IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
Skip to main content
oktober 7, 2020

Den nödvändiga styrgeometrin

Har du någonsin märkt att ratten inte är centrerad när du kör rakt fram, eller att bilen drar åt sidan? Om svaret är ja, kan det vara fråga om de klassiska tecknen på problem med styrgeometrin.

Dessa problem är vanligtvis ett resultat av att komponenter åldras och slits. Men problem med felaktig styrgeometri kan också uppstå när fordon kör över gropar i vägbanan och över trottoarkanter, och i synnerhet vid större kollisioner.

Styrgeometri, ofta kallat hjulinställning, är den procedur som används för att kontrollera och, om nödvändigt, justera inställningar som avviker från tillverkarens specifikationer. Det är dock också viktigt att komma ihåg att om en kontroll av styrgeometrin fastställer att justeringar behövs, är det inte alltid säkert att alla värden kan justeras. När märkbara avvikelser från standardinställningarna föreligger är det ibland möjligt att den enda lösningen är byte av komponenter.

Här följer några grundläggande fakta om styrgeometri från de tekniska experterna Autodata, för att hjälpa din verkstad i arbetet med service, underhåll och diagnostik.

Hjullutning:

1, Negativ hjullutning (cambervinkel). 2, Hjulets vertikala mittlinje. 3, Positiv hjullutning (cambervinkel).

Med hjullutning menas framhjulets lutning i förhållande till dess vertikala mittlinje. Beroende på vilket håll hjulet lutar är hjullutningen antingen positiv eller negativ. I detalj innebär detta att om du står framför fordonet och ser att framhjulets ovandel lutar inåt mot motorn, är det fråga om negativ hjullutning. Om hjulets ovandel däremot lutar utåt, handlar det om positiv hjullutning.

Om det vid en kontroll av styrgeometri konstateras att mätningarna ligger utanför den tillåtna avvikelsen för respektive värde och hjullutningen måste justeras, ska du kontrollera om det finns avlånga hål i fjäderbenstornet, eller excentriska hjullutningsbultar eller -brickor i övre respektive nedre länkarmen. Med hjälp av dessa kan du justera hjullutningen. Om dessa inte finns, måste du kontrollera upphängningen och styrkomponenterna för eventuella skador.

Axellutning:

1, Negativ axellutning (castervinkel). 2, Hjulets vertikala mittlinje. 3, Positiv axellutning (castervinkel).

Med axellutning åsyftas styraxelns mittlinje i förhållande till hjulets vertikala mittlinje, sett från sidan av fordonet. Om styraxelns mittlinje är i kontakt med vägbanan framför hjulets vertikala mittlinje, är det fråga om positiv axellutning. Negativ axellutning innebär att styraxelns mittlinje är i kontakt med vägbanan bakom hjulets vertikala mittlinje.

Idag designas de flesta moderna fordon med positiv axellutning. Tillsammans med övriga geometriska vinklar underlättar detta styrningen och ser till att framhjulen rätar upp sig efter en kurva.

För att undvika att lutningen på moderna vägbanor gör att bilen glider ut mot vägkanten, ställs bilars genomsnittliga axel- respektive hjulvinklar ibland in för att kompensera för detta, åt vänster eller höger beroende på vilken sida av vägen bilen körs.

I de flesta moderna bilar går axellutningen inte att justera. Det går dock att få tag i eftermarknadssatser, som kan anpassas efter upphängningen och göra det möjligt att modifiera axellutningen.

Spindeltappslutning:

1, Spindeltappslutning

Spindeltappslutning, även kallat king pin inclination (KPI), uppnås på olika sätt beroende på typen av upphängning. Vid hjulupphängning av MacPherson-typ uppnås spindeltappslutning typiskt genom att fjäderbenet lutas. Vid länkarmsfjädring uppnås lutningen genom att vinkeln för övre och nedre kulleden inte är centrerad.

Då spindeltappslutningen inte går att justera, händer det ofta att den förbises och inte kontrolleras i samband med kollisioner. Felaktig spindeltappslutning som orsakats av slitna eller skadade fjädringskomponenter leder ofta till ökat däckslitage, dålig riktningsstabilitet och hård eller trög styrning – särskilt vid parkeringsmanövrar.

Hjulskränkning:

1, Toe-in. 2, Fordonets mittlinje. 3, Toe-out.

Hjulskränkning, ofta kallat toe-in respektive toe-out beroende på hjulens riktning, är den mest förekommande justeringen som görs av ett fordons styrgeometri. Hjulskränkning anger i vilken utsträckning framhjulets framsida styr utåt eller inåt från fordonets mittlinje, sett från fordonets framsida. Pekar hjulen inåt mot fordonets mittlinje är det fråga om toe-in. Vid toe-out pekar hjulen utåt från fordonets mittlinje.

Korrekt hjulskränkning har många fördelar, inklusive förbättrad riktningsstabilitet, bättre fordonshantering och effektivare styrningsrespons.

Om nödvändigt kan hjulskränkning också användas för finjusteringar som kan kompensera för eventuella produktionsfel eller mindre slitage på bussningar. Om justeringar behövs är det värt att komma ihåg att styrstagen måste justeras lika mycket på varje sida. Ett viktigt undantag till den regeln är dock vid centrering av en sned ratt, då ett av styrstagen måste justeras mer än det andra.

För att maximera däckens livslängd och fordonets stabilitet är det nödvändigt att styrgeometrin är korrekt. Regelbundna kontroller av styrgeometrin rekommenderas, och inte enbart vid byte av slitna däck, styr- eller upphängningskomponenter. Kontroller bör även göras om en underram måste tas bort för att underlätta reparationer av exempelvis växellåda eller koppling.

Slutligen är det viktigt att påpeka att bakhjulsinställningen också kan påverka styrstabiliteten. Trots att framhjulsinställningen är helt korrekt kan det ändå hända att ett fordon drar åt sidan eller har ojämnt slitna däck. I de fall då framhjulsinställningen är korrekt, men problem med onormal däckslitage och stabilitet ändå förekommer, är det nödvändigt att även undersöka om bakhjulsinställningen behöver åtgärdas.

Autodatas särskilda modul Hjulinställning är ett utmärkt hjälpmedel för fordonstekniker som arbetar med hjulinställningar, och ger verkstäder möjlighet att utforska ytterligare inkomstmöjligheter. Modulens omfattande guide inkluderar information som täcker hjullutning, markfrigång, däck och justeringsåtgärder samt tillverkarspecifika data.

Share this article: