Skip to main content
mars 7, 2022

Utviklingen i markedet for elbiler/hybrider

Etterspørselen etter elbiler og hybridbiler påvirkes stadig av endringer av lover og regler rundt omkring i verden. I denne artikkelen tar Autodatas dataanalytikere for seg trendene innen nybilsalg og på verksteder, og hvordan de sannsynligvis vil påvirke ettermarkedet i tiden som kommer.

I 2021 bekreftet den britiske regjeringen at det vil bli forbudt å selge nye bensin- og dieselbiler i landet fra 2030. Dermed fremskynder de sluttdatoen med ti år fra år 2040, som opprinnelig var vedtatt. Norge har satt seg et enda mer ambisiøst mål om stoppe salget av nye fossilbiler allerede i 2025. Regjeringer og store produsenter samarbeider om elektrifiseringsprosjekter som skal gjøre det enklere og mer praktisk for pendlere å lade elbiler på veien og på arbeidsplassen, og det gir ringvirkninger både for nybilmarkedet og ettermarkedet.

Ettermarkedet har også opplevd endringer. Autodatas nettbaserte verkstedapplikasjon brukes av over 85 000 verksteder over hele verden, og gir dermed verdifull innsikt i trender innen service. Mellom 2019 og 2021 økte bruken av koblingsskjemamodulen med 46 %, mens bruken av søk på feilkoder økte med 33 %.

Salim Arkadan, produktsjef hos Autodata, sier: «Overgangen til elektrifisering har uten tvil begynt å gå raskere, for vi ser betydelig større etterspørsel etter data innen emner som tidligere var forbeholdt spesialistverksteder. Nye elbiler og hybridbiler som registreres i dag, må gjennom periodisk kjøretøykontroll fra 2026, så vi oppfordrer så absolutt verksteder om å se på hvilke løsninger og ferdigheter de allerede har, og hva de må gjøre for å forberede seg.»

Markedet for nye elbiler og hybridbilder

cap hpi, Autodatas søsterselskap i Solera-gruppen, rapporterte at eldrift i september og oktober 2021 gikk forbi diesel som den nest mest registrerte drivstofftypen i Storbritannia, med 15,4 % av alle registrerte biler i oktober 2021. Dette skjedde også i april 2020 og desember 2020, men i de tilfellene skjedde under helt spesielle omstendigheter.  I april 2020 ble det registrert uvanlig få kjøretøy på grunn av pandemien, mens det i desember 2020 ble introdusert en rekke elektriske modeller som vekket stor interesse.

Den britiske bilbransjeforeningen SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) rapporterte at 27,5 % av bilene i det britiske nybilmarkedet i 2021 har en eller annen form for eldrift, henholdsvis 191 000 batteridrevne elbiler, 115 000 ladbare hybrider og 147 246 hybridbiler. 

Ettermarkedet for elbiler og hybridbiler

I 2021 var Nissan Leaf (2010–2018) den elbilen det oftest ble utført service på i verden, fulgt av Renault ZOE, Tesla Model S og Tesla Model 3. Andre merker blant de 10 øverste var blant annet BMW, Volkswagen og Kia. Autodatas årlige rapport om kjøretøy med flest verkstedbesøk inneholder også en oversikt over hvilke hybridbiler og elbiler som har flest verkstedbesøk i enkeltland. Du finner den her.

Chris Wright, Soleras visedirektør for salg i Nord-Europa, sier: «Ettermarkedet står overfor en utfordring i form av mer komplekse hybridbiler og elbiler. Selv om mange originalprodusenter forsetter å posisjonere forhandlerne slik at service holdes internt, er det også flere kunder som forventer å kunne få utført service på hybridbiler eller elbiler på uavhengige verksteder eller kjedeverksteder. Etter hvert som andre generasjons elbiler blir eldre og trenger periodisk kjøretøykontroll, vil vi oppleve at teknikere stadig oftere må innta rollen som elektrikere og til og med dataeksperter, for å stille diagnose på problemer med digitale systemer og firmware i kjøretøy med en helt annen teknologi enn biler med forbrenningsmotor.

«Vi sørger for at verkstedene har verktøyene de trenger, ved å legge inn stadig flere mild-hybrider, ladbare hybrider og elbiler i den nettbaserte verkstedapplikasjonen som teknikere kan bruke til å slå opp i koblingsskjemaer, organisering av motorrommet og så videre.»

I 2019 kjøpte Autodata opp AutoMate Training – nå kjent som Autodata Training – som tilbyr nettbasert teknisk opplæring og videreutdanning via sin egen nettplattform. Noen av opplæringsemnene som nylig er lagt til, er sjekk av styreenhetsstrøm og jordingskretser, diagnose av solenoider, bankesensorer og nøkkelfrie adgangssystemer. Hensikten er å tilby oppdatert opplæring innen hybrider og elbiler i tillegg til bensin- og dieselvarianter.

Jonathan Sampson, administrerende direktør og grunnlegger av Autodata Training, sier: «Dette er et kritisk øyeblikk der verksteder må forbedre teknikernes ferdigheter for å holde seg konkurransedyktige i ettermarkedet. I kombinasjon med Autodatas data om diagnose og reparasjoner har de nettbaserte opplæringskursene våre som formål å gi verksteder verktøyene de trenger for å utføre service og reparasjoner på et større spekter av kjøretøy og unngå kostbart merarbeid. Verksteder som ikke lærer å arbeide med hybridbiler og elbiler, vil snart sakke akterut.»

Mer informasjon om Autodatas verkstedapplikasjon og muligheten til å prøve den selv finner du på www.autodata-group.com. Mer informasjon om Autodata Training finner du på www.autodata-training.com.

Share this article: