Skip to main content
maj 3, 2017

Ny lag kräver mer miljövänlig gas för luftkonditionering i nya fordonsmodeller

R134a är 1 430 gånger mer skadlig för atmosfären än koldioxid (CO2). Nya fordon måste enligt lag använda ett mer miljövänligt köldmedium. Är din verkstad förberedd?

R134a har använts i bilindustrin i över 20 år. I jämförelse med dagens progressiva fordonsutveckling och utvecklingen av övriga vätskor och smörjmedel inom motorindustrin borde AC-köldmediet ha bytts ut för länge sedan.

År 2011 började EU-direktivet 2006/40/EC att gälla. Denna nya lag krävde att alla nyutvecklade bilar och minibussar som används inom EU, och som är utrustade med luftkonditionering (AC), måste använda ett köldmedium med en global uppvärmnings-potential (eng. ”global warming potential (GWP)”) på 150 eller lägre.

GWP-skalan mäter hur mycket energi en gas absorberar jämfört med samma mängd koldioxid (CO2) över 100 års tid. Ju högre siffra, desto större är problemet! CO2 har ett GWP-värde på 1, så den gräns som sattes av EU-direktivet för köldmedium i nya fordon är 150 gånger mer skadlig för atmosfären än koldioxid (CO2).

R134a, bilindustrins mest använda köldmedium före den nya lagen har ett GWP-värde på 1 430. Eftersom värdet är avsevärt mycket högre än den gräns som den nya lagen satte var man tvungen att hitta ett nytt köldmedium som ersättning för R134a.

Koldioxid (CO2) var på grund av sitt extremt låga GWP-värde ett alternativ, men testresultaten visade att det fungerade dåligt i väldigt varma klimat och krävde mycket högre arbetstryck. I branschen oroade man sig också för säkerheten och för ökad bränsleförbrukning. Slutligen fann man ett nytt köldmedium som uppfyllde de krav som direktivet ställde. HFO-1234yf eller R1234yf, som är dess vanliga namn, har ett GWP-värde på endast 4. Så det är förståeligt att detta köldmedium fick ersätta R134a.

När R1234yf introducerades i bilbranschen fanns det vissa säkerhetsrelaterade frågor angående det nya köldmediets lättantändlighet. Men på grund av de miljömässiga vinsterna med gasen och dess låga påverkan på atmosfären har enkla lösningar vidtagits för att gasen ändå ska kunna användas. För att öka medvetenheten inom reparationsbranschen om R1234yf:s lättantändlighet har mediets etiketter försetts med en flamsymbol, och en del tillverkare har denna symbol på serviceanslutningens lock.

Serviceanslutningarna är nästan identiska med de som användes för föregångaren R134a, men små skillnader gör så att särskilda R1234yf-påfyllningssystem måste användas, för att förhindra hopblandning, eftersom dessa medier ej kan blandas. 

På grund av det stora antalet fordon som använder R134a finns det dubbla påfyllningsstationer, som fungerar både för det äldre mediet som det nya, R1234yf. Dessa har separata köldmedietankar och slangar för extrahering och påfyllning av AC-system.

För de som redan har en R134a-påfyllningsstation finns det särskild R1234yf-utrustning, vilket är attraktivt för verkstäder som vill börja arbeta med R1234yf.

Men kostnaden för det nya köldmediet är just nu avsevärt mycket högre än kostnaden för R134a. Detta är något som verkstäder som erbjuder påfyllningstjänster bör tänka på vid planering av paketpriser och liknande. För de som vill erbjuda AC-påfyllning för första gången är det viktigt att komma ihåg att alla tekniker som ska utföra detta arbete måste vara F-gascertifierade.

Autodatas dedikerade Service av luftkonditionering-modul ger teknikerna all den tekniska information som krävs för säker och effektiv service på AC-system, för båda typer av köldmedium.

Share this article: