Skip to main content
juni 27, 2017

Läsa av felkoder med Autodata

Rätt diagnosverktyg kan innebära en tidsbesparing för din verkstad och lägre kostnader för kunden, vilket förbättrar dina kundrelationer och ökar din avkastning.

För 16 år sedan fanns det ingen enhetlighet för hur felkoder visades och lästes av i fordon. Varje tillverkare utvecklade sitt eget specifika system. En del hade tvåsiffriga koder, medan andra hade mer utförliga tre- eller fyrsiffriga kodsystem. I många fall kunde felkoder i tidiga system visas genom att man anslöt en LED-testenhet eller kortslöt två stift i datalänkanslutningen och räknade antalet blink från en LED eller en felindikeringslampa. Den bristande enhetligheten mellan olika tillverkare gjorde diagnostiseringen svår och tidskrävande för teknikerna.

Detta kan verka enklare idag. Det finns över 50 felkodsläsare på marknaden som hjälper oss att diagnostisera ett fordons fel.  Trots att felkodsläsare är användbara verktyg kan det fortfarande vara svårt att förstå felkoderna. Felkoder anger ofta ett felområde, snarare än felet i sig. Många tekniker har gjort det tidskrävande och dyra misstaget att byta ut komponenter på grund av en specifik felkod, för att sedan upptäcka att felet kvarstår och felkodsläsaren visar samma felkod.

Ett exempel: en felkodsläsare har identifierat felkoden P1102, som vanligen anger ett problem med luftmassemätarens sensormätområde, eller dess funktion. Man bör kontrollera en mängd olika delar innan man byter ut något. Först luftmassemätarens värden, sedan att alla kablar är hela. I detta fall är både värden och kablar OK, och då är nästa steg att göra en luftläckagekontroll. Teknikern fann i detta fall slutligen ett luftläckage som fick luftmassemätarens sensor att lämna värden som inte var synkroniserade med styrenheten, vilket genererade en felkod. Om luftmassemätaren hade bytts ut direkt skulle verkstaden eller kunden ha fått ”punga ut” ett antal tusen kronor, men felet skulle ha kvarstått.

Det är viktigt att förstå att felkoder inte alltid diagnostiserar det faktiska felet. Istället ger de ofta systematiska ledtrådar, som kräver en kombination av tekniskt kunnande och undersökningsarbete. 

Det finns över 79 000 felkoder i Autodatas dedikerade felkodsläsare. Autodatas felkodsläsare ger tekniker alltifrån grundläggande teknisk diagnostisk information, så som anslutning till och åtkomst till datalänkanslutningen, identifiering av det/de system som är associerade med felkoden, samt indikering av troliga fel. Rätt kombination av diagnosverktyg kan bidra till att verkstäder sparar tid genom att undvika onödigt arbete på kundens bekostnad. För mer information om diagnostisering med Autodata, och för att testa Autodata redan idag, gå in på staging.mw.autodata-group.com.

Share this article: