Skip to main content

Vilkår for brug

LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM.

Denne side (sammen med de dokumenter, der refereres til herpå) fortæller dig, under hvilke vilkår du må gøre brug af vores website www.autodata-group.com (vores site), hvad enten du gør dette som gæst eller som tilmeldt bruger. Læs venligst disse vilkår for brug grundigt igennem, inden du begynder at anvende siden.

Ved at anvende vores side tilkendegiver du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, bedes du venligst undlade at anvende vores site.

INFORMATION OM OS

Vi driver websitet www.autodata-group.com. Vi er Autodata Limited, et selskab, der er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 01062717 og med registreret adresse på Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Vores primære handelsadresse er Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Vores momsnummer er GB188771646.

ADGANG TIL VORES SITE

Der gives adgang til vores site på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til at trække servicen tilbage eller ændre den service, vi tilbyder på vores site, uden varsel (se herunder). Vi vil ikke være erstatningsansvarlige, hvis vores site af nogen årsag er utilgængeligt på noget tidspunkt eller i nogen given periode.

Hvis du vælger, eller du får tildelt, en brugeridentifikationskode, et password eller nogen anden information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle denne information som fortrolig, og du må ikke røbe denne for nogen tredjepart. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller ethvert password, hvad enten denne/dette er valgt af dig eller tildelt af os, hvis vi skønner, at du ikke har overholdt en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår for brug.

Du er ansvarlig for at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til vores site. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle de personer, der tilgår vores site via din internetforbindelse, er bekendte med disse vilkår, og at de overholder dem.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Vi ejer eller er licenshavere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores site og til det materiale, der udgives på det. Dette materiale er beskyttet af lovgivninger og traktater om ophavsret over hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du må ikke anvende nogen del af materialet på vores site til kommercielle formål uden at indhente en licens hertil fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader nogen del af vores site i strid med disse vilkår for brug, vil din ret til at anvende vores site omgående ophøre, og du skal efter vores valg returnere eller destruere enhver kopi af materialerne, som du måtte have lavet.

AUTODATA og Autodatas logo er registrerede varemærker tilhørende Autodata Limited.

VORES SITE ÆNDRES REGELMÆSSIGT

Vi tilstræber at opdatere vores site regelmæssigt og kan til enhver tid ændre indholdet. Hvis behovet opstår, kan vi indstille adgangen til vores site eller lukke sitet ned på ubestemt tid. Materialet på vores site kan til enhver tid være forældet, og vi er ikke forpligtede til at opdatere materialet.

VORES ERSTATNINGSANSVAR

Det materiale, der vises på vores site, leveres uden nogen form for forudsætninger eller garantier, hvad angår materialets nøjagtighed. I det omfang loven tillader det, frasiger vi samt andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder og tredjeparter med tilknytning til os hermed udtrykkeligt:

Alle forudsætninger, garantier og andre vilkår, der ellers kunne være underforståede i henhold til retspraksis, sædvaneret eller billighedsret.

Ethvert erstatningsansvar for direkte eller indirekte eller afledt tab eller direkte eller indirekte skade, som brugere måtte pådrage sig i forbindelse med vores site eller i forbindelse med brugen af, forhindret brug af eller som resultat af brugen af vores site, et website, der er linket til det, og materialer opslået på det, herunder, men ikke begrænset til erstatningsansvar for tab af indtjening eller omsætning; tab af forretningsmuligheder; tab af fortjeneste eller kontrakter; tab af forventede besparelser; tab af data; tab af goodwill; spildt ledelses- eller kontortid; samt for ethvert andet tab eller enhver anden skade af nogen art, uanset hvordan dette/denne måtte opstå, og uanset om dette skyldes skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, selv hvis dette er forventeligt, forudsat at denne bestemmelse ikke forhindrer retskrav som følge af tab af eller skader på din håndgribelige ejendom, eller andre retskrav som følge af direkte økonomiske tab, der ikke er udelukket af nogen af de herover definerede kategorier.

Dette påvirker ikke vores erstatningsansvar ved dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores erstatningsansvar ved svigagtig vildledning eller vildledning i forhold til væsentlige afgørende forhold, eller noget andet erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses efter gældende lovgivning.

INFORMATION OM DIG OG DINE BESØG PÅ VORES SITE

Vi behandler informationer om dig i henhold til vores meddelelse om databeskyttelse. Ved at anvende vores website garanterer du, at du har læst og forstået vores meddelelse om databeskyttelse, og du garanterer, at alle de data, du giver os, er nøjagtige.

Vi mener, at vores anvendelse af kundeoplysninger opfylder kravene i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) (forordning (EU) 2016/679) samt anden relevant databeskyttelseslovgivning som en virksomhed med en lovlig interesse i direkte markedsføring.

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi anvender, indsamler, behandler og lagrer dine persondata, henviser vi til vores meddelelse om databeskyttelse på www.autodata-group.com/uk/privacy-policy.

TRANSAKTIONER, DER GENNEMFØRES VIA VORES SITE

Kontrakter på levering af varer eller services indgået via vores site eller som resultat af dine besøg er underlagt vores vilkår og betingelser for produktet.

VIRA, HACKING OG ANDRE LOVOVERTRÆDELSER

Du må ikke misbruge vores site ved bevidst at introducere eller tilføre vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er designet til at forårsage teknisk skade. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores site, den server, på hvilken vores site er lagret, eller en server, computer eller database, der er forbundet til vores site. Du må ikke angribe vores site via et Denial of Service-angreb eller et distribueret Denial of Service-angreb.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade forårsaget af et distribueret Denial of Service-angreb, vira eller andet teknologisk skadende materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, dine data eller andet ophavsretligt beskyttet materiale som følge af din brug af vores site eller som følge af, at du har downloadet noget materiale, der er opslået på det, eller på noget website, der er linket til det.

Hvor vores site indeholder links til andre sites og ressourcer stillet til rådighed af tredjeparter, stilles disse links udelukkende til rådighed til din information. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sites eller af disse ressourcer, og vi påtager os ikke noget ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skader, der måtte opstå som følge af din brug af disse.

POLITIK FOR OPSIGELSE, RETURNERING OG TILBAGEBETALING

Se flere detaljer om opsigelse, returnering og tilbagebetaling i vores vilkår og betingelser for produktet.

KOMPETENCE OG LOVVALG

Engelsk ret har enekompetence over ethvert retskrav, der måtte opstå på baggrund af eller i relation til et besøg på vores site, selvom vi forbeholder os retten til at rejse søgsmål imod dig for brud på disse vilkår i dit opholdsland eller ethvert andet relevant land.

Disse vilkår for brug samt enhver strid og ethvert retskrav, der måtte opstå på baggrund af disse eller deres indhold eller deres etablering (herunder ikke-kontraktlige stridspunkter eller retskrav) skal være underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales.

VARIATIONER

Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at foretage ændringer på denne side. Du forventes at tjekke denne side jævnligt for at notere dig eventuelle ændringer, vi har foretaget, da disse er bindende for dig. Nogle af de bestemmelser, der er indeholdt i disse vilkår for brug, kan også blive erstattet af bestemmelser eller varslinger offentliggjort andetsteds på vores site.

DINE BETÆNKELIGHEDER

Hvis du har nogen betænkeligheder vedrørende materiale, der optræder på vores site, beder vi dig kontakte marketing@autodata-group.com

Tak, fordi du besøgte vores site.