Skip to main content
maj 12, 2016

Autodata varnar verkstäder för att det kan bli mycket dyrbart med bristfällig information och procedurer vid hantering av höjdjusterbar fjädring

Autodatas lyftlägesprocedurer är utformade för att minska risken för dyrbara skador vid lyftning av vissa bilar.

Sedan flera år är många bilar utrustade med automatisk nivåreglering eller dynamiska fjädringssystem. Vissa bilar är relativt enkla och kräver inga särskilda serviceprocedurer eftersom de endast har nivåreglerande stötdämpare som justeras automatiskt i förhållande till bilens last. Andra är dock inte lika enkla. 

Denna teknik används inte bara på personbilar och fyrhjulsdrivna bilar. Vissa lätta lastfordon är utrustade med höjdjusterbar bakfjädring som gör det möjligt att sänka ned bakpartiet för att underlätta lastning. Många bilar med höjdjusterbar fjädring kräver specifika procedurer innan de lyfts med domkraft eller frihjulslyft. 

De enklare fjädringssystemen används endast för att bibehålla vagnhöjden oavsett last. Till exempel har många Citroën-bilar hydropneumatisk fjädring med en hydraulpump som drivs av bilmotorn och förser fram- och bakfjädringen med olja så att vagnhöjden kan bibehållas eller justeras via en fjädringshöjdmanövrerad hydraulventil. Vissa modeller har ett elektroniskt styrsystem som gör att vagnhöjden justeras i förhållande till hastigheten. 

De mer avancerade fjädringssystemen används inte endast för ändring av vagnhöjden utan kan även ställas in för olika körlägen. Till exempel är många Land Rover-modeller utrustade med ”dynamisk fjädring” som gör det möjligt att anpassa fjädringen till olika hastigheter och förhållanden inklusive lägen för terrängkörning. En ytterligare funktion i detta system gör det möjligt att sänka ned bilen när dörrarna öppnas för att underlätta i- och urstigning. Dessa bilar är utrustade med en elektrisk luftkompressor som används för att reglera ”luftfjädrar” i ställer för konventionella spiralfjädrar. 

Om några av dessa modeller lyfts utan att rätt procedur används kan det leda till skador på både fjädringskomponenter och underrede. Om till exempel en Citroën med hydropneumatisk fjädring lyfts utan att ”lyftläge” aktiveras kan det leda till att bilen fastnar på domkraften eller frihjulslyften när den sänks ned efter service eller reparation. 

För vissa bilar, som en del Land Rover-modeller, kan det leda till totalhaveri på luftfjädrar eller fjädringsbälgar om korrekt procedur inte följs. På Range Rover av årsmodell 2006-2011 aktiveras till exempel lyftläge med reglage i mittkonsolen. Intressant nog så kan det även aktiveras med fjärrkontrollen.

Rätt tekniskt informationssystem ger dig allt du behöver för att undvika onödiga kostnader och missnöjda kunder. Autodatas tekniska informationssystem, som används av de flesta verkstäder, tillhandahåller en lyftlägesmodul för bilar med höjdjusterbar fjädring.

För mer information, gå till: staging.mw.autodata-group.com

”Om man inte har denna information kan det leda till kostnader på tiotusentals kronor. Procedurerna är inte alltid komplicerade, men de skiljer sig avsevärt mellan olika modeller. All teknisk information från Autodata, inklusive denna modul, bygger på information som hämtats direkt från fordonstillverkarna. Denna funktion ger tydlig och noggrann vägledning för att minimera risken för misstag.” Rod Willams, CEO hos Autodata

Share this article: