Skip to main content
juli 6, 2020

DAGS FÖR ÅTERGÅNG TILL DET NORMALA? VANLIGA FORDONSSYMPTOM EFTER AVSLUTAD NEDSTÄNGNING SOM IDENTIFIERATS AV AUTODATA

När företag börjar återgå till normal verksamhet kommer vi att ställas inför en situation där mängder av fordon varit stående eller bara körts korta sträckor under en längre tid.

När människor börjar köra till jobbet igen kommer ett ökat antal fordon att vara i behov av översyn. Autodata har arbetat outtröttligt under nedstängningen med att identifiera och sammanställa den information vi tror kommer att efterfrågas mest när fordonstrafiken kommer igång igen. Nedan har vi listat de fordonsproblem som verkstäder mest sannolikt kommer att ställas inför – samt de funktioner i Autodatas användarvänliga verkstadsapplikation som hjälper dig att hitta de senaste kända lösningarna och tekniska uppgifterna snabbt och effektivt.

DE FEM VANLIGASTE FORDONSPROBLEMEN VI KAN VÄNTA OSS EFTER ATT NEDSTÄNGNINGEN HÄVTS

Urladdade batterier: Urladdade batterier är ett vanligt problem när bilar som varit stående startas för första gången på flera veckor. Med hjälp av Autodatas modul Frånkopplade batterier hittar du snabbt batteriplacering, instruktioner om användning av startkabel samt om återställningar, inklusive av fönster och taklucka.

Ineffektiv luftkonditionering och dålig lukt: Överskottsfukt i en oanvänd bil kan leda till att mögel bildas på kupéfiltret och i slangar och rör, vilket i sin tur kan ge problem med dålig lukt. Det kan även hända att luftkonditioneringssystemet blivit ineffektivt och behöver åtgärdas. Autodatas Elkomponentplacering har de data du behöver för snabb och enkel diagnostik, medan Tekniska specifikationer ger information om korrekt mängd kylmedel och kompressorolja.

Försenad service: Mängder av stillastående fordon kommer att ha överskridit sina serviceintervall. Autodatas omfattande servicescheman, reparationstider, och prisberäkningsverktyg med snabb tillgång till checklistor hjälper din verkstad att förse kunder med korrekta prisuppgifter och att arbeta mer effektivt.

Varningslampa för fel på dieselpartikelfilter: Fordon med dieselpartikelfilter tycker inte om korta sträckor eller lägre hastigheter. Om dessa fordon bara körs korta sträckor under en längre tidsperiod är det stor risk att funktionsfel uppstår och att dieselpartikelfiltret måste regenereras aktivt. Autodatas modul Avgasrening för dieselmotorer innehåller tydliga instruktioner och illustrationer för systemdrift och start av den aktiva regenereringsprocessen.

Elektriska fel/glödlampsbyten: När fordon stått oanvända en längre tid finns det en risk att vanliga elektriska fel uppstår. Autodatas Reparationstips och bulletiner har den information som behövs för att snabb diagnosticera dessa problem och spara tid åt både verkstäder och fordonsägare. Andra vanliga problem är fel på varningslampa, strålkastare och bromsljus. De senaste LED-lamporna blir alltmer komplicerade att byta ut. Autodatas modul Glödlampsbyte erbjuder användbar teknisk information som underlättar underhållsarbetet.

ANDRA VANLIGA FORDONSPROBLEM OCH MOTSVARANDE AUTODATAMODULER

Autodatas onlinebaserade verkstadsapplikation förser mekaniker med snabb och lättillgänglig information om en mängd olika fel och serviceåtgärder. I tabellen nedan visas en snabb översikt över de vanligaste problemen, samt de moduler som bäst kan hjälpa dig när du genomför en diagnos eller letar efter en problemlösning:

FordonsproblemAutodatamodul
Urladdade batterierFrånkopplade batterier
Punkterade/missformade däckDäcktryck/däcktrycksövervakningssystem
Blockerade dieselpartikelfilter (aktiv regenerering behövs)Avgasrening för dieselmotorer
Ineffektiv/illaluktande luftkonditioneringLuftkonditionering/Tekniska data (mängd kylmedel)
Bromsar som fastnarElektronisk parkeringsbroms/Bromsservice
Fjärrstyrd bilnyckel ur funktionNyckelprogrammering
Tid för service överskridenServicescheman/Serviceindikator/Motorolja
Allmänna vanliga fordonsproblemReparationstips och bulletiner
Elektriska problem och felaktiga komponenterSäkringar och reläer/Elkomponentplacering/Felkoder
Problem med fordonets externa lampor/varningslamporGlödlampsbyte
Share this article: