Skip to main content

Clauze de utilizare

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE CLAUZE ȘI CONDIȚII.

Această pagină (împreună cu documentele la care se face referire în aceasta) vă informează asupra clauzelor de utilizare conform cărora puteți utiliza site-ul nostru www.autodata-group.com (site-ul nostru), ca vizitator sau ca utilizator înregistrat. Citiți cu atenție clauzele de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul.

Prin utilizarea site-ului, indicați că acceptați aceste clauze de utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu aceste clauze de utilizare, vă rugăm să nu folosiți site-ul nostru.

INFORMAȚII DESPRE NOI

Operăm site-ul www.autodata-group.com. Suntem Autodata Limited, o societate cu responsabilitate limitată, înregistrată în Anglia și Țara Galilor, cu numărul de înregistrare 01062717, cu sediul social la Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Sediul nostru social se află la adresa Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Codul nostru de TVA este GB188771646.

ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU

Accesul la site-ul nostru este permis temporar, iar noi ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul pe care îl furnizăm pe site-ul nostru fără preaviz (vedeți mai jos). Nu vom fi responsabili dacă, indiferent de motiv, site-ul nostru va fi indisponibil în orice moment și pentru orice perioadă.

Dacă alegeți sau dacă vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți niciunui terț. Avem dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, fie aleasă de dumneavoastră, fie alocată de noi, în orice moment, dacă considerăm că nu v-ați respectat cu oricare dintre prevederile acestor clauze de utilizare.

Dumneavoastră răspundeți de realizarea tuturor aranjamentelor necesare pentru a avea acces la site-ul nostru. Dumneavoastră răspundeți și să vă asigurați că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii de internet cunosc acești termeni și îi respectă.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Noi suntem proprietarul sau deținătorul licenței pentru toate drepturile de proprietate intelectuală ale site-ului nostru, precum și pentru materialele publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legislația și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Nu aveți voie să utilizați nicio parte a materialelor de pe site-ul nostru în scopuri comerciale fără a obține o licență în acest sens din partea noastră sau a licențiatorilor noștri.

Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru, încălcând aceste clauze de utilizare, dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat, iar dumneavoastră veți fi nevoit să optați între a returna sau distruge orice copii ale materialelor pe care le-ați realizat.

AUTODATA și sigla Autodata sunt mărci comerciale înregistrate ale Autodata Limited.

SITE-UL NOSTRU SE MODIFICĂ PERIODIC

Avem ca scop actualizarea periodică a site-ului nostru și îi putem schimba conținutul în orice moment. Dacă este necesar, putem suspenda accesul la site-ul nostru sau îl putem închide pentru o perioadă nedeterminată. Orice material de pe site-ul nostru poate fi depășit în orice moment, iar noi nu avem obligația de a actualiza respectivul material.

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ

Materialul afișat pe site-ul nostru este furnizat fără garanții, condiții sau asigurări în privința acurateții acestuia. În măsura permisă de lege, noi, alți membri ai grupului nostru de companii și terții conectați la noi excludem în mod explicit:

Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care altfel ar putea fi implicați de statut, legislația comună sau legea echității.

Orice responsabilitate pentru orice pierdere sau avariere directă, indirectă sau pe cale de consecință suferită de oricare utilizator în legătură cu site-ul nostru sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării site-ului nostru, a oricăror site-uri legate de acesta și oricăror materiale publicate pe acesta, inclusiv, fără a se limita la orice responsabilitate pentru pierderea veniturilor sau încasărilor; pierderea afacerii; pierderea profiturilor sau contractelor; pierderea economiilor anticipate; pierderea datelor; pierderea fondurilor comerciale; timp de lucru al conducerii sau al lucrătorilor pierdut; și pentru orice altă pierdere sau daună de orice tip, indiferent de felul în care a apărut și dacă a fost cauzată de fapte ilicite (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau altă acțiune, chiar dacă este previzibilă, cu condiția ca această situație să nu împiedice pretenții pentru pierderea sau avarierea proprietății dumneavoastră reale sau orice alte pretenții pentru pierderi financiare directe care nu sunt excluse de oricare dintre categoriile stabilite mai sus.

Aceasta nu afectează responsabilitatea noastră pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată de neglijența noastră, nici responsabilitatea noastră pentru înșelăciune săvârșită cu intenție sau înșelăciune într-o problemă fundamentală, nici o altă responsabilitate care nu poate fi exclusă sau limitată conform legislației aplicabile.

INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI VIZITELE DUMNEAVOASTRĂ PE SITE-UL NOSTRU

Procesăm informații despre dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. Prin folosirea site-ului nostru, garantați că ați citit și înțeles politica noastră de confidențialitate și garantați că toate datele pe care ni le-ați furnizat sunt corecte.

Considerăm că modul în care folosim informațiile clienților satisfac cerințele Regulamentului General privind protecția datelor (RGPD) (Regulamentul (UE) 2016/679) și alte reglementări aplicabile privind protecția datelor, în calitate de companie cu interes legitim în marketing direct.

Pentru informații suplimentare asupra modului în care folosim, colectăm, procesăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate la adresa https://www.autodata-group.com/ro/module-cookie-si-politica-de-confidentialitate/.

TRANZACȚII ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NOSTRU

Contractele pentru furnizarea bunurilor sau a serviciilor create prin intermediul site-ului nostru sau ca rezultat al vizitelor dumneavoastră sunt reglementate de Clauzele și condițiile produsului nostru.

VIRUȘI, ACCESARE ILEGALĂ ȘI ALTE INFRACȚIUNI

Nu aveți voie să utilizați în mod greșit site-ul nostru, introducând sau infiltrând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu aveți voie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, serverul pe care este stocat site-ul nostru sau orice alt server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu aveți voie să ne prejudiciați site-ul prin atacuri de negare a serviciilor sau atacuri distribuite de negare a serviciilor.

Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună produsă de un atac distribuit de negare a serviciilor, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic care v-ar putea infecta echipamentul informatic, programele de computer, datele sau orice materiale aflate în proprietate din cauza utilizării site-ului nostru sau descărcării de către dumneavoastră a oricărui material postat pe acesta sau pe orice site web legat de acesta.

În cazul în care site-ul nostru conține link-uri la alte site-uri și resurse furnizate de către terți, aceste link-uri sunt furnizate numai cu rol informativ. Nu deținem controlul asupra conținutului acestor site-uri sau resurse și nu ne asumăm responsabilitatea pentru acestea sau pentru orice pierdere sau daună care poate apărea din utilizarea acestora.

POLITICA DE ANULARE, RETUR ȘI RAMBURSARE

Vă rugăm să consultați Clauzele și condițiile produsului nostru pentru detalii privind politicile de anulare, retur și rambursare.

JURISDICȚIE ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Instanțele engleze vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei reclamații apărute din sau în legătură cu o vizită pe site-ul nostru, deși ne păstrăm dreptul de a ne îndrepta împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor condiții în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară relevantă.

Aceste clauze de utilizare și orice dispută sau reclamație apărută din sau în legătură cu acestea sau tema sau formularea (inclusiv dispute sau reclamații necontractuale) vor fi reglementate și formulate în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor.

DIFERENȚE

Este posibil să revizuim periodic aceste clauze de utilizare prin modificarea acestei pagini. Ne așteptăm ca dumneavoastră să verificați periodic această pagină pentru a lua lua la cunoștință orice modificări pe care le-am realizat, întrucât sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Unele dintre prevederile conținute în aceste clauze de utilizare pot fi de asemenea înlocuite de prevederi sau note publicate în alte locuri de pe site-ul nostru.

PREOCUPĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

Dacă aveți preocupări cu privire la materialele care apar pe site-ul nostru, contactați marketing@autodata-group.com.

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru.