Skip to main content
september 25, 2023

Anamma den elektriska revolutionen: Hantera förändringarna i fordonsbranschen

Förväntningarna kring den elektriska revolutionen har inte lämnat någon sektor inom fordonsbranschen oberörd. Långtgående effekter förväntas för alla, från små reservdelsdistributörer till de gigantiska biltillverkarna, med en myriad av faktorer som bidrar till denna omvälvning.

När Europaparlamentet i februari 2023 antog en ny lag som förbjuder försäljning av både bensin- och dieseldrivna bilar från år 2035 sände detta chockvågor genom branschen. Detta förbud hotar inte bara försäljningen utan påskyndar även Europeiska unionens åtagande att bekämpa klimatförändringar och driver på den snabba övergången till elbilar, trots att strängare avgasnormer redan har införts under senare år. Incitament för att kunder ska övergå till elbilar och branschens fokus på hållbarhet kommer sannolikt att intensifieras.

Ett av de länder som påverkas mest av den här förändringen är Tyskland, landet med störst inkomster från fossilbränsledrivna fordon. Tyskland har dock säkrat ett avtal med EU-kommissionen om tillverkning av klimatneutrala e-bränslefordon för försäljning efter 2035 års deadline. Europeiska unionen har åtagit sig att avsevärt minska gasutsläpp från transport till år 2050 och blivit en stark förespråkare för elbilar. Då bilar svarar för 15 % av CO2-utsläppen inom EU kommer det inte som någon överraskning att man försöker styra biltillverkarna mot en hundraprocentig minskning av kolutsläpp från nya fordon. Då inte alla länder anammar detta förbud så eftersöker vissa en nedbromsning av de europeiska lagarna för att hantera övergången mer effektivt.

I mars i år höjde en allians ledd av Tyskland och Frankrike temperaturen i Bryssel genom att utmana EU-lagstiftningen och kräva ändringar. Andra länder har anslutit sig till denna allians med krav om lättnader i den nya lagstiftningen. Italiens handelsminister har uttryckt missnöje och hävdat att en tvingad övergång till elfordon skulle vara till skada för den europeiska bilindustrin och gynna kinesiska tillverkare. Det är bara 12 år till det föreslagna förbudet, så fordonsbranschen har bara 144 månader att anpassa sig efter de förestående utmaningarna.

Så vad innebär detta för fordonsbranschen i ett vidare perspektiv? Tekniker behöver skaffa sig nya färdigheter och kunskaper relaterade till elektriska drivlinor, högspänningssystem, batteriteknik och specialiserad diagnosutrustning.  Ytterligare fortbildning och lärande krävs för anpassning till utvecklingen av tekniklösningar för elfordon. Medan elbilar generellt sett kräver mindre underhåll än sina kusiner med förbränningsmotor, kommer mekaniker att uppleva förändringar både vad gäller underhåll och reparationer. De kommer att behöva specialverktyg och specialutrustning för att hantera högspänningssystem på ett säkert sätt, såväl som diagnosutrustning och verktyg för batteriservice. Kompetens för att ta hand om både eldrivna och konventionella fordon kommer att vara avgörande under övergångsperioden, såväl som högkvalitativ information för service, underhåll och reparationer från tillverkarna.

Elbilarnas popularitet fortsätter dessutom att öka, med tillverkare som gör stora investeringar i elfordonsproduktion. Denna förändring i efterfrågan kommer att få inverkan på fordonsbranschens distributionskedja, och reservdelsleverantörer behöver lägga fokus på elfordonskomponenter. Innovationer inom batteriteknik kan minska bekymmer med korta körsträckor och höga kostnader för fordonsinköp, medan förbättringar i laddningstider och utökad infrastruktur kan ge ett mer praktiskt laddningsnätverk.

Medan det fortfarande finns utmaningar beträffande elnätskapacitet, laddningskapacitet, extrema väderförhållanden, sällsynta material och kassering av batterier så fortgår forskning och utveckling för att lösa dessa problem och förenkla beslutsprocessen för kunderna. Successiv förberedelse är en nyckel för verkstäderna då elfordon blir gängse förekommande. I anpassningen till det föränderliga landskapet ingår uppdatering till den senaste tekniken, investering i utbildning och ökad kompetens hos personalen.

Sammantaget kommer övergången till elbilar att successivt äga rum, men konventionella fordon kommer att finnas kvar. Verkstäder måste anamma utvecklingen inom fordonsindustrin och förbereda sig för den ökade utbredningen av elfordon. Genom att hålla sig ajour och proaktiv kan fordonsbranschen ta sig genom den här revolutionen med framgång.

© 2023 Silvano Onofrio

Share this article: