Skip to main content
februari 3, 2016

Autodata går samman med andra förlag i historiskt partnersamarbete

I ett historiskt ögonblick har Autodata gått samman med ett antal andra respekterade förlag inom fordonstekniksektorn och skapat ett internationellt sällskap med syfte att säkerställa enkel åtkomst till fordonsteknisk information i Europa.

Förutom enkel åtkomst kommer det nyskapade European Independent Automotive Data Publishers Association (ADPA) även att arbeta för konkurrenskraftiga villkor för oberoende förlag.

Så här säger Mark Trepte, Content & Operations Director hos Autodata: ”Att branschen nu samarbetar på det här sättet mot gemensamma mål är mycket konstruktivt och fördelaktigt för branschen i stort. Det är särskilt viktigt med tanke på senare års fordonstekniska utveckling, med nya höga nivåer av komplexitet.” 

”Vi fortsätter vårt nära samarbete, inte bara med de många företag som förlitar sig på korrekta data och instruktioner, utan även med det stora antalet tillverkare världen över. Det är genom de här starka och positiva relationerna, tillsammans med den nya samarbetsfilosofin, som vi kan säkerställa eftermarknadens fortsatta tillgång till uppdaterad och aktuell information.”

Förutom Autodata utgörs de grundande medlemmarna i ADPA av Robert Bosch GmbH, HaynesPro, Hella Gutman Solutions, Sator Holding LKQ och TecRMI.

Autodata fortsätter att vara en globalt anförtrodd leverantör av data och anvisningar åt fordonseftermarknaden för service, underhåll, diagnos och reparationer av fordon. Idag levereras detta inte bara via webbapplikationer, utan även genom innovativ teknik som låter andra företag bygga sina egna lösningar kring enorma datauppsättningar. 

Trots att Autodata används i mer än 100 länder så fortsätter Europa att vara företagets största marknad. Det fortsätter även att vara ett nyckelområde för tillväxt och investeringar, då Autodata kommer allt närmare slutanvändarna och investerar ytterligare i regional representation.

Share this article: