Skip to main content
september 25, 2023

Beprövade mekaniska och elektriska reparationer från Autodata

Behöver du hjälp med en diagnos för en fordonsreparation? Våra experter tillhandahåller hjälp för de där lite knepigare fordonsreparationerna.  

Låt oss veta bilens fabrikat och modell samt tillverkningsåret.

Suzuki Ignis (2019)

Tillhandahåll en sammanfattning av problemet

Kopplingen fungerar kärvt och missljud när kopplingspedalen trampas ned eller släpps upp.

Tillhandahåll detaljer om det aktuella problemet och vad ni har försökt med hittills.

Vi har en 2019 Suzuki Ignis inne för service, och kunden har nämnt att bilens koppling fungerar kärvt samt ett missljud när kopplingspedalen trampas ned eller släpps upp. Vi har smörjt kopplingspedalenhetens rörliga delar, men kopplingen fungerar fortfarande kärvt och missljudet finns kvar. Har andra Ignis-ägare rapporterat det här felet tidigare?

Vad rekommenderar Autodata?

Ja, den kärva kopplingsfunktionen som du beskriver har rapporterats till oss tidigare av andra Ignis-ägare. Problemet beror på otillräcklig smörjning av urkopplingsarmen. Ta bort kopplingsvajern från urkopplingsarmen. Rengör noggrant urkopplingsarmens och kopplingsvajerkulledens kontaktytor. Påför fett på urkopplingsarmens kontaktyta. Sätt dit kopplingsvajern på urkopplingsarmen. Säkerställ att kopplingsvajern är korrekt justerad. Manövrera kopplingspedalen för att säkerställa att felet har åtgärdats.

Share this article: