Skip to main content
25 września, 2023

U progu rewolucji elektrycznej: zmiany w branży motoryzacyjnej

Niecierpliwe oczekiwanie towarzyszące rewolucji elektrycznej nie ominęło żadnego sektora przemysłu motoryzacyjnego. Można się spodziewać dalekosiężnych skutków obejmujących zarówno drobnych dystrybutorów części, jak i gigantów na rynku produkcji samochodów, a także całego szeregu czynników, które będą kształtować przebieg samej transformacji.

W lutym 2023 r. Parlament Europejski zatwierdził nowe prawo zakazujące sprzedaży pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, począwszy od 2035 roku, wstrząsając tym samym posadami całej branży. Zakaz ten oznacza nie tylko zagrożenie dla sprzedaży, ale także przyspiesza działania Unii Europejskiej podejmowane w ramach walki ze zmianami klimatycznymi, wymuszając szybkie przejście na samochody elektryczne pomimo wprowadzonych już w latach wcześniejszych bardziej rygorystycznych norm dotyczących emisji. Można spodziewać się nasilenia działań zachęcających konsumentów do korzystania z samochodów elektrycznych oraz skoncentrowania wysiłków branży na zrównoważonym rozwoju.

Niemcy należą do państw, dla których zmiana ta jest najbardziej dotkliwa, ponieważ są one krajem czerpiącym największe zyski z pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi. Niemcy zawarły jednak porozumienie z Komisją Europejską, na mocy którego po roku 2035 będą produkować neutralne pod względem klimatycznym pojazdy na e-paliwa. Unia Europejska zobowiązała się do znacznego ograniczenia emisji gazów ze środków transportu do roku 2050 i zajęła stanowisko orędownika wprowadzenia samochodów elektrycznych. W samej Unii Europejskiej samochody odpowiadają za 15% emisji CO₂. Nie zaskakuje zatem decyzja o skłonieniu producentów samochodów do ograniczenia emisji związków węgla w nowych pojazdach w 100%. Choć nie wszystkie kraje zgadzają się z tym zakazem, a niektóre starają się spowolnić tempo wprowadzania przepisów europejskich, aby móc bardziej efektywnie zarządzać transformacją.

W marcu tego roku sojusz, na którego czele stanęły Niemcy oraz Francja, wzbudził zamieszanie w Brukseli, kwestionując prawodawstwo UE i domagając się zmian. Inne kraje dołączyły do tego sojuszu, nawołując do złagodzenia nowych przepisów. Włoski minister transportu wyraził niezadowolenie, argumentując, że przymusowe przejście na pojazdy elektryczne zaszkodzi europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu i przyniesie korzyści chińskim producentom. Do wprowadzenia proponowanego zakazu pozostało zaledwie 12 lat, co daje branży motoryzacyjnej zaledwie 144 miesiące na dostosowanie się do nadchodzących wyzwań.

Co to oznacza dla branży motoryzacyjnej w szerszym kontekście? Technicy będą musieli nabyć nowe umiejętności oraz wiedzę w zakresie elektrycznych układów napędowych, instalacji wysokiego napięcia, technologii akumulatorowej i specjalistycznych urządzeń diagnostycznych.  Dostosowanie do rozwijających się technologii pojazdów elektrycznych będzie wymagało dodatkowych szkoleń i działań edukacyjnych. Choć samochody elektryczne mają zasadniczo mniejsze wymagania konserwacyjne niż ich odpowiedniki z silnikami spalinowymi, mechanicy będą musieli zmienić podejście do prac konserwacyjnych i naprawczych. Będą potrzebowali specjalnych narzędzi i urządzeń do bezpiecznej obsługi instalacji wysokiego napięcia, a także urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi do serwisowania akumulatorów. W okresie przejściowym kluczowa będzie biegła znajomość zarówno pojazdów elektrycznych, jak i tradycyjnych, a także wysoka jakość obsługi serwisowej producentów oraz udostępnianie przez nich informacji o konserwacji i naprawie.

Ponadto samochody elektryczne nieustannie zyskują na popularności, a producenci inwestują znaczne środki w ich produkcję. Zmiana ta wpłynie na łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej, wymagając od dostawców części ponownego skoncentrowania się na podzespołach do pojazdów elektrycznych. Innowacje technologiczne w dziedzinie akumulatorów skupiają się na rozwiązaniu takich problemów, jak obawa o zasięg i wysokie koszty zakupu pojazdu, podczas gdy skracanie czasu ładowania i rozbudowa infrastruktury mają na celu stworzenie bardziej dogodnej sieci ładowania.

Choć wciąż borykamy się z trudnościami związanymi z wydajnością sieci energetycznych, obciążalnością, działaniem w skrajnych warunkach atmosferycznych, dostępnością materiałów ziem rzadkich i utylizacją akumulatorów, trwają nieustanne prace badawczo-rozwojowe, których celem jest rozwiązanie tych kwestii i ułatwienie klientom podejmowania decyzji. Ze względu na upowszechnianie pojazdów elektrycznych stopniowe przygotowanie jest dla warsztatów kluczowe. Przystosowanie do zmieniającego się środowiska obejmuje bieżące monitorowanie najnowszych technologii, inwestowanie w szkolenia oraz rozwijanie zaplecza umiejętności personelu.

Podsumowując, przejście na samochody elektryczne będzie odbywać się stopniowo, jednak pojazdy tradycyjne nie znikną z dróg. Warsztaty muszą nadążać za rozwijającą się branżą motoryzacyjną, zwiększając możliwość obsługi pojazdów elektrycznych. Śledzenie bieżących informacji i proaktywne podejście mogą ułatwić branży motoryzacyjnej wyjście z tej rewolucji obronną ręką.

© 2023 Silvano Onofrio

Share this article: