Skip to main content
september 25, 2023

Omfavne den elektriske revolusjonen: Håndtere endringer i bilindustrien

Ingen sektor av bilindustrien er uberørt av forventningene knyttet til den elektriske revolusjonen. Innvirkningen antas å bli omfattende for alt fra distributører av mindre komponenter til de store bilprodusentene, der en rekke faktorer bidrar til denne forandringen.

I februar 2023 godkjente Europaparlamentet en ny lov som forbyr salg av både bensin- og dieselbiler fra 2035, noe som sendte sjokkbølger gjennom industrien. Dette forbudet utgjør ikke bare en trussel mot salget, men fører også til fortgang i EUs satsing på å bekjempe klimaendringene. Samtidig fremmer det den raske overgangen til elektriske biler, til tross for at det har blitt innført strengere utslippsstandarder de siste årene. Insentiver for å få forbrukerne til å velge elbil og industriens fokus på bærekraft vil trolig bli forsterket.

Blant nasjonene som blir mest berørt av dette skiftet, er Tyskland, som er nasjonen med størst inntekter fra fossildrevne kjøretøy. Tyskland har imidlertid sikret en avtale med EU-kommisjonen om å produsere kjøretøy for klimanøytrale e-drivstoff med salgsstart etter fristen i 2035. EU har forpliktet seg til å redusere gassutslippene fra transport betydelig innen 2050 og har blitt en sterk forkjemper for elbiler. Ettersom biler alene står for 15 % av CO2-utslippene i EU, er det ingen overraskelse at de sikter på å få bilprodusentene til å redusere karbonutslippene fra nye kjøretøy med 100 %. Det er ikke alle land som omfavner dette forbudet, og noen forsøker å senke tempoet fastsatt i EUs lovgivning for å takle overgangen på en mer effektiv måte.

I mars inneværende år fikk en allianse ledet av Tyskland og Frankrike opp temperaturen i Brussel ved å utfordre EUs lovgivning med krav om endringer. Andre land har sluttet seg til denne alliansen og bedt om en lemping av den nye lovgivningen. Italias næringsminister har uttrykt misnøye, og hevdet at en tvungen overgang til elbiler vil skade Europas bilindustri og gagne kinesiske produsenter. Det foreslåtte forbudet er kun 12 år unna, slik at bilindustrien bare har 144 måneder på seg til å tilpasse seg de forestående utfordringene.

Hva innebærer så dette for bilindustrien i et bredere perspektiv? Teknikere må tilegne seg ny kompetanse og kunnskap vedrørende elektriske drivlinjer, høyspenningssystemer, batteriteknologi og spesialisert diagnoseutstyr.  Videre opplæring og utdanning vil være nødvendig for å kunne håndtere teknologier som utvikles med utgangspunkt i elbiler. Mens elbiler vanligvis krever mindre vedlikehold enn biler med forbrenningsmotor, vil mekanikerne oppleve endringer både med hensyn til service- og reparasjonsarbeider. De vil trenge spesialverktøy og -utstyr for å kunne håndtere høyspenningssystemer på en trygg måte, samt diagnoseutstyr og verktøy til service på batterier. Dyktighet i håndtering av både elektriske og tradisjonelle kjøretøy vil være avgjørende i overgangsperioden sammen med kundeservice av høy kvalitet, service- og reparasjonsinformasjon fra produsentene.

I tillegg fortsetter populariteten til elbiler å øke, og bilprodusentene investerer tungt i produksjonen av elbiler. Dette skiftet i etterspørsel vil påvirke bilforsyningskjeden, der deleleverandørene må skifte fokus over på elbilkomponenter. Innovasjoner innen batteriteknologi sikter på å ivareta slike bekymringer som rekkeviddeangst og høye bilkjøpskostnader, mens forbedringer med hensyn til ladetider og utbygging av infrastruktur vil gi et mer praktisk ladenettverk.

Samtidig som utfordringer knyttet til kapasiteten i strømnett, belastningskapasitet, ytelse under ekstreme værforhold, sjeldne jordressurser og kassering av batterier vedvarer, tar forskning og utvikling sikte på å håndtere disse bekymringene og gjøre beslutningsprosessen enklere for forbrukerne. Gradvis forberedelse er viktig for verksteder, ettersom elbiler blir stadig vanligere. I tilpasningen til et landskap i endring inngår det å holde seg à jour med den nyeste teknologien, investere i opplæring og utvide personalets kompetansesett.

For å sammenfatte, vil overgangen til elbiler være gradvis, men tradisjonelle kjøretøy vil fortsatt være her. Verksteder må omfavne en bilindustri i utvikling ved å forberede seg på den økende utbredelsen av elbiler. Ved å holde seg informert og proaktiv kan bilindustrien komme seg gjennom denne revolusjonen på en god måte.

© 2023 Silvano Onofrio

Share this article: