Skip to main content

Politica referitoare la modulele cookie și politica de confidențialitate

INTRODUCERE

Autodata vă respectă confidențialitatea și se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal. Această politică de confidențialitate vă va informa asupra modului în care avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal când folosiți produsele, serviciile sau site-urile noastre sau alte elemente similare și vă va comunica informații despre drepturile dumneavoastră în privința confidențialității și modul în care vă protejează legea.

1. INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

4. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

5. DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

7. SECURITATEA DATELOR

8. PĂSTRAREA DATELOR

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

10. GLOSAR

1. INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM

SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate are rolul de a vă furniza informații asupra modului în care Autodata colectează și procesează datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul utilizării produselor și/sau serviciilor noastre sau în alt fel, inclusiv orice date cu caracter personal pe care le-ați putea furniza prin intermediul site-urilor relevante când vă înscrieți la buletinul informativ, solicitați informații despre produs, achiziționați un produs sau serviciu sau participați la un concurs sau orice date ale dumneavoastră cu caracter personal furnizate nouă prin terțe părți.

Produsele sau serviciile Autodata nu sunt destinate copiilor și nu colectăm cu bună știință date în legătură cu copiii.

Este important ca dumneavoastră să citiți această politică de confidențialitate împreună cu orice altă politică de confidențialitate sau politică de procesare corectă pe care este posibil să o furnizăm la anumite ocazii, când colectăm sau procesăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, așa încât dumneavoastră să cunoașteți pe deplin modul și scopul folosirii datelor dumneavoastră. Această politică de confidențialitate suplimentează alte politici și nu este destinată să le anuleze.

OPERATOR

Autodata Limited, o companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu numărul de înregistrare 01062717 și având sediul social la Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ este operatorul de date și responsabilul pentru datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite colectiv ca „Autodata”, „noi”, „pe noi/nouă” sau „a/al nostru, ale noastre, ai noștri” în această politică de confidențialitate).

Am desemnat un manager responsabil cu confidențialitatea datelor, care răspunde de supervizarea întrebărilor legate de această politică de confidențialitate. Pentru întrebări referitoare la această politică de confidențialitate, inclusiv orice cereri de exercitare a drepturilor dumneavoastră legale, contactați managerul responsabil cu confidențialitatea datelor, folosind datele de mai jos.

DATE DE CONTACT

Datele noastre de contact complete sunt:

Denumirea completă a entității juridice: Autodata Limited

Adresă de e-mail: GDPR@autodata-group.com

Adresă poștală: Autodata, Solera House, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RW

Aveți dreptul să depuneți o plângere în orice moment, adresând-o către Biroul Comisarului pentru informații (ICO), autorității de supervizare din Regatul Unit pentru probleme legate de protecția datelor cu caracter personal (www.ico.org.uk). Totuși, am aprecia dacă ne-ați da ocazia să intervenim asupra preocupărilor dumneavoastră înainte de a aborda ICO, așa că vă rugăm se ne contactați în prima instanță.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DATORIA DUMNEAVOASTRĂ DE A NE INFORMA ASUPRA MODIFICĂRILOR
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic de către noi. Această versiune a fost actualizată în octombrie 2019, iar versiunile istorice pot fi obținute contactându-ne. Versiunea în vigoare a acestei Politici de confidențialitate se găsește la adresa www.autodata-group.com.

Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră să fie corecte și actualizate. Va rugăm să ne informați dacă se schimbă datele dumneavoastră cu caracter personal în timpul relației noastre cu dumneavoastră.

LINK-URI DE TERȚĂ PARTE

Oricare dintre site-urile noastrerelevante pot conține link-uri către site-uri, inserturi și aplicații de terță parte. Făcând clic pe aceste link-uri sau prin activarea acestor conexiuni, li se poate permite terților să colecteze sau să partajeze date despre dumneavoastră. Noi nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru politicile lor de confidențialitate. Când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal înseamnă orice informații despre o persoană, conform cărora respectiva persoană poate fi identificată. Acestea nu includ datele din care a fost eliminată identitatea personală (date anonime).

Este posibil să colectăm, folosim, stocăm și transferăm diverse tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează:

În plus, este posibil ca noi să colectăm, să stocăm și să transferăm Numărul de înmatriculare al vehiculului (VRM) și Numărul de identificare al vehiculului (VIN).

De asemenea, noi colectăm, folosim și partajăm Date agregate, de exemplu date statistice sau demografice în orice scop.

Datele agregate pot fi derivate din datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu sunt considerate ca date cu caracter personal din punct de vedere juridic, deoarece
aceste date nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea. De exemplu, este posibil ca noi să agregăm datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentul de utilizatori care accesează o anumită funcție a site-ului web. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm Datele agregate cu datele dumneavoastră cu caracter personal, așa încât acestea să vă poată identifica direct sau indirect, vom trata datele combinate ca date cu caracter personal care vor fi folosite în conformitate cu această politică de confidențialitate.

În general, noi nu colectăm nicio Categorie specială de date cu caracter personal despre dumneavoastră (aceasta include detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, credințele religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența sindicală, informații despre sănătatea dumneavoastră, precum și date genetice și biometrice). Nici nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni.

În anumite circumstanțe limitate, este posibil să colectăm de la dumneavoastră documente de identificare cu fotografie în scopul verificării identității. În acest caz, vă vom solicita consimțământul înainte de procesarea acestor date de identificare.

DACĂ NU FURNIZAȚI DATELE CU CARACTER PERSONAL

Atunci când trebuie să colectăm datele cu caracter personal conform cerințelor legale sau conform clauzelor unui contract pe care îl avem cu dumneavoastră, iar dumneavoastră nu furnizați acele date atunci când sunt solicitate, am putea fi în situația de a nu îndeplini obligațiile aferente contractului pe care îl avem sau pe care dorim să îl inițiem cu dumneavoastră (de exemplu, să vă punem la dispoziție bunuri sau servicii). În acest caz, s-ar putea să fie necesar să anulăm un produs sau serviciu pe care îl aveți cu noi, însă vă vom informa dacă este cazul la momentul respectiv.

3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Noi folosim diferite metode pentru colectarea de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin:

Interacțiuni directe. Este posibil ca dumneavoastră să ne dați datele date de identitate, contact, financiare, de profil și de marketing și comunicare și Numărul de înmatriculare al vehiculului (VRM) și Numărul de identificare al vehiculului (VIN), între altele, prin completarea formularelor sau prin corespondență sau comunicare cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în alt fel. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați când:

– solicitați, cereți informații despre sau achiziționați produse sau servicii;
– creați un cont pe site-ul nostru;
– vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre;
– solicitați să vi se trimită materiale de marketing;
– participați la o competiție, o promoție sau un sondaj; sau
– ne furnizați evaluări

Tehnologii sau interacțiuni automate. Pe măsură ce interacționați cu site-urile noastre web relevante, putem colecta automat date tehnice, de utilizare și de profil, între altele, despre echipamentele dumneavoastră, acțiunile și tiparele de navigare. Putem colecta aceste date personale prin folosirea modulelor cookie, a înregistrărilor de server și a altor tehnologii similare. De asemenea, putem primi date tehnice, de utilizare și de profil, între altele, despre dumneavoastră, dacă vizitați alte site-uri folosind modulele noastre cookie. Pentru detalii suplimentare, consultați mai jos politica noastră privind modulele cookie.

Surse ale terților sau surse disponibile public. Putem primi date despre dumneavoastră de la diverse terțe părți și surse publice, așa cum este precizat mai jos:

– date tehnice, de profil sau de utilizare de la următoarele părți:

(a) furnizori de date analitice, de exemplu Google;
(b) rețele de publicitate; și
(c) furnizori de informații de căutare.

– date de contact, financiare și de tranzacții de la furnizorii de servicii tehnice, de plată și de livrare.
– date de identitate și de contact de la brokerii sau agregatorii de date
– date de identitate și contact din surse disponibile public.

4. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai atunci când acest lucru este permis de lege. De obicei, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter persona în următoarele circumstanțe:

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca bază legală pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte situații decât în legătură cu trimiterea către dumneavoastră a comunicărilor de marketing direct ale terților prin e-mail sau mesaj text. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în ceea ce privește marketingul în orice moment contactându-ne.

SCOPURILE ÎN CARE VOM FOLOSI DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Am precizat mai jos, într-un tabel, o descriere a tuturor modurilor în care planificăm să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal și date de tipul numărului de înmatriculare al vehiculului (VRM) și/sau numărului de identificare al vehiculului (VIN) și care este temeiul legal pentru a face aceasta. De asemenea, am identificat care sunt interesele noastre legitime, acolo unde este cazul.

Rețineți că este posibil să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru mai multe temeiuri legale, în funcție de scopul specific în care folosim datele dumneavoastră. Contactați-ne dacă aveți nevoie de detalii despre temeiul legal specific pe care ne bazăm pentru a vă procesa datele cu caracter personal în cazurile în care au fost stabilite mai multe temeiuri în tabelul de mai jos.

Scop/ActivitateTipul datelorTemeiul legal pentru procesare, inclusiv interesul legitim
Pentru înregistrarea dumneavoastră în calitate de client nou(a) Identitate (b) ContactDesfășurarea unui contract cu dumneavoastră
Pentru procesarea și furnizarea comenzii dumneavoastră și/sau furnizarea serviciilor către dumneavoastră, inclusiv: (a) Gestionarea plăților, taxelor și tarifelor (b) Colectarea și recuperarea banilor datorați nouă(a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiar
(d) Tranzacție
(e) Marketing și comunicare
(a) Desfășurarea unui contract cu dumneavoastră (b) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru recuperarea datoriilor către noi)
Pentru gestionarea relației noastre cu dumneavoastră, care va include: (a) Informarea dumneavoastră asupra schimbărilor clauzelor noastre sau a politicii noastre de confidențialitate (b) Solicitarea ca dumneavoastră să lăsați o recenzie sau să completați un sondaj(a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Marketing și comunicare
(a) Desfășurarea unui contract cu dumneavoastră (b) Necesitatea conformării cu o obligație legală (c) Necesitatea pentru interesele noastre legitime (de menținere actualizată a înregistrărilor noastre și de studiere a modului în care clienții noștri folosesc produsele/serviciile noastre)
Pentru a vă permite să participați la o extragere de premii, competiție sau pentru a completa un sondaj(a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Utilizare
(e) Marketing și comunicare
(a) Desfășurarea unui contract cu dumneavoastră (b) Necesitatea pentru interesele noastre legitime (de menținere actualizată a înregistrărilor noastre și de studiere a modului în care clienții noștri folosesc produsele/serviciile noastre)
Pentru administrarea și protejarea companiei noastre și a site-urilor web relevante (inclusiv depanare, analiza datelor, testare, întreținerea sistemului, asistență, raportare și găzduirea datelor)(a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnic
(a) Necesar pentru interesele noastre legitime (funcționarea companiei, furnizarea de servicii administrative și IT, securitatea rețelei, pentru prevenirea fraudei și în contextul unei reorganizări a companiei sau a restructurării grupului) (b) Necesar pentru conformarea cu obligațiile legale
Pentru furnizarea de conținut relevant al site-ului web și publicitate pentru dumneavoastră și măsurarea eficacității publicității pe care v-o oferim(a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Utilizare
(e) Marketing și comunicare
(f) Tehnic
Necesar pentru interesele noastre legitime (de studiere a modului în care clienții noștri folosesc produsele/serviciile noastre, de a le dezvolta, de a ne crește compania și de a ne face cunoscută strategia de marketing)
Pentru folosirea analizei datelor pentru îmbunătățirea site-ului nostru web, a produselor/serviciilor, marketing, relații cu clienții și experiențe(a) Tehnic (b) UtilizareNecesar pentru interesele noastre legitime (de definire a tipurilor de clienți pentru produsele și serviciile noastre, de a menține site-ul nostru web actualizat și relevant, de a ne dezvolta compania și de a ne face cunoscută strategia de marketing)
Pentru a vă face sugestii și recomandări în privința bunurilor sau serviciilor care v-ar putea interesa(a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnic
(d) Utilizare
(e) Profil
Necesar pentru interesele noastre legitime (de dezvoltare a produselor/serviciilor și creștere a afacerii noastre)
Pentru prevenirea și sprijinirea autorităților publice (de exemplu, poliția) să prevină și să fie informate asupra fraudelor sau infracțiunilor și pentru informarea serviciilor de prevenire a fraudelor(a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiar
(d) Tranzacție
(e) Tehnic
(f) Profil
(g) Utilizare
(h) VRM, VIN
Necesar pentru interesele noastre legitime și interesele legitime ale terților/autorităților publice (pentru prevenirea și informarea în privința fraudelor sau infracțiunilor și pentru protejarea părților inocente de a deveni victime ale fraudei sau infracțiunilor)

OFERTE PROMOȚIONALE DIN PARTEA NOASTRĂ

Vă putem folosi datele de identitate, contact, tehnice, utilizare și de profil pentru a ne forma un punct de vedere asupra a ceea ce credem că
ați putea dori sau avea nevoie sau ce v-ar putea interesa. Acesta este modul prin care decidem ce produse, servicii și oferte ar putea fi relevante pentru dumneavoastră (numim acest lucru marketing).

Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi sau dacă ne-ați pus la dispoziție datele dumneavoastră când ați participat la o competiție sau v-ați înregistrat la o promoție și, în fiecare caz, nu ați optat pentru excluderea voluntară de la primirea informațiilor de marketing.

MARKETING DE LA TERȚI

Vom obține de la dumneavoastră consimțământul explicit înainte de partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu orice altă companie din afara grupului de companii Autodata în scop de marketing.

EXCLUDEREA VOLUNTARĂ

Ne puteți cere nouă sau terților să încetăm să vă mai trimitem mesaje de marketing în orice moment, folosind link-urile de excludere voluntară din orice mesaj de marketing care v-a fost trimis sau contactându-neîn orice moment.

În cazul în care vă excludeți voluntar de la primirea acestor mesaje de marketing, acest lucru nu va afecta procesarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru alte scopuri decât cele de marketing, de exemplu, furnizarea unui produs/serviciu către dumneavoastră, înregistrarea garanției, experiența în privința produsului/serviciului, service sau asistență pentru clienți sau alte tranzacții etc.

MODULE COOKIE

Site-urile noastre folosesc module cookie pentru activarea anumitor funcții și pentru date analitice privind utilizatorii. Prin folosirea site-ului nostru, sunteți de acord că putem amplasa aceste module cookie pe dispozitivul dumneavoastră.

Majoritatea site-urilor plasează module cookie, iar browserele sunt de obicei setate să accepte module cookie, cel puțin pe durata unei singure sesiuni de navigare. Dacă doriți să vă modificați preferințele privind modulele cookie, puteți face acest lucru din setările browser-ului. Funcția „Ajutor” a browser-ului vă va arăta cum să faceți acest lucru.

Am folosit întotdeauna module cookie pe acest site și, ca parte a schimbărilor legislației, toate site-urile web trebuie acum să furnizeze informații suplimentare cu privire la ceea ce înseamnă modulele cookie, cum sunt acestea folosite și ce avantaje aduc. Aceste modificări nu vor afecta modul în care dumneavoastră folosiți în prezent site-ul nostru.

Când includem link-uri către alte site-uri web, țineți cont de faptul că acestea au propriile politici de confidențialitate și de module cookie care vor reglementa utilizarea informațiilor pe care le transmiteți. Vă recomandăm să citiți politicile acestora, întrucât noi nu răspundem pentru practicile lor în privința confidențialității.

CE SUNT „MODULELE COOKIE”

Pur și simplu, modulele cookie ajută site-urile să facă distincția între browsere. Modulele cookie sunt fișiere mici de date care sunt stocate pentru un site de browser-ul dumneavoastră. De fiecare dată când încarcă o pagină, browser-ul dumneavoastră va trimite înapoi la respectiva pagină modulele cookie pe care le-a setat anterior. Aceasta permite unui site să conecteze interacțiunile dumneavoastră.

Modulele cookie nu pot fi partajate între site-uri, iar fiecare site poate doar citi și actualiza modulele cookie pe care le-a setat individual.

Cu toate acestea, când vizitați unul dintre site-urile noastre, browser-ul dumneavoastră se poate conecta la alte site-uri, iar fiecare dintre acestea poate seta module cookie proprii. Când vizitați site-urile noastre, puteți afla informații suplimentare despre modulele cookie setate.

Un modul cookie nu îi poate da nimănui acces la computerul dumneavoastră și nu înseamnă că noi colectăm informații despre dumneavoastră. Pentru informații suplimentare despre modulele cookie, consultați allaboutcookies.org.

Unii terți cu care lucrăm și cu care ne conectăm prin intermediul acestui site au propria politică privind modulele cookie și v-ar putea cere să vă setați preferințele pentru modulele cookie cu aceștia.

CE MODULE COOKIE SETĂM?

Tipurile de module cookie pe care le folosim sunt împărțite în patru categorii:

Module cookie funcționale: aceste module cookie vă permit să navigați prin site-urile noastre și să utilizați toate opțiunile acestora. Fără acestea, site-ul nu va funcționa așa cum trebuie.

Module cookie analitice și de performanță: acestea ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul nostru, pentru a obține performanțe îmbunătățite. Acestea ne informează cum este folosită fiecare pagină, care sunt cele mai vizualizate de obicei și dacă se raportează erori.

Module cookie de personalizare: aceste module cookie memorează informațiile de bază pe care le-ați introdus pe site, pentru ca la următoarea vizită pe site-ul nostru, totul să fie la dispoziția dumneavoastră. Nu stocăm informații cu caracter personal în modulele cookie.

Module cookie pentru țintire: aceste module cookie ne ajută să fim siguri că publicitatea pe care o vedeți în browser-ul dumneavoastră este relevantă și utilă pentru dumneavoastră, deoarece modulul cookie a detectat ce căutați.

Când vizitați site-urile noastre, următoarele domenii pot seta module cookie pentru a urmări performanțele publicității noastre plătite și pe rețelele sociale. Puteți afla mai multe despre politicile acestora făcând clic pe denumirea lor:

.facebook.com – Facebook
.twitter.com (și t.co) – Twitter
.bing.com – Bing
doubleclick.net, google.com, google.co.uk. googleapis.com, googleleadservices.com – Google

Ne bazăm pe instrumente de la următorii parteneri pentru date analitice și de performanță:
Google Analytics – informații suplimentare aici
HotJar – informații suplimentare aici

MODULE COOKIE DE ȚINTIRE

Ca parte a activității noastre de marketing, lucrăm în parteneriat cu rețele de publicitate care folosesc module cookie pentru a ne asigura că anumite reclame nu vă sunt prezentate de prea multe ori și pentru colectarea informațiilor despre tipurile de site-uri pe care le vizitați, așa încât acestea să vă prezinte publicitate relevantă pentru interesele dumneavoastră individuale. Puteți folosi următorul site pentru a ține sub control preferințele dumneavoastră privind publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

SCHIMBAREA SCOPULUI

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile în care le-am colectat cu condiția să nu considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim în alt scop și că respectivul scop este compatibil cu scopul inițial. Dacă doriți să primiți o explicație asupra modului în care procesarea pentru noul scop este compatibilă cu scopul inițial, contactați-ne.

Dacă trebuie să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru alte scopuri, care nu sunt în legătură cu scopul original, vă vom informa și vă vom explica temeiul legal care ne permite să procedăm astfel.

Vă rugăm să rețineți că putem procesa datele dumneavoastră cu caracter personal fără cunoștința sau consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, dacă acest lucru este cerut sau permis de lege.

5. DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Poate fi necesar ca noi să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu părțile precizate mai jos în scopurile precizate în tabelul de la paragraful 4 de mai sus.

Terți cărora noi putem alege să le vindem, transferăm sau fuzionăm părți ale companiei sau activelor noastre. Sau noi putem încerca să achiziționăm alte companii sau să fuzionăm cu acestea. Dacă are loc vreo modificare în compania noastră, atunci noii proprietari pot folosi datele dumneavoastră cu caracter personal după cum este prezentat în această politică de confidențialitate.

Le solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu legea. Nu le permitem furnizorilor noștri de servicii terți să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri proprii și le permitem doar să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

7. SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea sau accesarea accidentală a datelor date cu caracter personal sau în mod neautorizat, modificarea sau dezvăluirea acestora. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal al acestor angajați, agenți, contractanții sau terți care trebuie să le cunoască în scopuri de afaceri. Aceștia vă vor procesa datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor noastre și fac obiectul obligației de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru tratarea oricăror nereguli suspectate în privința datelor cu caracter personal și vă vom informa, notificând și orice autoritate de reglementare responsabilă cu privire la nereguli, atunci când suntem obligați prin lege să facem aceasta.

8. PĂSTRAREA DATELOR

PENTRU CÂT TIMP VEȚI FOLOSI DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv scopurile pentru îndeplinirea oricăror cerințe legale, de contabilitate sau raportare.

Pentru a stabili perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial al efectelor negative produse de utilizarea neautorizată sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile în care vă procesăm datele cu caracter personal și dacă putem îndeplini aceste scopuri prin alte mijloace și prin cerințele legale aplicabile.

Detalii privind perioadele de păstrare pentru diferite aspecte ale datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile în politica noastră de păstrare, pe care o puteți solicita de la noi contactându-ne.

Mai specific și fără limitarea caracterului general al chestiunilor de mai sus, conform legii noi trebuie să păstrăm informații de bază despre clienții noștri (inclusiv date de contact, identitate, financiare și pentru tranzacții) timp de 7 ani după ce aceștia încetează să mai fie clienții noștri, din motive legate de taxare, auditare financiară și păstrare a înregistrărilor.

În anumite circumstanțe, ne puteți cere să vă ștergem datele: vedeți Solicitarea ștergerii, de mai jos, pentru informații suplimentare.

În anumite circumstanțe, vă putem anonimiza datele cu caracter personal (așa încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră) în scopul cercetării, în scop analitic sau statistic, caz în care vom putea folosi aceste informații pe perioadă nedefinită, fără a vă informa în prealabil.

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE
În anumite circumstanțe, dumneavoastră aveți drepturi conform legislației privind protecția datelor în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să consultați Glosarul de mai jos pentru o explicare mai detaliată a acestor drepturi:

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile precizate mai sus, contactați-ne prin intermediul datelor de contact precizate mai sus.

DE OBICEI, NU ESTE PERCEPUTĂ NICIO TAXĂ

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (sau pentru a vă exercita orice alte drepturi). Cu toate acestea, putem percepe o mică taxă dacă solicitarea dumneavoastră este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Ca alternativă, putem refuza satisfacerea cerinței dumneavoastră în aceste circumstanțe.

CE AM PUTEA AVEA NEVOIE DE LA DUMNEAVOASTRĂ

S-ar putea să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de acces la datele cu caracter personal (sau pentru ca dumneavoastră să exercitați oricare alte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt dezvăluite niciunei persoane care nu are dreptul de a le primi. De asemenea, vă putem contacta pentru informații suplimentare în legătură cu solicitarea dumneavoastră, pentru a ne grăbi răspunsul.

LIMITA DE TIMP PENTRU RĂSPUNS

Încercăm să răspundem în interval de o lună la toate cererile legitime. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă cererea dumneavoastră este deosebit de complexă sau ați depus mai multe cereri. În acest caz, vă vom informa și ține la curent.

10. GLOSAR

TEMEI LEGAL

Interes legitim înseamnă interesul companiei noastre de a conduce și administra compania noastră, pentru a vă furniza dumneavoastră și pieței cele mai bune servicii/produse și cea mai bună și sigură experiență. Ne asigurăm că ținem cont și echilibrăm orice impact potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv, cât și negativ) și a drepturilor dumneavoastră înainte de a procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în interesele noastre legitime. Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care interesele noastre sunt depășite de impactul asupra dumneavoastră (decât dacă avem consimțământul dumneavoastră sau ni se cere sau permite în alt fel prin lege). Puteți obține informații suplimentare despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime raportat la orice impact potențial asupra dumneavoastră cu privire la anumite activități contactându-ne.

Execuția contractului înseamnă procesarea datelor dumneavoastră acolo unde este necesar pentru execuția unui contract din care dumneavoastră faceți parte sau pentru a întreprinde măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a face parte dintr-un asemenea contract.

Conformarea cu obligațiile legale sau de reglementare înseamnă procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal acolo unde este cazul pentru conformitate cu o obligație legală sau de reglementare căreia i ne supunem.

TERȚI

Părți terțe interne

Alte companii din Autodata Group, care acționează ori ca operatori comuni de date, ori ca persoane împuternicite ca operatori, și care au sediul în Spațiul Economic European – SEE și furnizează servicii IT și de administrare a sistemelor și realizează raportarea informațiilor.

Părți terțe externe

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Aveți dreptul de a:

Solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cunoscut de obicei ca „solicitarea accesului ca persoană vizată”). Astfel, aveți posibilitatea de a primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și de a verifica dacă le procesăm în conformitate cu prevederile legale.

Solicita corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Astfel, aveți posibilitatea de a cere ca datele incomplete sau incorecte despre dumneavoastră, pe care le deținem, să fie corectate, deși va trebui să verificăm corectitudinea noilor date pe care ni le furnizați.

Aveți dreptul la solicitarea ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta vă dă posibilitatea să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal acolo unde nu există motive adecvate pentru ca noi să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul de a ne cere să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care  v-ați exercitat cu succes dreptul de a obiecta la procesare (vezi mai jos), în cazul în care este posibil ca noi să fi procesat informațiile dumneavoastră ilegal sau în cazul în care ni se care să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pentru conformare cu legislația locală. Rețineți, totuși, că s-ar putea să nu nputem satisface întotdeauna solicitarea dumneavoastră de ștergere din anumite motive legale, care vă vor fi comunicate, dacă este cazul, la momentul cererii.

Obiecta la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau al unui terț) și există anumite elemente despre situația dumneavoastră individuală care vă face să emiteți obiecții cu privire la procesare în acest temei, întrucât simțiți că vă influențează drepturile și libertățile fundamentale. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta în cazul în care vă procesăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem un temei legitim și întemeiat pentru procesarea informațiilor dumneavoastră, mai presus de drepturile și libertățile dumneavoastră.

Aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta vă oferă posibilitatea de a ne cere să suspendăm procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabiliți acuratețea datelor; (b) dacă utilizarea de către noi a datelor este ilegală, dar dumneavoastră nu doriți ca noi să le ștergem; (c) dacă dumneavoastră vreți ca noi să păstrăm datele chiar dacă nu mai avem nevoie de acestea, întrucât dumneavoastră aveți nevoie să stabiliți, exercitați sau apărați pretenții legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor, însă trebuie să verificăm dacă avem un temei prioritar pentru utilizarea datelor.

Solicitarea transferului datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau un terț. Vă vom furniza sau îi vom furniza unui terț pe care l-ați ales, datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat uzual, care poate fi citit de mașini. Vă rugăm să rețineți că acest drept se aplică exclusiv informațiilor automatizate pentru care dumneavoastră v-ați declarat inițial consimțământul cu privire la folosirea de către noi, sau când noi am folosit informațiile pentru a executa un contract cu dumneavoastră.

Aveți dreptul de retragere a consimțământului în orice moment atunci când ne bazăm pe consimțământ pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, aceasta nu va afecta legitimitatea niciunei procesări realizate înainte ca dumneavoastră să vă retrageți consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil ca noi să nu vă putem furniza anumite produse sau servicii. Vă vom informa în această privință în momentul în care vă retrageți consimțământul.