Skip to main content

Warunki Użytkowania

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Niniejsza strona (oraz dokumenty na niej wymienione) zawiera regulamin korzystania z serwisu internetowego staging.mw.autodata-group.com (nasza strona internetowa), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony proszę uważnie przeczytać regulamin serwisu.

Korzystając z naszej strony, akceptują Państwo oraz zgadzają się przestrzegać niniejszego regulaminu. Jeśli nie akceptują Państwo regulaminu, proszę zaprzestać korzystania z naszego serwisu.

INFORMACJE O NAS

Prowadzimy stronę internetową staging.mw.autodata-group.com. Nasza spółka, Autodata Limited, została zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01062717 z siedzibą główną pod adresem Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ w Wielkiej Brytanii. Naszym głównym adresem handlowym jest: Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Wielka Brytania. Nasz numer VAT: GB188771646.

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Dostęp do naszej strony jest dozwolony na zasadzie tymczasowej i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy na naszej stronie, bez wcześniejszego zawiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu.

Jeśli wybiorą Państwo lub otrzymają kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, powinni Państwo traktować te informacje jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do dezaktywowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy sami je Państwo wybrali, czy zostały one przez nas przydzielone. Możemy to uczynić w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem naruszone zostało którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

Jesteście Państwo odpowiedzialni za podjęcie koniecznych kroków dla uzyskania dostępu do naszej strony. Są również Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony za pośrednictwem Państwa połączenia internetowego, znają ten regulamin i go przestrzegają.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione przepisami prawa autorskiego i traktatami o prawie autorskim na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Wykorzystywanie jakiejkolwiek części materiałów z naszej strony w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców jest zabronione.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania dowolnej treści z naszej strony z naruszeniem niniejszego regulaminu użytkownik natychmiast utraci prawo do korzystania z naszej strony i będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które powielił.

AUTODATA oraz logo Autodata są zarejestrowanymi znakami towarowymi Autodata Limited.

NASZA STRONA ZMIENIA SIĘ REGULARNIE

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i w każdej chwili możemy zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej stronie mogą stać się nieaktualne w dowolnej chwili i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Materiały wyświetlane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych warunków ani gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy firm oraz podmioty trzecie z nami powiązane niniejszym wyraźnie wykluczamy:

– wszystkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które mogłyby być dorozumiane na podstawie ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności;

– wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą stroną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszej strony, stron internetowych z nią powiązanych i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym, bez ograniczeń, wszelką odpowiedzialność za utratę dochodów lub przychodów, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, utratę zysków lub kontraktów, utratę spodziewanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy, zmarnowany czas zarządzania lub czas biurowy oraz wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można było je przewidzieć, przy założeniu, że ten warunek nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Państwa dóbr materialnych lub jakichkolwiek innych roszczeń o bezpośrednią stratę finansową, które nie są wykluczone przez żadną z kategorii określonych powyżej.

Powyższe wykluczenia nie dotyczą naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszej odpowiedzialności za rozmyślne wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do fundamentalnej kwestii, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA NASZEJ STRONIE

Przetwarzamy informacje o Państwu zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej, gwarantują Państwo, że przeczytali i zrozumieli nasze oświadczenie o ochronie prywatności oraz że wszystkie dostarczone przez Państwa dane są dokładne.

Uważamy, że nasze wykorzystanie informacji o klientach spełnia wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (rozporządzenie (UE) 2016/679) i innych stosownych przepisów dotyczących ochrony danych jako firmy o uzasadnionym interesie w marketingu bezpośrednim.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy, zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe, proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności pod adresem staging.mw.autodata-group.com/pl/polityka-prywatnosci.

TRANSAKCJE DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY

Umowy na dostawę towarów lub usług utworzone za pośrednictwem naszej strony lub w wyniku odwiedzin użytkownika podlegają naszemu Regulaminowi produktu.

WIRUSY, HAKOWANIE I INNE PRZESTĘPSTWA

Zabrania się używania naszej strony w celu świadomego wprowadzenia wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub mogą wyrządzić szkody technologiczne. Zabrania się prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym jest przechowywana nasza strona lub innych serwerów, komputerów lub baz danych podłączonych do naszej strony internetowej. Zabrania się przeprowadzania ataków typu „odmowa usługi” lub „rozproszona odmowa usługi” na naszą stronę.

LINKI Z NASZEJ STRONY

W przypadku gdy nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZWROTU, ANULOWANIA I ZWROTU KOSZTÓW

W kwestii zwrotu, anulowania i zwrotu kosztów prosimy o zapoznanie się z Warunkami Korzystania z Produktu.

ANULOWANIE, ZWROT TOWARÓW I PIENIĘDZY

Informacje na temat zasad anulowania oraz zwrotu towarów i pieniędzy można znaleźć w naszym Regulaminie produktu.

JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Angielskie sądy mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z odwiedzinami na naszej stronie internetowej, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi za naruszenie regulaminu w kraju zamieszkania użytkownika lub w innym odpowiednim kraju.

Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia z niego wynikające lub związane z nim lub z jego przedmiotem, lub jego utworzeniem (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i są zgodnie z nimi interpretowane.

ZMIANY

Możemy zmienić niniejszy regulamin w dowolnym czasie poprzez dokonanie zmian na tej stronie. Oczekuje się, że będą Państwo sprawdzali tę stronę od czasu do czasu pod kątem wprowadzonych zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie mogą również zostać zastąpione przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

PAŃSTWA ZASTRZEŻENIA

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi dotyczące materiału pojawiającego się  na naszej stronie, prosimy o kontakt pod adresem: marketing@autodata-group.com. 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.