Skip to main content
februari 8, 2021

Är er verkstad redo för våren?

Våren närmar sig med stormsteg, och vi förutser ett flertal faktorer som sammantaget kan leda till att en mängd fordon lämnas in på verkstaden.

Vårmånaderna år 2021 har, mer än övriga månader, förutsättningar att bli mycket viktiga för verkstadsbranschen, då kombinationen av en mängd olika faktorer kan göra perioden till en hektiskt tid på året för verkstadsmekaniker.

Data från EU och EFTA visar att flest nya fordon som regel registrerats under mars, april och maj de senaste fem åren, vilket innebär att årlig service, trafiksäkerhetsprovning och fordonskontroller sannolikt genomförs på årsdagen av det ursprungliga bilköpet.

Dessa data stödjer Autodatas rapport över Mest underhållna fordon, som visar att mars var den populäraste månaden för bilservice och reparationer både 2018 och 2019, då sökningar på specifikationer och instruktioner för bilbesiktning och fordonsreparation var som störst.

År 2021 är det även troligt att den unika situationen med Covid-19 kommer att påverka antalet verkstadsbokningar. Pandemin tvingade ett flertal regeringar att låta bilägare skjuta lagstadgade kontrollbesiktningar på framtiden. Det är sannolikt att dessa uppskjutna besiktningar och servicetillfällen kommer att leda till en ökad arbetsbelastning för verkstäder under de närmaste månaderna.

De historiskt oöverträffade vaccinationskampanjer som nu pågår globalt gör att regeringar världen över är angelägna om att lätta på strikta nedstängningsåtgärder, ge ekonomin en nystart och hjälpa anställda att börja åka in till sina arbetsplatser igen. Eftersom anställda fortfarande tvekar att använda kollektivtrafik blir frestelsen att köra bil till jobbet så mycket större. Bilar som stått stilla och oanvända under långa tidsperioder, i synnerhet under vintermånaderna, löper dock större risk att utveckla en mängd problem, som bara kan kontrolleras och åtgärdas genom ett besök på verkstaden.

Hemleveranser ökade avsevärt som ett resultat av pandemin. I samband med ökningen av nätköp med hemleverans noterade Autodata en uppgång på 19 % i sökningar på servicedata för transportfordon mellan första och tredje kvartalet. Ett år senare är det nu dags för nästa årliga verkstadsbesök.

För att hjälpa till med förberedelserna inför en arbetsintensiv vårperiod har vi listat de viktigaste åtgärderna som våra data visar kan bli aktuella.

Huvudsakliga vårserviceåtgärder

Luftkonditionering
Då fordon står oanvända en längre tid bildas överskottsfukt, som kan leda till korrosion på luftkonditioneringsventilerna. Gummipackningar kan också börja brytas ner efter en tid. Autodatas modul Luftkonditionering innehåller systeminformation inklusive layout och kopplingsscheman som hjälper mekaniker utföra service- och reparationsåtgärder.

Batteri
Under normala förhållanden bör bilar användas åtminstone en gång i veckan för att förhindra att batteriet försämras. Kall väderlek kan ytterligare påverka batteriets prestanda negativt, och startmotorer av standardtyp kan på lång sikt minska batteriets livslängd. Överväg att erbjuda kunden ett tidigarelagt batteribyte, i synnerhet om bilen stått oanvänd under vintermånaderna. Autodatas Batterimodul inkluderar uppgifter om bortkoppling och återanslutning av batteri – information som blir allt mer nödvändig i en tid med allt fler uppkopplade bilar.

Vindrutetorkare
Förutom slitage orsakat av isiga vindrutor medför vinterns kalla vintertemperaturer att torkarbladen kan spricka och deras verkningsgrad försämras. Torkarbladen bör bytas ut minst en gång om året eller då de inte längre har full kontakt med vindrutans yta.

Hjul och däck
Då många luftpumpar för hemmabruk drivs av bilens 12V-system är det troligt att många hemarbetande bilägare inte bibehållit korrekt däcktryck av rädsla för att tömma batteriet. Detta kan leda till ökat däckslitage och till och med skador på den interna strukturen. Det kan också orsaka fel i däcktrycksövervakningssystemet, som inte kan återställas utan diagnostiska verktyg. På vissa håll har lokala myndigheter passat på att använda den allmänna nedstängningen till att reparera vägar. Potthål som uppstår vintertid kan dock leda till däckskador och fel på hjulupphängningen. Kontrollera att däcken på kundens bil är säkra och att hjulupphängningens geometri är korrekt. Autodatas Hjulinställningsmodul inkluderar en uttömmande handledning som täcker bland annat hjullutning, körhöjd och justeringsåtgärder, medan modulerna Däck respektive Däcktrycksövervakningssystem demonstrerar korrekt tryck för samtliga däckstorlekar och särskilda rutiner för återställning av däcktrycksövervakningssystem.

Hjulupphängning
Potthål utvecklas när vatten tränger ner i håligheter i vägen, fryser och expanderar. När fordon kör över dessa håligheter blir sprickorna i vägbanan allt större, och kan medföra skador på däck, fälgar, fjädrar och fjädringskomponenter, samt rubba hjulinställningen. Kontroller av dessa delar på bilen bör därför prioriteras under vårservicen. Fordon som underutnyttjats under nedstängningsperioden kan också ha drabbats av fjädringsproblem orsakade av sprickor och korrosion. Enligt Green Flag är detta särskilt farligt i områden nära saltvatten, som kan kraftigt försvaga fjädrar om sprickor har bildats i plasthöljet.

Autodatas förser verkstäder med den tekniska information de behöver för att serva, underhålla och reparera 99 % av alla fordon ute på vägarna. Om du inte redan har Autodata installerat kan du få din första månad till reducerat pris. Besök www.autodata-group.com för mer information.

Share this article: