Skip to main content
mars 26, 2023

Principer för automatiserad fordonslokalisering

Mer avancerade autonoma körfunktioner erfordrar mycket exakta platsdata för att stödja säker navigering under alla förhållanden, med minimala eller inga förarinsatser.

I vår senaste utbildningsmodul, med lanseringsdatum 8 mars, förklarar vi principerna för automatiserad fordonslokalisering – dvs. processen med vilken ett fordon kan fastställa sin exakta geografiska position på jorden vid varje given tidpunkt.

Principer för automatiserad fordonslokalisering – Meddelande om ny Autodata-utbildningsmodul

För grundläggande ADAS-säkerhetsfunktioner och lägre nivåer av semiautomatiserad körning erfordras sensorer för att registrera och återge fordonets omgivning i realtid.

För högre nivåer av fordonsautonomi, t.ex. nivå 2 och 3, erfordras mycket exakta platsdata för att stödja säker navigering under alla förhållanden, med minimala eller inga förarinsatser.

I det senaste tillskottet i vår kurs Advanced Driver Assist Systems (ADAS) Essentials (Avancerade förarassistanssystem (ADAS) – Grunder) förklarar vi principerna för automatiserad fordonslokalisering, dvs. processen med vilken ett fordon kan fastställa sin exakta geografiska position på jorden vid varje given tidpunkt.

I denna utbildningsmodul behandlas bland annat:

  • De grundläggande funktionsprinciperna för GNSS, dess begränsningar och hur exaktheten i det här systemet förbättras
  • Hur fordonets position kan följas även om det inte finns någon GNSS-signal
  • Hur fordonet kombinerar olika sensorer och konnektivitetssystem för att förbättra precisionen ytterligare

Genom att lära oss principerna för lokalisering kan vi förlita oss på vår förståelse av automatiserade fordonsekosystem i en vidare betydelse, vilket redan innebär fantastiska förändringar i bilars funktionssätt.

Den här modulen blir det senaste tillskottet i vårt växande arkiv med över 350 teknikutbildningsvideor, och den omfattar följande nyckelområden:

Elsystem   |   Förbränningsmotor   |   Chassi   |   Drivlina   |   Förarassistans

HVAC   |   Diagnos   |   Service   |   Hybrid- och elfordon

Kvalificerade abonnenter kan nå den här nya modulen via Training-knappen i Autodata-kontot från 8 mars. Lycka till med kursen!

För grundläggande ADAS-säkerhetsfunktioner och lägre nivåer av semiautomatiserad körning erfordras sensorer för att registrera och återge fordonets omgivning i realtid.

För högre nivåer av fordonsautonomi, t.ex. nivå 2 och 3, erfordras mycket exakta platsdata för att stödja säker navigering under alla förhållanden, med minimala eller inga förarinsatser.

I det senaste tillskottet i vår kurs Advanced Driver Assist Systems (ADAS) Essentials (Avancerade förarassistanssystem (ADAS) – Grunder) förklarar vi principerna för automatiserad fordonslokalisering, dvs. processen med vilken ett fordon kan fastställa sin exakta geografiska position på jorden vid varje given tidpunkt.

Genom att lära oss principerna för lokalisering kan vi förlita oss på vår förståelse av automatiserade fordonsekosystem i en vidare betydelse, vilket redan innebär fantastiska förändringar i bilars funktionssätt.

Logga in på Autodata och starta kursen nu!

Share this article: