IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
Skip to main content
23 listopada, 2020

Co oznaczają regulacje mieszanki paliwowej?

System OBD-II (standardy diagnostyki pokładowej drugiej generacji) został wprowadzony w 1996 roku i ustanowił ogólnoświatowe standardy w zakresie parametrów złączy diagnostycznych oraz formatu kodów usterek (DTC). Na przykład, jeśli komputer sterujący silnikiem (ECM) wykryje wypadanie zapłonu, musi zarejestrować to zdarzenie w postaci kodu P [z j. ang. „powertrain”] oznaczającego zespół napędowy. Kod P0301 oznacza, że komputer ECM wykrył wypadanie zapłonu w cylindrze 1. Celem wprowadzenia systemu było umożliwienie urządzeniu diagnostycznemu odczytanie danych z komputera pokładowego dowolnego pojazdu zgodnego ze standardem.

System OBD-II wprowadził również pojęcia krótko- i długoterminowej regulacji mieszanki paliwowej.

W tym miesiącu inżynierowie Autodata biorą na warsztat regulacje mieszanki paliwowej i wyjaśniają, czym one są, co oznaczają i gdzie można je znaleźć.

Celem krótkoterminowej regulacji mieszanki paliwowej jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości paliwa w mieszance w zależności od pracy silnika w danym momencie. Długoterminowa regulacja mieszanki paliwowej zwiększa lub zmniejsza ilość paliwa w oparciu o trend rejestrowany przez komputer sterujący silnikiem.

W przypadku zarejestrowania stałej wartości +10% w regulacji krótkoterminowej komputer ECM przeniesie tę wartość do regulacji długoterminowej i zresetuje regulację krótkoterminową do 0%. Jednak nie wszystkie pojazdy trzymają się tego schematu. Na przykład niektóre modele Toyoty od razu wprowadzają zmiany w regulacji długoterminowej.

Co oznaczają regulacje mieszanki paliwowej?
Dodatnia regulacja paliwa (zarówno krótko-, jak i długoterminowa) oznacza, że komputer ECM zdecydował, że silnikowi brakuje paliwa w oparciu o odczyty z przedniej sondy lambda (przed katalizatorem), czyli czujnika proporcji powietrza do paliwa.

W takim przypadku mamy do czynienia z regulacją ubogiej mieszanki paliwowej. Jeśli regulacja jest ujemna, ECM zmniejsza ilość paliwa w mieszance. Oznacza to regulację bogatej mieszanki paliwowej.

Komputer ECM dąży do utrzymania stechiometrycznej mieszanki powietrza i paliwa w proporcji 14,7 części powietrza do jednej części paliwa, chociaż w rzeczywistości pojazdy mają tendencję do uboższej mieszanki. Te proporcje dotyczą mieszanki na poziomie morza i zmieniają się wraz ze wzrostem wysokości. W pewnych warunkach komputer ECM może dobrać nawet tak ubogą mieszankę jak 22:1.

Gdzie można znaleźć regulacje mieszanki paliwowej?
Jednym z najczęstszych problemów związanych z korzystaniem z informacji o regulacjach mieszanki paliwowej jest to, że producenci samochodów nazywają je w różny sposób. Mechanik może błędnie przyjąć, że jego skaner diagnostyczny nie odczytuje regulacji lub że komputer ECM ich nie rejestruje.

W poniższej tabeli zawarto przykłady niestandardowej terminologii używanej przez różnych producentów.

ProducentRegulacja krótkoterminowaRegulacja długoterminowaUwagi
SubaruA/F CorrectionA/F Learn
HondaST FTLT FTWykorzystuje wartości dziesiętne, gdzie 0,90 oznacza -10%, a 1,10 oznacza +10%
NissanPołączona wartość „Alpha”Połączona wartość „Alpha”Wykorzystuje wartości dziesiętne, gdzie 100 oznacza +0%

Regulacja mieszanki paliwowej a lambda
W europejskim parku samochodowym w pojazdach mogą być wyświetlane wartości lambda. Lambda 1,00 wskazuje na proporcje powietrza do paliwa 14,7:1. Niższe odczyty oznaczają niższą ilość powietrza na jedną część paliwa (czyli bogatą mieszankę). Wyższe odczyty oznaczają więcej powietrza w stosunku do paliwa, czyli ubogą mieszankę – na odwrót niż w regulacji mieszanki paliwowej! W celu wyświetlenia danych o regulacji krótko- i długoterminowej w pojazdach używających niestandardowych wartości lub wartości lambda należy użyć opcji odczytu generycznego bez podawania producenta.

Szybkie sprawdzanie kodów usterek dotyczących regulacji mieszanki paliwowej w Autodata Diagnostic & Repair
Moduł „Kody usterek” w Autodata zawiera informacje o błędach i możliwych rozwiązaniach problemów dotyczących regulacji mieszanki paliwowej, a także przejrzyste schematy połączeń i położenia komponentów odnoszące się do komputera sterującego silnikiem, sond lambda, itd. Możliwe jest wyszukiwanie według kodu usterki lub słów kluczowych, aby wyświetlić rozwiązania problemów zweryfikowane przez producentów oryginalnego wyposażenia.

Aby uzyskać więcej informacji lub wypróbować kompleksowe rozwiązanie Autodata Diagnostic & Repair, zapraszamy na stronę www.autodata-group.com.

Share this article: