Skip to main content
august 29, 2023

Frigjør kraften i Autodata: Gode tips for optimal bruk

Vi vil gjerne gi deg noe verdifulle tips om hvordan du kan få mest mulig ut av Autodata. Vi skal se på overslagskalkulatoren og hvordan du kan opprette og behandle notater på en effektiv måte.

Enkelt å opprette og behandle notater

Autodata åpner opp for mer enn den tradisjonell måten å ta notater på – du kan opprette, redigere og behandle notater i overslagskalkulatordokumentet. Slik får du mest ut av denne funksjonen:

Trinnvis veiledning for bruk av notater og kommentarer:

1. Åpne overslagskalkulatoren:
På høyre side av skjermen finner du utskriftsikonet i overslagskalkulatordelen.

2. Angi nødvendige opplysninger:
Fyll ut nødvendige opplysninger om bilen, slik som merke, modell og registreringsnummer, for å generere et nøyaktig overslag.

3. Klikk på «Skriv ut»:
Etter at du har angitt de nødvendige opplysningene, klikker du på knappen «Skriv ut» for å fortsette.

4. Velg «Microsoft Skriv til PDF»:
I vinduet med utskiftsalternativer velger du «Microsoft Skriv til PDF» fra listen med tilgjengelige skrivere.

5. Lagre PDF-filen:
Etter å ha valgt «Microsoft Skriv til PDF», blir du bedt om å velge hvor du vil lagre PDF-filen. Velg et praktisk lagringssted, f.eks. mappen «Dokumenter».

6. Redigere og forbedre:
Åpne den lagrede PDF-filen i den foretrukne PDF-leseren, f.eks. Adobe Acrobat Reader eller en nettleser.

Bruk annoteringsverktøyene i PDF-leseren til å legge inn notater, kommentarer og merknader direkte i dokumentet.

7. Lagre endringer:
Etter at du har lagt inn notater og kommentarer, må du ikke glemme å lagre den redigere PDF-filen for å ta vare på endringene.

Effektiv referanse:
Nå inneholder den redigerte PDF-filen dine digitale notater og kommentarer. Du kan lett hente dem frem dem når du går gjennom overslaget eller har behov for å samarbeide med andre. Ved å følge denne enkle veiledningen kan du innlemme notater og kommentarer sømløst i overslagskalkulatordokumentet, og på den måten forbedre arbeidsflyten og samarbeidsmulighetene.

Håndskrevne eller digitale notater:
Enten du foretrekker håndskrevne eller digitale merknader, gir Autodata rom for begge deler. Du kan skrive ut overslagskalkulatordokumentet og legge inn notater, eller benytte deg av alternativet «Skriv ut som PDF» for å skrive inn kommentarer direkte.

Bedre samarbeid:
Hvis du arbeider i et team, kan digitale notater være spesielt nyttige. Del PDF-dokumentet med kolleger for å samarbeide sømløst og vedlike et sentralt register over diskusjoner.

Vi håper at disse tipsene og instruksjonene vil gjøre arbeidet ditt med Autodata enda mer effektivt og produktivt.

Share this article: