IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
Skip to main content
7 czerwca, 2019

Solera | Autodata przejmuje AutoMate Training

MAIDENHEAD, Wielka Brytania, i SYDNEY, Australia / 3 czerwca 2019 r. – Autodata Publishing Group Limited („Autodata”), spółka należąca do grupy firm Solera Holdings, Inc. („Solera”) i światowy lider w dziedzinie motoryzacyjnych informacji technicznych, potwierdziła dzisiaj przejęcie AutoMate Training Pty. Ltd. („AutoMate”), czołowego dostawcy internetowych szkoleń technicznych i platform kształcenia zawodowego dla branży motoryzacyjnej.

Firma AutoMate, założona i zlokalizowana w Sydney w Australii, szybko przerodziła się z raczkującego start-upu w światowego gracza świadczącego usługi e-learningowe tysiącom mechaników i warsztatów w ponad 60 krajach. Unikatowe programy szkoleniowe AutoMate obejmują nowoczesne wizualizacje 3D i kompleksowe analizy rzeczywistych pojazdów, opracowane przez doświadczony zespół specjalistów ds. motoryzacji.

Zarówno AutoMate, jak i Autodata są zaufanymi i cenionymi dostawcami informacji, obsługującymi ponad osiemdziesiąt pięć tysięcy warsztatów samochodowych na całym świecie, a także klientów korporacyjnych z sektora przeglądów, konserwacji i napraw. Autodata jest szeroko rozpoznawanym i popularnym źródłem danych motoryzacyjnych dla warsztatów — w wielu krajach aż osiem na dziesięć warsztatów wybiera Autodata jako rozwiązanie dla swoich potrzeb w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.

Jonathan Sampson, dyrektor zarządzający i założyciel AutoMate, oświadczył: „Dołączenie do rodziny Solera jest logicznym i ekscytującym krokiem w naszym rozwoju strategicznym jako firmy. Ten sojusz sprawi, że renomowane programy szkoleniowe AutoMate staną się dostępne na nowych rynkach, oraz zapewni większy wzrost biznesowy poprzez dalszy rozwój produktów. Połączenie doświadczenia AutoMate w dziedzinie e-learningu z kompleksowymi danymi Autodata w zakresie diagnostyki i napraw pozwoli zaoferować nowym i obecnym klientom atrakcyjny pakiet produktów dla mechaników samochodowych”.

Rod Williams, dyrektor zarządzający Autodata, oświadczył: „Innowacyjne rozwiązania i solidny zespół zarządzający AutoMate wniosą bezpośrednią wartość do firmy Solera. Razem będziemy dostarczać ogromną wartość ponad 400 tysiącom użytkowników Solera i wykorzystamy tę okazję, by zapewnić lepsze wsparcie zarówno aktualnym, jak i przyszłym użytkownikom dzięki rozwiązaniom AutoMate”.

-KONIEC-

Więcej o firmie Solera

Firma Solera została założona z misją, by przeprowadzić cyfrową transformację transakcji motoryzacyjnych podczas 54 i 250 krytycznych interakcji pojazdu z warsztatem, zapewniając prawdziwą przejrzystość i wiedzę wszystkim interesariuszom. Dzisiaj wiodące technologie cyfrowe firmy Solera pozwalają zarządzać najważniejszymi życiowymi zasobami — samochodami, ciężarówkami, domami i cyfrowymi tożsamościami — oraz pomagają je chronić. Firma obsługuje ponad 300 milionów transakcji cyfrowych rocznie dla około 235 tysięcy partnerów i klientów w ponad 90 krajach. Więcej informacji na stronie www.solera.com

Więcej o firmie Autodata

Spółka Autodata powstała w 1972 roku i jest obecnie zaufanym światowym liderem w zakresie dostawy informacji technicznych na wtórnym rynku motoryzacyjnym. Autodata zajmuje się tworzeniem produktów do użytku w warsztatach samochodowych w zakresie naprawy i przeglądu samochodów osobowych i motocykli. Firma opracowuje również rozwiązania dla przedsiębiorstw, które wymagają dedykowanych platform lub zintegrowania z informacjami technicznymi Autodata.

Wszystkie dane są licencjonowane bezpośrednio od 142 producentów i obejmują 34 tys. modeli na całym świecie. Jest to możliwe dzięki utrzymywaniu długotrwałej współpracy z naszymi partnerami. Nowa aplikacja internetowa Autodata zawiera 90 tys. schematów i ilustracji, które obejmują ponad 600 tys. procedur krok po kroku. Autodata należy do grupy Solera. Więcej informacji o Autodata i najnowszych wydarzeniach w firmie można znaleźć na stronie staging.mw.autodata-group.com

Więcej o firmie AutoMate

Firma AutoMate została założona w 2014 roku i szybko wyrobiła sobie reputację jako wiodący dostawca szkoleń technicznych online dla branży motoryzacyjnej. Pakiet szkoleń internetowych AutoMate został stworzony, by zapewnić bieżące wsparcie mechanikom podczas całej ich kariery w branży poprzez oferowanie im łatwego dostępu na życzenie do zaawansowanych szkoleń wideo obejmujących zarówno podstawowe, jak i nowe systemy motoryzacyjne. AutoMate opracowuje kursy dla stażystów i zawodowych mechaników w ponad 60 krajach, a także tworzy rozwiązania korporacyjne dla firm wymagających indywidualnie dopasowanych szkoleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.automatetraining.com

Uwagi na temat oświadczeń dotyczących przyszłości

Ten komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, między innymi oświadczenia na temat korzyści płynących z przejęcia AutoMate („Przejęcie”), w tym między innymi zalet i wartości produktów oraz usług dla klientów firm Solera, Autodata i AutoMate, osobno lub razem z produktami i usługami innych firm z grupy Solera. Te oświadczenia oparte są na aktualnych oczekiwaniach, szacunkach i założeniach firmy Solera, w związku z czym obarczone są niepewnością i zależą od różnych elementów ryzyka oraz nieznanych przyszłych wydarzeń, które mogą spowodować istotne różnice w rzeczywistych wynikach. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od tych opisanych w niniejszym komunikacie prasowym w związku z niepewnością i ryzykiem, którymi są nieodłącznie obarczone tego rodzaju transakcje, jak również poszczególne działalności biznesowe Solera, Autodata i AutoMate; mogą one obejmować między innymi: niezrealizowanie oczekiwanych korzyści w związku z Przejęciem; ryzyka i możliwe negatywne skutki w związku z przejęciami, inwestycjami, wspólnymi przedsięwzięciami i podobnymi transakcjami; pomyślne zintegrowanie rozwiązań AutoMate z ofertą Autodata lub innymi ofertami grupy Solera, w tym między innymi dalsze korzystanie przez klientów z produktów i usług AutoMate, Autodata i grupy Solera; wpływ konkurencji na cennik produktów i usług oraz działalność biznesową AutoMate, Autodata i grupy Solera; zdolność grupy Solera do pozyskania dodatkowego finansowania wedle potrzeb, aby wesprzeć swoją działalność biznesową lub operacyjną; szybkie zmiany technologiczne w branży grupy Solera; skutki naruszeń bezpieczeństwa na działalność biznesową i reputację grupy Solera. Grupa Solera nie ma żadnego obowiązku (i wyraźnie wyklucza taki obowiązek) aktualizowana lub zmieniania swoich oświadczeń dotyczących przyszłości w przypadku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy też wystąpienia innych okoliczności.

Share this article: