Skip to main content
mars 28, 2023

Beprövade mekaniska åtgärder för de där lite knepigare jobben

Vad är problemet?

Kia Sportage: Motorn startar inte och startspärrens varningslampa blinkar

Vi har en Kia Sportage årsmodell 2012 i verkstaden som inte startar. När bilen kom in till oss gick motorn men nu vill den inte starta. Vi har gjort några grundläggande kontroller av motor och elsystem, men kan inte hitta orsaken till att den inte startar. Det finns flera felkoder för startspärren lagrade i felminnet, som eventuellt skulle kunna vara relaterade till det här felet. Har ni några idéer om var man börjar för att få ordning på den här bilen?

Åtgärden

Ja, vi känner till ett problem som berör Sportage-modeller tillverkade 2010-16. Orsaken till att den inte startar är troligen en dålig anslutning mellan startspärrstyrdonet och ledningsstammens kontaktdon. Koppla loss batteriet innan något reparationsarbete utförs på fordonets ledningar. Kapa startspärrstyrdonets ledningar ca 120 mm från ledningsstammens kontaktdon och skala av ledningsisoleringen. Koppla loss ledningsstammens kontaktdon från startspärrstyrdonet och kassera. Använd reparationssatsen för ledningsstamskontaktdon, som finns tillgänglig från Kias reservdelsavdelning, och sätt dit ett modifierat ledningsstamskontaktdon. Anslut det nya ledningsstamskontaktdonet till startspärrstyrdonet. Se till att ledningsstamskontaktdonet är ordentligt anslutet och i ingrepp med startspärrstyrdonet. Radera alla lagrade felkoder och starta motorn för att kontrollera att felet har åtgärdats.

Share this article: