IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
Skip to main content
november 27, 2023

Kontrollprocedurer för torsionsfjädring – Meddelande om ny Autodata-utbildningsmodul

Med sin enkelhet och tillförlitlighet är torsionsfjädringssystemet ett bra alternativ till spiralfjädring i vissa fordonstyper.

Med tanke på fordonets trafiksäkerhet behöver dock dessa system på regelbunden basis kontrolleras och underhållas.

I det senaste tillskottet i vår kurs Understanding Suspension Systems (Om fjädringssystem) går vi igenom kontrollprocedurer och potentiella felorsaker relaterade till torsionsfjädringssystem.

I denna utbildningsmodul behandlas bland annat:

  • Torsionsfjädringssystemens komponenter och funktion
  • Typer av fel och slitage som kan uppstå i torsionssystem
  • Hur fjäderförspänning och vagnhöjd kan justeras

Den här modulen blir det senaste tillskottet i vårt växande arkiv med över 350 teknikutbildningsvideor, och den omfattar följande nyckelområden:

Elsystem   |   Förbränningsmotor   |   Chassi   |   Drivlina   |   Förarassistans

HVAC   |   Diagnos   |   Service   |   Hybrid- och elfordon

Kvalificerade abonnenter kan nå den här nya modulen via Training-knappen i Autodata-kontot från 15 november. Lycka till med kursen!

Share this article: