Skip to main content
februar 22, 2023

Velprøvde mekaniske reparasjonstips for de vanskeligere jobbene

Hva er problemet?

Jeep Grand Cherokee: Skranglelyd fra soltaket under kjøring

En av kundene våre klager over en skranglelyd fra soltaket når de kjører sin 2015-modell Jeep Grand Cherokee. Vi har opplevd skranglelyden under en veitest og trukket til alle tilgjengelige muttere og bolter på soltakpanelet, men vi har ikke funnet årsaken til feilen. Har du noen idé om hvor vi kan begynne for å utbedre bilen?

Reparasjonstips

Feilen du beskriver har blitt rapportert av andre Grand Cherokee-eiere og skyldes en utilfredsstillende utforming av soltakets festebolter. Spesifikke festebolter er tilgjengelig fra deleavdelingen til Jeep og kreves for å kunne utbedre denne feilen. Påse at soltaket er helt lukket før batteriet kobles fra. Senk taktrekket for å få tilgang til soltakets festebolter. Demonter og skift soltakets festebolter én om gangen. Trekk til soltakets festebolter med riktig moment på 9 Nm. Utfør en veitest for å kontrollere at problemet med skranglelyden er løst.

Share this article: