Skip to main content
april 28, 2023

Kan noen noensinne bli «fullt utlært»? 

«Vi har fullt utlærte mekanikere», eller noe i den duren, er et utsagn som ofte forekommer i reklame for verksteder, men er det sant? Hva innebærer det å være «fullt utllært», og kan en tekniker egentlig noensinne bli det? 

Det er et faktum at det alltid er noe nytt å lære, særlig på områder med konstant utvikling og fremskritt, som f.eks. bilteknologi. Ergo har en person ikke nødvendigvis lært alt som er å vite om et bestemt felt eller emne.

Livslang læring

Når det gjelder verkstedannonser, innebærer fullt utlært at vedkommende har gjennomført opplæringskurs og har sertifikater som viser at de har den nødvendige kunnskapen og kompetansen til å utføre en bestemt jobb eller funksjon fagmessig og sikkert. Dette betyr ikke at de vet alt, snarere at de har et solid grunnlag og kompetanse til å bygge videre på når de fortsetter å lære og tilegne seg erfaring. 

Kontinuerlig læring er avgjørende på alle områder, og det er viktig for den enkelte å erkjenne at det alltid er rom for vekst og forbedring. Selv de mest erfarne og kunnskapsrike fagpersonene på sitt område kan dra nytte av kontinuerlig opplæring og faglig utvikling for å holde seg à jour med de siste utviklingene, trendene og beste fremgangsmåtene. 

Investering i etterutdanning

Hvor mange verksteder kan imidlertid faktisk påstå at de investerer i etterutdanning? Undersøkelser i regi av ettermarkedsorganisasjonen GiPA viser at brorparten av verkstedene bare tilbyr medarbeiderne et gjennomsnitt på 10 timer opplæring i året, og jo færre medarbeidere, desto færre timer opplæring. Likevel hevder de å ha «fullt utlærte teknikere», selv om kjøretøysystemene og -teknologien har gått videre. 

Heldigvis finnes det en løsning som bør passe til innehavere av verksteder i alle størrelser. De siste årene har ulike tilbydere tilbudt nettbaserte opplæringskurs, som består i langt mer enn bare å lese sider med informasjon på skjermen. Moderne programmer, slik som Autodata Training, tilbyr læring basert på multimediemetoder, f.eks. interaktive videoer, utførlige læringspunkter og jevnlige tester for å se om kursdeltakeren har forstått stoffet. 

Autodata Training tilbyr mer enn 350 videokurs om en rekke emner, og et abonnement gir tilgang til en interaktiv opplæringsportal. Programmet tilbyr profesjonelle bevis for fullførte kurs, et digitalt register over opplæringsresultater, og nye moduler legges til jevnlig. 

Abonnementer er tilgjengelige for hver enkelt tekniker som vil styrke sin egen utvikling, eller ledere som vil gi alle i teamet sitt opplæring. I så fall kan verkstedeiere kjøpe en nettstednøkkel for å dekke hver nominerte bruker. Lederen kan også få rapporter om den enkeltes fremdrift i systemet. 

Samtidig som det ikke er mulig å vite alt selv for den beste tekniker, har det aldri vært en periode med så drastiske endringer i bilteknolgi som nå. Derfor er det avgjørende at alle som er involvert i reparasjonsprosessen får regelmessig opplæring i de nyeste teknologiene, uavhengig av hvor mange år de har arbeidet. De jevnlig oppdaterte opplæringsprogrammene hjelper dem med nettopp dette, og siden de fås på forespørsel, kan de passe inn i timeplanen. 

Utsagnet «fullt utlært» er nok i hovedsak feilaktig, men med tilgjengelig videoopplæring er det ingen grunn til at ikke enhver tekniker kan lære om de nyeste kjøretøysystemene og -teknologiene når en modul utgis – og det er gode grunner til at de bør det. 

Share this article: