Skip to main content
oktober 25, 2023

LED-belysningsteknik – Meddelande om ny Autodata-utbildningsmodul

Genom perfekt precision och adaptiv intelligens har LED-matrisbelysningssystem omdefinierat innebörden av att se och bli sedd i trafiken.

Varje aspekt i den här tekniken är avsedd att förbättra säkerheten, sikten och körupplevelsen i sin helhet, från de avancerade LED-lamporna till den sömlösa integrationen med förarassistansmoduler.

I det senaste tillskottet i vår kurs Vehicle Lighting Technology (Fordonsbelysningsteknik) går vi igenom hur LED-belysningstekniken fungerar, hur man utför feldiagnos i dessa system samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas då strålkastarenheterna byts.

I denna utbildningsmodul behandlas bland annat:

  • LED-matrisstrålkastarnas komponenter och funktion
  • Testprocedurer vid fel på strålkastare
  • Kommunikationsnätverk som länkar LED-matrisstrålkastare till ADAS

Den här modulen blir det senaste tillskottet i vårt växande arkiv med över 350 teknikutbildningsvideor, och den omfattar följande nyckelområden:

Elsystem   |   Förbränningsmotor   |   Chassi   |   Drivlina   |   Förarassistans

HVAC   |   Diagnos   |   Service   |   Hybrid- och elfordon

Kvalificerade abonnenter kan nå den här nya modulen via Training-knappen i Autodata-kontot från 25 oktober. Lycka till med kursen!

Share this article: