Skip to main content
September 25, 2023

Hvordan imødegår vi den elektriske revolution: Sådan navigerer vi gennem forandringerne i motorindustrien

Forventningerne, der omgiver den elektriske revolution, har berørt alle dele af motorindustrien. For alle aktører lige fra distributører af små dele til de store bilproducenter forventes påvirkningen at blive vidtrækkende med en lang række forskellige faktorer, der vil bidrage til denne forvandling.

I februar 2023 godkendte Europa-Parlamentet en ny lov, som forbyder salg af både benzin- og dieselbiler fra 2035, hvilket sendte chokbølger gennem industrien. Dette forbud truer ikke kun salget, men sætter også fart på den Europæiske Unions engagement i at bekæmpe klimaforandringer, så den hurtige overgang til elbiler drives fremad på trods af, at der er indført strengere emissionsnormer i de seneste år. Incitamenter for forbrugernes accept af elbiler og industriens fokus på bæredygtighed vil sandsynligvis blive intensiveret.

Blandt de kraftigst berørte lande er Tyskland, som har den største indtjening fra fossildrevne køretøjer. Tyskland har imidlertid sikret sig en aftale med Europa-Kommissionen om at producere klimaneutrale e-brændstofdrevne køretøjer til salg efter fristen i 2035. Den Europæiske Union har engageret sig i at sikre en markant reduktion af gasemissioner fra transport fra 2050 og er blevet en stærk fortaler for elbiler. Da biler står for 15% af CO2-udledningerne i EU alene, kommer det ikke som nogen overraskelse, at de stræber efter at drive bilproducenter til at reducere CO2-udledninger fra nye køretøjer med 100%. Mens ikke alle lande understøtter dette forbud, forsøger nogle lande at sænke farten på den europæiske lovgivning for at håndtere overgangen mere effektivt.

I marts i år fik en alliance anført af Tyskland og Frankrig temperaturen til at stige i Bruxelles ved at anfægte EU-lovgivningen og kræve ændringer. Andre lande har tilsluttet sig denne alliance og opfordret til en opblødning af den nye lovgivning. Italiens erhvervsminister har udtrykt utilfredshed og anført, at et tvungent skift til elbiler ville skade den europæiske bilindustri og gavne kinesiske producenter. Det foreslåede forbud ligger kun 12 år ude i fremtiden, hvilket kun giver motorindustrien 144 måneder til at tilpasse sig til de forestående udfordringer.

Så hvad betyder det for den bredere motorindustri? Teknikere vil skulle tilegne sig nye færdigheder og ny viden relateret til elektriske drivlinjer, højspændingssystemer, batteriteknologi og specialiseret diagnoseudstyr.  Yderligere oplæring og uddannelse vil være nødvendig for at tilpasse sig de fremtidige elbilteknologier. Da elbiler generelt kræver mindre vedligeholdelse sammenlignet med deres modparter med intern forbrændingsmotor, vil mekanikere opleve en ændring i både vedligeholdelse og reparationer. De vil få brug for specialiseret værktøj og udstyr for at kunne håndtere højspændingssystemer sikkert, samt diagnoseudstyr og batteriserviceværktøj. Færdigheder inden for håndtering af både elektriske og traditionelle køretøjer vil være afgørende i overgangsperioden ligesom service-, vedligeholdelses- og reparationsinformation af høj kvalitet fra producenter.

Desuden bliver elbiler stadigt mere populære, så producenter investerer kraftigt i produktion af elbiler. Denne ændrede efterspørgsel vil påvirke bilforsyningskæden, så reservedelsleverandører vil være tvunget til at flytte fokus til elbilkomponenter. Innovationer inden for batteriteknologi forsøger at imødegå faktorer som eksempelvis bekymring over rækkevidden og høje køretøjsanskaffelsesomkostninger, mens forbedringer af ladetiden og udvidelse af infrastrukturen stræber efter at skabe et mere bekvemt opladningsnetværk.

Mens der stadig hersker udfordringer vedrørende elforsyningsnettets kapacitet, ladekapacitet, ekstreme vejrforhold, materialer med sjældne jordarter og bortskaffelse af batterier, forsøger igangværende forskning og udvikling at imødegå disse forhold og simplificere beslutningsprocessen for forbrugerne. Gradvis forberedelse er afgørende for værksteder i takt med, at elbiler bliver mere almindelige. Tilpasning til det skiftende landskab indebærer at holde sig opdateret om den nyeste teknologi, investere i uddannelse og øge medarbejdernes færdigheder.

Kort sagt: overgangen til elbiler vil ske gradvist, men traditionelle køretøjer vil stadig holde ved. Værksteder er nødt til at imødegå den ændrede bilindustri ved at forberede sig på den stigende udbredelse af elbiler. Ved at holde sig informeret og proaktiv kan motorindustrien navigere godt igennem denne revolution.

© 2023 Silvano Onofrio

Share this article: