.autodata-group.com voor meer informatie of om de uitgebreide oplossing Diagnostic & Repair van Autodata vandaag nog te proberen.

Share this article: