Skip to main content
august 17, 2020

Følgene av covid-19 på ettermarkedet for bil

Følgene av covid-19 berører alle deler av bilbransjen over hele verden. Som et forebyggende tiltak for å ivareta de ansattes helse og sikkerhet, har mange bedrifter i så stor grad som mulig gått over til hjemmekontor. Blant de som nå kommer tilbake til det vanlige kontoret, er det mange som velger å bruke et personlig framkomstmiddel til og fra jobb i stedet for kollektivtransport.

Dette er et positivt tegn for ettermarkedet for bil etter en tid med lav aktivitet innen reparasjoner og biloppretting siden det er færre som kjører til og fra jobb og mange familier har satt ferieplanene på vent. Situasjonen har ført til at mange har endret vaner når det gjelder bilkjøring og hverdagslivet generelt. Det betyr at bilverksteder som ikke har begynt å oppdatere forretningsmodellen sin allerede kan ha havnet i bakleksa.

På Soleras nettseminar i april med tittelen «Covid-19: What’s Now and What’s Next», forklarte Soleras internasjonale forretningssjef David Shepherd at bransjen står overfor sin største utfordring noensinne, og at svært få bedrifter er godt forberedt. «I hele Storbritannia ser vi et volumfall på 70 prosent. I andre deler av Europa opplever de et fall på 80 eller 90 prosent», fortalte han.

Fristen for periodisk kjøretøykontroll er utvidet med seks måneder i Storbritannia fra og med 30. mars 2020, så bileiere har ikke det samme behovet som før for å få bilen kontrollert på verksted. På den annen side har enkelte verksteder og bedrifter som driver med flåteadministrasjon, sett en økning i hjemlevering for disse tjenestene.

Solera Autodata har fulgt nøye med på bilrelatert covid-19-statistikk over hele verden gjennom sin nettbaserte løsning for tekniske data, Autodata, som brukes av over 85 000 verksteder i 132 land.

Statistikken viser at den internasjonale nedgangen i verkstedsaktiviteten startet den andre uken i februar. Den minst aktive uken for verkstedene på verdensbasis var den andre uken i april. Da var antallet aktive brukere som søkte etter tekniske data, 44 prosent lavere enn den første uken i februar. I det samme tidsrommet falt den totale kontobruken med 38 prosent, hvilket antyder at enkelte store verksteder med mange brukere sendte de ansatte hjem eller la om arbeidstidene.

Landene som ble hardest rammet var New Zealand, Sør-Afrika, Spania og Frankrike, som alle opplevde et fall på over 50 prosent i verkstedsaktiviteten.

LandFall fra 3. februar til 6. april
New Zealand80 %
Sør-Afrika68 %
Spania59 %
Frankrike*52 %
Irland44 %
Norge44 %
Belgia43 %
Storbritannia*42 %
Sverige33 %
Hellas33 %

*Unntatt oversjøiske territorier o.l.

Den totale tiden som verkstedene brukte på tilgang til data på nettet, falt også drastisk fra begynnelsen av krisen. Den første uken i februar registrerte vi et toppunkt for tiden som ble brukt til konsultasjon av tekniske reparasjonsdata. Den andre uken i april hadde dette tallet falt med 61 prosent. Siden har imidlertid bransjen opplevd en økning i dette tallet, og nå ligger vi på et nivå like oppunder tiden før covid-19-krisen. Den andre uken i juni er for eksempel på linje med starten av februar når det gjelder hvor mye tid verkstedene brukte til å se på koblingsskjemaer, serviceskjemaer og annen informasjon på Autodatas nettsider.

Likevel, selv om Autodatas produktsjef Michael Landless er optimistisk med tanke på den oppadgående tendensen, advarer han mot å tolke disse opplysningene som et tegn på at verkstedene er tilbake for fullt.
«Tallene kan skyldes at verkstedene støter på mer komplekse tekniske problemer fordi kjøretøyene ikke har vært i bruk eller har stått mye stille i nedstengningsperioden.»

Totalt er antallet aktive Autodata-brukere tilbake til nesten 98 prosent av antallet vi registrerte før krisen, mens antallet sidevisninger ligger på 94 prosent. Dette skyldes delvis at Autodata har fått flere brukere fordi verksteder prøver ut nettbaserte verktøy som en del av tilpasningen til «den nye normalen».

«Jeg har vært i denne bransjen i lang tid, og jeg har alltid vært stolt over det – og nå er jeg stoltere enn noen gang av bransjen», sa Shepherd. «Hver dag ser vi nye eksempler på at kolleger fra ulike deler av bransjen står sammen. Forsikringsselskaper samarbeider tett med verksteder, verksteder samarbeider med deleleverandører. Nøkkelen er åpen, kontaktfri, berøringsfri, digital kommunikasjon. Jeg tror vi vil se raskere framgang for digitale verktøy, og det må starte med ettermarkedet.»

Autodata har forbedret sine nettbaserte tjenester ytterligere ved å legge til 427 nye kjøretøyvarianter og 10 245 oppdateringer av teknisk informasjon siden starten av nedstengningen, innen både personbiler, lette varebiler og motorsykler.

Markedet er inne i en overgangsperiode der man må tilpasse seg en ny normal. Da er det godt å kunne støtte seg til Autodata som en trygg kilde til pålitelig ekspertinformasjon.

Share this article: