Skip to main content

Bruksvilkår

LES DISSE VILKÅRENE GRUNDIG

Denne siden (sammen med dokumentene det refereres til på den), informerer deg om bruksvilkårene for nettstedet staging.mw.autodata-group.com (vårt nettsted), enten som gjest eller som registrert bruker. Les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet.

Ved å bruke nettstedet vårt erklærer du at du godtar disse bruksvilkårene og at du akter å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, ber vi deg om å avstå fra å bruke nettstedet vårt.

INFORMASJON OM OSS

Vi driver nettstedet staging.mw.autodata-group.com. Vi er Autodata Limited, et aksjeselskap registrert i England og Wales under selskapsnummer 01062717 med registrert kontor i Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Hovedadressen vår er Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. MVA-nummeret vårt er GB188771646.

TILGANG TIL NETTSTEDET VÅRT

Tilgang til nettstedet vårt gis på tidsbegrenset basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedet vårt uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke kunne holdes til ansvar hvis nettstedet vårt av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et visst tidspunkt eller i en viss periode.

Hvis du velger, eller tildeles, en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle denne informasjonen fortrolig, og du må ikke utlevere den til noen tredjepart. Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, uavhengig av om den er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du etter vårt skjønn ikke har opptrådt i samsvar med bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Du har ansvar for å legge alt til rette for at du skal få tilgang til nettstedet vårt. Du har også ansvar for å sikre at alle personer som benytter seg av tilgang til nettstedet vårt gjennom din internettforbindelse, er kjent med disse vilkårene og opptrer i samsvar med dem.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter i nettstedet vårt og materialet som publiseres på det. Disse verkene er beskyttet av lover og avtaler om opphavsrett i hele verden. Vi har enerett til alle slike rettigheter.

Du må ikke bruke noen del av materialene på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å innhente lisens til dette fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet vårt på en måte som medfører brudd på disse bruksvilkårene, vil din rett til bruk av nettstedet vårt umiddelbart opphøre, og du må i henhold til vårt valg returnere eller destruere alle kopier av materialet som du har laget.

AUTODATA og Autodata-logoen er registrerte varemerker som tilhører Autodata Limited.

NETTSTEDET VÅRT ENDRES REGELMESSIG

Vi har som mål å oppdatere nettstedet vårt regelmessig, og kan når som helst endre innholdet. Ved behov kan vi suspendere tilgang til nettstedet vårt eller stenge det på ubestemt tid. Alt materialet på nettstedet vårt kan når som helst være utgått på dato, og vi har ingen plikt til å oppdatere slikt materiale.

VÅRT ANSVAR

Materialet som vises på nettstedet vårt, stilles til veie uten noen garantier, vilkår eller nøyaktighetsgarantier. Vi, medlemmer av gruppen vår og tredjeparter tilknyttet oss fraskriver oss i den utstrekning som loven tillater det, herved uttrykkelig ansvar for følgende:

Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan impliseres ved vedtatte lover, sedvanerett eller billighetsrett.

Alt ansvar for ethvert direkte eller indirekte tap eller følgetap eller skade som en bruker pådrar seg i sammenheng med nettstedet vårt eller i sammenheng med bruk, manglende mulighet til å bruke, eller som skyldes bruk av nettstedet vårt, ethvert nettsted koblet til det og alt materiale postet på det, blant annet ansvar for tap av inntekt; tap av forretninger; tap av fortjeneste eller kontrakter; tap av forventede besparinger; tap av data; tap av goodwill; tap av administrasjons- eller kontortid; og for alle andre typer tap eller skade av noen som helst art, uavhengig av opphav og om det skyldes skadevoldende handling (inkludert forsømmelse), kontraktsbrudd eller annet, også hvis det er forutsigbart, så sant denne betingelsen ikke begrenser krav for tap av eller skade på dine materielle formuesgjenstander eller andre krav for direkte økonomisk tap som ikke utelukkes av noen av de nevnte kategoriene.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for død eller personskade som skyldes vår forsømmelse, ei heller vårt ansvar for forledelse eller villedende opplysninger om grunnleggende anliggender, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lov.

INFORMASJON OM DEG OG DINE BESØK PÅ NETTSTEDET

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med vår personvernerklæring. Ved å bruke nettstedet vårt garanterer du at du har lest og forstått personvernerklæringen vår og at du garanterer at alle opplysninger du oppgir, er korrekte.

Etter vår oppfatning er vår bruk av kundeinformasjon i samsvar med personvernforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, GDPR) og andre relevante regler for personvern, som et selskap med legitim interesse i direkte markedsføring.

Mer informasjon om hvordan vi bruker, innhenter, behandler og lagrer dine personopplysninger, finner du på staging.mw.autodata-group.com/uk/privacy-policy.

TRANSAKSJONER SOM UTFØRES GJENNOM NETTSTEDET VÅRT

Kontrakter for levering av varer eller tjenester som utarbeides gjennom nettstedet vårt som følge av dine besøk, er underlagt våre produktvilkår.

VIRUSER, HACKING OG ANDRE STRAFFBARE FORHOLD

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst infisere det med virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren hvor nettstedet er lagret eller noen server, datamaskin eller database tilknyttet nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt med et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

Vi vil ikke ha ansvar for tap eller skade som skyldes et distribuert tjenestenektangrep, virus eller noen annen form for teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet eget materiale gjennom din bruk av nettstedet vårt eller på grunn av din nedlasting av materiale som er postet på det, eller på nettsteder koblet til vårt nettsted.

LENKER FRA NETTSTEDET VÅRT

I tilfeller hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, stilles disse lenkene bare til veie som informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss intet ansvar for dem eller for noen form for tap eller skade som måtte oppstå som følge av din bruk av dem.

RETNINGSLINJER FOR OPPSIGELSE, RETUR OG REFUSJON

Informasjon om oppsigelse, retur og refusjon finnes i våre produktvilkår.

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

Engelske domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle krav som oppstår på grunn av eller i tilknytning til besøk på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å fremme søksmål mot deg for brudd på disse villkårene i ditt bostedsland eller et annet relevant land.

Disse bruksvilkårene og alle tvister eller krav som oppstår på grunn av eller i tilknytning til dem eller emnene de omtaler eller inngåelsen av dem (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister og krav), skal være underlagt og tolkes etter loven i England og Wales.

ENDRINGER

Vi kan når som helst revidere disse bruksvilkårene ved å modifisere denne siden. Det forventes at du med jevne mellomrom besøker denne siden for å informere deg om eventuelle endringer vi gjør, siden de er bindende for deg. Enkelte av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også fortrenges av bestemmelser eller merknader som publiseres andre steder på nettstedet vårt.

DINE BEKYMRINGER

Hvis du har bekymringer om materialet som er tilgjengelig på nettstedet vårt, kontakt marketing@autodata-group.com

Takk for at du besøker nettstedet vårt.