Skip to main content
december 22, 2022

Frans sluter avtalet

Belgien. Otvivelaktigt en av världens guldgruvor för choklad, öl och våfflor, men kanske inte det första landet man tänker på i samband med fordonsteknik. I den belgiska huvudstaden Bryssel tog man i alla fall sent på kvällen den 27 oktober ett beslut som nu till stora delar kommer att definiera fordonsteknikens framskridande under nästa och kommande årtionden.

Efter månader av toppförhandlingar mellan europeiska lagstiftare, industriledare och mäktiga lobbygrupper presenterade Frans Timmermans, ansvarig för EU:s ”gröna giv”, villkoren i ett avtal som kommer att bestämma hur – och hur snabbt – fordonsindustrin kan släppa sin sekelgamla ledstjärna: förbränningsmotorn.

Han tillkännagav att det år 2035 kommer att vara slut på försäljning av fordon med kolutsläpp i Europa. Det innebär att inom bara 13 år, vilket i runda tal motsvarar två och en halv modellcykel, kommer inga tillverkare att få sälja fordon med förbränningsmotorer på den europeiska marknaden. Förbudet innebär att de allt populärare laddhybridmodellerna – som visat sig vara ett effektivt mellansteg för fordonstillverkare som vill följa EU:s nuvarande utsläppsregler – kommer att vara historia år 2035.

Detta kommer även, åtminstone i Europa, att bli fallet beträffande e-bränslen; ett koncept som bl.a. förespråkats av Porsche, där väte och atmosfärisk CO2 kombineras för att skapa ett ”grönt” syntetiskt bränsle som kan användas i konventionella förbränningsmotorer. Trots massiv lobbyverksamhet från nyckelparter i den tyska oppositionen och ett antal fordonstillverkare som gjort stora investeringar i denna teknik får den inte längre något utrymme i och med förbudet 2035.

Istället klargjorde Timmermans i samband med beslutet att det nya avtalet syftar till att ”låsa fast” elektrifiering som den klara vägen att följa för tillverkarna. ”Europeiska biltillverkare”, sade han, ”visar redan att de är redo att axla sitt ansvar med alltmer överkomliga elbilar på marknaden”. Tanken är nu att 2035-beslutet ska ge dem visshet om en klar tidsgräns för en övergång som i grund och botten redan är på väg.

Även om beslutet kan ha verkat oundvikligt för lagstiftare så kan man inte överskatta dess betydelse i ett globalt fordonsperspektiv – i synnerhet för människor i Europa vars anställning i någon form är beroende av bilen som vi känner till den idag. I länder som Tyskland, Frankrike och Italien, där den industriella basen för fordonstillverkning är särskilt bred och djup, var motståndet mot beslutet som väntat starkt.

Men argumentet är nu starkare än någonsin att utan denna lagstadgade ”puff i ryggen” så skulle en av tradition konservativ europeisk bilindustri på sedvanligt sätt masa sig mot elektrifiering i snigelfart, medan asiatiska – särskilt kinesiska – konkurrenter får total dominans genom det europeiska tomrummet.

Det går naturligtvis även att hävda att medan EU har etablerat takt och färdväg så är inte detta allenarådande för den globala fordonsmarknaden. Exempelvis finns fortfarande den ganska oberoende USA-marknaden, där det inte finns något sådant allmänt påbud som dikterar slutet för försäljning av förbränningsmotorer. Istället har den nuvarande nordamerikanska administrationen satt upp det något mer återhållsamma målet att rena EV-fordon och laddhybrider ska utgöra 50 % av nybilsförsäljningen år 2030.

Man ska dock ändå inte glömma bort den mer uppstyckade, delstatsbaserade naturen hos denna marknad. Det kan noteras att i Kalifornien vill nu lokala Air Resources Board (CARB) fasa ut alla ”mindre” fordon med förbränningsmotor till år 2035. Här finns det ekon från tidigare regler – delstaten Kalifornien, och särskilt CARB, har konsekvent gått i bräschen för innovationer för mindre kol och luftföroreningar, t.ex. med USA:s första avgasnormer för CO2, NO2 och dieselpartiklar på 60-talet, 70-talet respektive 80-talet; de första obligatoriska katalysatorerna, och de första målen för nollutsläpp från fordon på 1990-talet.

Oundvikligen har andra amerikanska delstater – och andra globala marknader – följt efter med liknande regler och tekniklösningar, vilket visar hur mäktiga Kaliforniens lagstiftare kan vara när det gäller att etablera kommande generationers fordonsnormer internationellt. Det är inte förvånande att de tre mest framstående och specialiserade EV-tillverkarna i världen – Tesla, Rivian och Lucid Motors – alla kommer från Kalifornien.

Men oavsett om det gäller Europa, Asien eller Amerika framstår betydelsen av dessa senare tiders regulatoriska proklamationer klar och tydlig för fordonsmekanikerna. Det går inte längre att hävda att tidsramen för övergången till elfordon är oklar – när konkreta frister som 2035 nu har etablerats så har fordonstillverkare i hela världen full visshet om att det är dags att lämna förbränningsmotorn bakom sig och satsa fullt ut på EV-teknik.

I en vändning för att praktiskt taget säkerställa en lyckad EV-revolution har EU:s tillsynsmyndigheter faktiskt beslutat att sänka kraven i 2025 års föreslagna utsläppsnormer för bensin- och dieselfordon Varför? Ja den här stora eftergiften till Europas fordonstillverkare baseras på argumentet att dyrbara resurser inte ska slösas på än mer raffinerad teknik i förbränningsmotorer, som ju ändå kommer att vara totalförbjudna år 2035. Det är kanske framför allt detta beslut som låter som den verkliga dödsstöten för traditionella ICE-bilar.

Detta faktum bör i sig självt vara en väckarklocka för alla fordonsmekaniker. När tillverkare och regeringar spenderar allt högre summor inte bara på drivlineutveckling, utan även på anläggningar för batteritillverkning och kontinentomfattande laddningsinfrastruktur, kommer detta att resultera i intressanta produkter med överkomligare priser och betydligt bättre tillgång. Intresset för EV-fordon, även i mer traditionella sektorer som USA-marknaden för fullstora pickuper, kommer att accelerera i en grad som kan verka förvånande – vilket visar sig tydligt i den enorma populariteten hos Fords helelektriska F-150 Lightning, Rivian R1T och kommande Chevrolet Silverado RST.

I Storbritannien och Europa förekommer elektriska Tesla Model Y nu regelbundet i listor över de tio toppsäljande bilarna – symboliskt för en bredare förändring där eldrivna fordon har ökat sin totala marknadsandel till över 40 % år 2022 och säljer bättre än dieselfordon på båda marknaderna för andra året i rad. Globalt sett är EV-spelet igång, och det är igång på allvar.

Så hur ska mekaniker agera inför realiteten av dessa stora marknadsomvälvningar under de kommande 5-10 åren? Enkelt uttryckt – med öppet sinne och en vilja att lära och anpassa sig. Den goda nyheten är att det inte bara finns större visshet än någonsin på marknaden, utan även mängder av information och data som kan hjälpa till med övergången.

Med lättillgängliga och överkomliga produkter som Autodatas nya integrerade videoutbildning kan du öka dina kunskaper om exempelvis hybriddrivlinor, batteriteknik och elfordonssystem – ganska olikt de traditionella utbildningsmetoderna från tidigare år. Och med de snabba förändringarna inom vår bransch förefaller det ju logiskt att du baserar dina framtida framgångar på utbildningsteknik som är lika nutidsanpassad och uppdaterad som varje mekaniker behöver vara under kommande år.

Share this article: