Skip to main content
mars 28, 2023

Velprøvde mekaniske reparasjonstips for de vanskeligere jobbene

Hva er problemet?

Kia Sportage: Motoren vil ikke starte og varsellampen for startsperre blinker

Vi har en 2012-modell Kia Sportage på verkstedet med startproblemer. Bilen gikk da den ankom, nå vil den ikke starte. Vi har utført noen grunnleggende kontroller av motoren og det elektriske anlegget, men vi finner ikke årsaken til at motoren ikke vil starte. Det er flere startsperrefeilkoder lagret i feilminnet som kan ha med denne feilen å gjøre. Har du noen idé om hvor vi kan begynne for å utbedre bilen?

Reparasjonstips

Ja, vi er kjent med et problem som berører Sportage-modeller produsert i tidsrommet 2010–16. Årsaken til at motoren ikke vil starte skyldes trolig dårlig forbindelse mellom startsperrens kontrollmodul og ledningsmultipluggen. Koble fra batteriet før reparasjonsarbeid utføres på bilens ledningsnett. Kutt ledningene til startsperrens kontrollmodul ca. 120 mm fra ledningsmultipluggen og fjern ledningsisolasjonen. Koble ledningsmultipluggen fra startsperrens kontrollmodul og kasser den. Bruk reparasjonssettet for ledningsmultipluggen, som er tilgjengelig fra deleavdelingen til Kia, og monter en modifisert ledningsmultiplugg. Koble den nye ledningsmultipluggen til startsperrens kontrollmodul. Sørg for at ledningsmultipluggen er helt i inngrep og låst til startsperrens kontrollmodul. Slett eventuelle feilkoder som er lagret og start motoren for å få bekreftet at feilen er rettet.

Share this article: