Autodata dla samochodów: zawartość produktu

Aplikacja Autodata dla samochodów oferuje obszerne informacje techniczne. Natychmiastowy dostęp do danych technicznych na potrzeby przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw.

Zawartość Produktu

  1. Diagnostic & Repair

    1 € Jednomiesięczny abonament próbny
    następnie 67 € miesięcznie przez kolejne 12 miesięcy
  2. Service & Maintenance

    1 € Jednomiesięczny abonament próbny
    następnie 37 € miesięcznie przez kolejne 12 miesięcy
Diagnostic & Repair Service & Maintenance
Included Included
Included Included
Included Included
Included Not included
Included Not included
1 € Jednomiesięczny abonament próbny
następnie 67 € miesięcznie przez kolejne 12 miesięcy
1 € Jednomiesięczny abonament próbny
następnie 37 € miesięcznie przez kolejne 12 miesięcy